Sponseret indhold af: EKJ Rådgivende Ingeniører

12. juni, 2018

Nyt Odense Universitetshospital – Bæredygtige regnvandsløsninger

Da Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen besluttede at bygge et Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) og et Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (Nyt SUND) var en grundlæggende ide, at projektet skulle være bæredygtigt, og at de ikke måtte have negative effekter for miljøet på den følsomme lokalitet i det sydvestlige Odense, som skulle anvendes til udbygningen af hospitalet og af universitetet.

Et af de bæredygtighedselementer, der var særlig focus på, var, at projektet skulle tilpasses til fremtidige ekstreme klimahændelser.

Projektet gennemløb i planfasen en såkaldt VVM-proces (Vurdering af Virksomheders Virkning på Miljøet), hvor alle miljø­mæssige forhold blev vendt inden første spadestik kunne sættes i jorden. Processen mundede ud i skrappe miljøkrav til projektet. Selv om processen med myndighederne var hård, er der ingen tvivl om at processen positivt har været med til at skabe grundlaget for det bæredygtige hospital, der nu er ved at blive bygget.

EKJ har som leder af rådgiverkonsortiet Medic OUH, som af Region Syddanmark blev udpeget som vinder af den store projektkonkurrence, været projekterende for alle miljømæssige tiltag i projektet.

Klimatilpasningen

Fremtidige klimahændelser vil indebære betydelige større risici for oversvømmelser af bl.a. bebyggelser og naturområder. Især i lavtliggende områder langs vandløb og søer er risikoen for oversvømmelser, og dermed for tab af værdier, stor. Dette udgjorde en stor udfordring for Nyt OUH og Nyt SUND, fordi hospitalet ligger ud til Odense Å-systemet, hvor der er mange villakvarterer og byområder på lavtliggende arealer langs å-systemet.

Som en af de første aktiviteter under projekteringen tog EKJ sammen med Region Syddanmark klimaudfordringen op. Hvordan håndteres fremtidens ekstreme vejr på et nyt hospital, som planlægges placeret i et område hvor der før er sket en naturlig afstrømning af vand til vandløb og til grundvandsdannelsen i området?

En del af løsningen var en fuldstændig adskillelse af regnvand og spildevand, således at regnvandet kunne håndteres i egne systemer helt adskilt fra spildevandet. Derved sikres, at der ikke sker en overbelastning af områdets kloaker med deraf følgende risici for oversvømmelser.

EKJ valgte at programmere projektet til at kunne håndtere ekstreme regnhændelser, således at omgivelser og Odense Å-systemet ville være upåvirket af regnvandsafledningen fra Nyt OUH og Nyt SUND – trods det enorme omfang af hospitals- og universitets-udbygningen.

Den bæredygtige løsning blev udformet som et landskabeligt formet vandelement bestående af sammenhængende søer, som kan håndtere den samlede vandmængde, som fremover falder på de befæstede arealer – tagflader, veje, P-pladser, mm. For dimensioneringen af det enorme vandområde benyttede EKJ modellering i den såkaldte MIKE-model, hvor forskellige klimascenarier ved f.eks. 20-års-, 50-års og 100 årshændelse blev evalueret.

Der er blevet skabt helt nyt landskabeligt søområde, som består af i alt 6-7 nye søer med et samlet vandvolumen på 40.000 m3. Når det regner kraftigt vil vandet blive tilbageholdt i søerne, således at der ikke – selv ikke under ekstreme regnhændelser – er risiko for oversvømmelser i Odense Å-systemet. Dermed reduceres risikoen for værditab væsentligt.

Udover at fungere som opstuvningsvolumen fungerer søerne også som rensningsanlæg. Rensningen af todelt. Partikler bundfældes i selve søerne, mens eventuelle oliekomponenter fra veje og P-arealer fjernes fra vandfasen i forbassiner.

Finn har været ansvarlig for miljøforhold ved Nyt OUH-projektet

Hvor lang er vi kommet?

Selve søområdet er anlagt som det allerførste i forbindelse med anlæggelsen af hospitalet, og det står nu færdigt. Projektet udgør et af de største regnvandsprojekter i Danmark og er et mønstereksempel på hvordan et innovativt samarbejde en bygherre, myndigheder, landskabsarkitekt og ingeniør- og miljørådgiver kan skabe en smuk og bæredygtig regnvandsløsning, som også kommende generationer kan have glæde af.

Søerne er allerede nu taget i brug, ikke blot som et teknisk anlæg og funktionelt anlæg, men er flittigt brugt af områdets fugle, herunder f.eks. grågæs og vadefugle, der benytter søerne som område for fødesøgning. Der vil fremover endvidere blive anlagt stier inden for området, så det nye naturområde vil kunne opleves på tæt hold af kommunens borgere. Lige­ledes rummer den tætte beliggende til Syddansk Universitet muligheder for anvendelse af området som objekt for forskellige forsøg og undersøgelser i forbindelse med f.eks. de naturvidenskabelige uddannelser.

EKJ er naturligvis stolte af at have været en væsentlig medspiller i udviklingen af dette enorme projekt, som er baseret på bæredygtige principper for regnvandshåndtering.

Flere artikler

En ambitiøs