Sponseret indhold af: Movia

12. juni, 2018

Movia baner vejen for grøn busdrift på hele Sjælland

Tag ikke fejl. Et miljørigtigt køretøj kan sagtens være 18 meter langt og gult. Kommuner og regioner planlægger nemlig over tid at skifte de mange dieselbusser ud med miljørigtige busser. Som led heri har trafikselskabet Movia og Siemens indgået en aftale om ladestandere på Sjælland og øerne. – Jo nemmere det er at komme i gang, jo nemmere går den grønne omstilling, siger Movias direktør.

Passagererne, politikerne, trafikselskaberne og diverse andre aktører er enige. Den grønne omstilling vedrører i høj grad også den offentlige transport – ikke mindst busserne, som i altovervejende grad kører på diesel. Movia har en målsætning om fossilfri busdrift i år 2030 – og i København er målet at have det allerede i 2025. Men skal det lykkes, kræver det, at der kan skabes driftsmæssig sikkerhed om de miljørigtige teknologier og drivmidler. For når knap 200 mio. passagerer på hele Sjælland er afhængige af, at bussen kører, så de kan komme på arbejde og i skole til tiden, siger det sig selv, at de nye grønne teknologier også skal virke, når de sættes i drift i den helt store skala.

Vores fokus i Movia er at få en mere grøn og mindre støjende profil, og her tror vi, at el kan være med i konkurrencen

Dorthe Nøhr Pedersen, direktør i Movia

Movia udbyder al sin busdrift. Selskabet transporterer hvert år 200 mio. passagerer i busserne, men har ikke en eneste chauffør ansat og ejer ikke selv busser. Som udbyder er Movia derfor helt afhængig af, at markedet kan byde ind med busser, der kører miljørigtigt, så kommunerne og regionernes ambition om fossilfri busdrift i 2030 kan indfries.

Nyt netværk af ladestandere til elbusser

Det handler om at få hul på mulighederne med nye grønne alternativer til den traditionelle diesel. Og en af de mest oplagte grønne teknologier, der er i spil i disse år, er el. Elbusser hverken forurener eller støjer, og flere kommuner er også begyndt at stille krav i forbindelse med Movias udbud om, at busserne skal køre fossilfrit og mere støjsvagt, ligesom elbusser kan.

Som samfund er vi vant til at bruge diesel. Der er etableret en veludbygget infrastruktur, så man kan tanke op, inden man løber tør. Vi er ikke nået lige så langt på el-fronten. Ligesom de eksisterende dieselbusser skal tankes op, skal elbusserne have strøm. Derfor er der blandt andet brug for at etablere et stort netværk af ladestandere til elbusser, så infrastrukturen kan komme på plads, hvis kommunerne og regionerne vælger nye og mere miljørigtige busser. Uanset hvor en bus kører, skal den kunne lades op et sted i nærheden, og i foråret vandt Siemens opgaven med at levere, opsætte og drive ladestandere på kryds og tværs af Sjælland og øerne. Movias aftale med Siemens er med til at bane vejen for kommunernes, regionernes og Movias grønne visioner, fortæller Movias adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen:

”Når der er sikkerhed for, at standerne vil stå klar, bliver det pludselig helt oplagt, at busoperatørerne tilbyder kørsel med elbusser, når vi sender buslinjerne i udbud. Og dermed kan vi opfylde vores mål om at levere klimavenlig transport og kommunernes og regionernes ønske om at slippe af med dieselos og – ikke mindst – støj. I Movia har vi arbejdet hårdt på at få mere skub i den grønne omstilling af busserne, og med aftalen med Siemens har vi taget et stort og vigtigt skridt mod klimavenlig busdrift med meget mindre støj på hele Sjælland.

Jeg vil et København, hvor luften er så ren, at københavnerne kan trække vejret dybt og frit, uden at det går ud over deres helbred.

Frank Jensen (S), Overborgmester, ­København

Måske bliver brintbusser også en spændende mulighed i fremtiden. Vores fokus i Movia er at få en mere grøn og mindre støjende profil, og her tror vi, at el kan være med i konkurrencen,” siger ­Dorthe Nøhr Pedersen.

Nye grønne ruter i hovedstaden

Både Københavns og Frederiksberg Kommuner valgte på forhånd at tilslutte sig den nye aftale. Movia har allerede et antal grønne busser, som kører på henholdsvis biobrændstof og biogas. Fordelen ved elbusser er, at de støjer mindre. Og interessen for elbusser er stor. De første strømdrevne buslinjer i hovedstaden ser ud til at blive linje 18 og linje 2A, som på baggrund af det seneste udbud kommer i drift som en 18 meter lang led-elbus i slutningen af 2019. Overborgmester Frank Jensen (S) glæder sig til at se de nye elbusser i gadebilledet:

”Jeg vil et København, hvor luften er så ren, at københavnerne kan trække vejret dybt og frit, uden at det går ud over deres helbred. Derfor vil vi i de kommende år omlægge alle vores forurenende dieselbusser til el. Med de to store, grønne buslinjer vil mere end hver ottende bus allerede fra 2019 hverken larme, svine eller udlede CO2. Det er et vigtigt skridt mod målet om 100 procent bæredygtig bustrafik i København,” siger Frank Jensen.

Roskilde går forrest på Sjælland

En række andre sjællandske kommuner viser også stor interesse for aftalen, og udenfor hovedstaden går Roskilde Kommune forrest. Som den første kommune i Danmark har Roskilde valgt at lade alle interne kommunale buslinjer betjene 100 pct. af elbusser, og i april 2019 er 20 nye elbusser klar til at byde passagerne velkommen ombord. Kommunen har i forvejen afprøvet elbus på en enkelt rute, og den nye miljøvenlige transport understøtter kommunens grønne ambitioner, fortæller borgmester Joy Mogensen (S):

”I de senere par år har vi haft klimaforandringer tæt inde på livet i form af en række oversvømmelser i kommunen, og vi arbejder meget målrettet med at nedbringe kommunens CO2-udledning og med at forbedre miljøet i det hele taget. Med de nye busser får vi nedbragt udledningen med 1.400 tons CO2 årligt, hvilket svarer til, hvis der pludselig kom 470 flere elbiler i kommunen. Så det er et miljøregnskab, der kan mærkes, og samtidig glæder alle sig til mere støjsvage busser,” siger Joy Mogensen.

Grøn busdrift i stor skala

Siemens vil i samarbejde med Movia de kommende tre år sikre, at der bliver sat elladestanderne op i den store sjællandske geografi, hvis de operatører, der byder med el, vinder. En ensartet ladeinfrastruktur med den fornødne serviceorganisation bag skaber fundamentet for, at el i stor skala i Movias mange busser på hele Sjælland både er let tilgængeligt og rentabelt, fortæller adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen:

Med de nye busser får vi nedbragt udled­ningen med 1.400 tons CO2 årligt, hvilket svarer til, hvis der pludselig kom 470 flere elbiler i kommunen.

Joy Mogensen, borgmester i Roskilde

”Nu er netværket er på plads. Derfor kan vi sammen med Siemens tilbyde et ensartet og stabilt ladekoncept på en konkurrencedygtig måde. Det er et banebrydende projekt, som vi er stolte af, og Movia er blandt de første i Europa til at lave en rammeaftale om opstilling af en ladeinfrastruktur i byerne. Vi forventer, at det kommer til at gøre en stor forskel, for jo nemmere det er at komme i gang, jo nemmere går den grønne omstilling,” siger Dorthe Nøhr Pedersen.

Og netop tanken om stor skala og en samlet løsning på tværs af kommunegrænser, er helt nødvendig for at nå Movias målsætning om fossilfri busdrift i år 2030, mener overborgmester Frank Jensen. Overborgmesterens ambition er dog at gå endnu hurtigere til værks, så alle byens dieselbusser allerede om syv år er udskiftet til el eller andet bæredygtig ­drivmiddel.

”Vi har længe arbejdet hårdt for at få ren luft på dagsorden. Vores store ambition er, at diesel i løbet af en årrække skal udfases for alle køretøjer. Derfor glæder det mig, at vi har et stærkt samarbejde med Movia og andre kommuner om at udvikle bæredygtig kollektiv transport, så vi i kommunerne kan gå foran med den kollektive trafik – ikke bare i København, men i en lang række kommuner, siger overborgmesteren.

Fælles ambitioner for fremtidens kollektive transport

For borgerne på Sjælland kommer den grønne omstilling ikke til at kunne ses på billetpriserne. De følger som udgangspunkt den almindelige prisudvikling og afhænger ikke af brændstoftype. Samtidig har Movia kunnet vise i det første store udbud af elbusser, at drift med elbusser kun koster meget lidt ekstra, så trafikselskabet ser sammen med kommunerne og regionerne store perspektiver i den nye grønne busdrift. Borgmester Joy Mogensen siger:

”De sidste 20 år har vi udviklet og testet forskellige bæredygtige teknikker, men nu er det tid til, at vi får dem op og fungere i stor skala. Især indenfor transport- og energisektoren kan vi blive meget bedre. Så når folk spørger mig, om jeg nu er helt sikker på, at vi har valgt den rigtige teknologi, og om ikke borgerne bliver sure, hvis alt ikke forløber som planlagt, så svarer jeg, at jeg oplever, at befolkningen er klar til at løfte deres del af ansvaret for, at vi får vendt vores planets udvikling. Men det kræver, at politikerne tør træffe beslutningerne om rammerne, og det har Roskilde Byråd heldigvis turdet.”

Samtidig kommer den grønne profil til at sætte både hovedstaden og resten af landet på verdenskortet på en god måde, mener overborgmester Frank Jensen:

”I nogle storbyer er luftforureningen så stort et problem, at borgerne i perioder ikke kan gå uden for en dør. Der må vi aldrig nå hen. Derfor investerer vi i disse år massivt i grøn, kollektiv transport. Med Cityringens åbning til næste år og omlægningen af byens busser får vi et samlet, grønt kollektivt transportsystem i verdensklasse,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Og også for Movia betyder det meget at kunne præsentere borgerne for en klar miljøprofil, fortæller adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen, som ikke er i tvivl om, at borgerne lægger mærke til, hvilken type bus, de sætter sig ind i:

”Busser skal både se ordentlige ud og sætte et ordentligt klimaaftryk. Moderne mennesker vil gerne have en miljørigtig identitet, når vi taler transport – og når næsten halvdelen af familierne på Sjælland ikke råder over en bil til daglig, så spiller den kollektive transport sammen med cykler en vigtig vigtig rolle i den grønne dagsorden. Grønne busser er simpelthen mere attraktive. I forvejen kører både metroen og S-togene på el, og den trend skal busserne naturligvis også med på,” siger Dorthe Nøhr Pedersen.

Movia

Movia er Danmarks største trafikkselskab med mere end 215 mio. passagerer om året fordelt på 450 buslinjer, 10 lokalbanestrækninger og fem flextrafikordninger. Movia er ejet af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne.

Siemens er blevet tildelt kontrakten efter udbud. Rammeaftalen anvendes fra Movias udbud A17, hvor der stilles krav om nulemission på linje 2A, linje 18 og linjerne 147, 156 og 157. A17 har driftsstart i december 2019.

Rammeaftalen løber i tre år med mulig forlængelse i fem gange ét år og forventes at udgøre ca. 100 mio. kr. samlet set. Siemens står for levering og opsætning af ladestationerne, vedligeholdelse og levering af elektricitet i hele kontraktperioden. Siemens leverer også al service gennem sin serviceorganisation, som i dag er ansvarlig for servicen hos blandt andet jernbaneinfrastrukturen hos Banedanmark, lokomotiver for DB Cargo, Storebæltsbroen, bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn med flere.

Flere artikler

En ambitiøs linje  for fremtidens energi- og klimapolitik

En ambitiøs linje for fremtidens energi- og klimapolitik

Bæredygtighed En ambitiøs linje for fremtidens energi- og klimapolitik Med den grønneste energiaftale i danmarkshistorien blev samtlige partier i ­Folketinget i sommer enige om at afsætte sammenlagt ca. 20 mia. kr. til den grønne omstilling. Energiaftalen...

Vertikale skove og planter på job i byen

Vertikale skove og planter på job i byen

Bæredygtighed Vertikale skove og planter på job i byen Når Building Green løber af stabelen d. 31.oktober og 1. november, gæstes Forum i ­København blandt andre af den italienske stjernearkitekt Stefano Boeri, grund­lægger af det Milanobaserede...

Hvad vil I dog med økologisk tøj?

Hvad vil I dog med økologisk tøj?

Bæredygtighed ”Hvad vil I dog med økologisk tøj?” Dansk mode med god samvittighed: Det kan sagtens lade sig gøre at producere lækkert tøj uden at efterlade en beskidt, træls miljøregning til efterkommere her på Jorden. På ti år har virksomheden Knowledge...

Kampen mod madspild er først lige begyndt

Kampen mod madspild er først lige begyndt

Bæredygtighed Kampen mod madspild er først lige begyndt Stop Spild Af Mad har vokset sig til en omfattende folkebevægelse, som samarbejder med EU, FN og samtlige danske regeringer siden 2009. I spidsen for hidtil 10 års arbejde i madens tjeneste står...

Discount med holdning – også til madspild

Discount med holdning – også til madspild

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Rema 1000 Discount med holdning – også til madspild Madspild er et stort problem – også i detailbranchen. Derfor har REMA 1000 gennem de sidste ti år været ­bannerfører på området. Kampen mod madspild er ­blevet en vigtig del af...

Klima og forretning går hånd i hånd med SDG Accelerator

Klima og forretning går hånd i hånd med SDG Accelerator

Bæredygtighed Klima og forretning går hånd i hånd med SDG Accelerator Fra kakao og honning til banklån for bønder. Det er kun ét eksempel ud af 30 forretningsideer fostret i ligeså mange danske virksomheder, der over to år deltager i SDG Acceleratoren. Et...

Cirkulær økonomi – gammel vin på nye flasker?

Cirkulær økonomi – gammel vin på nye flasker?

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Danske Tegl Cirkulær økonomi – gammel vin på nye flasker? Cirkulær økonomi er det nye sort, men faktisk er det gammel vin på nye flasker. I hvert tilfælde når det handler om murværk og tagsten. I gamle dage flyttede bonden nemlig...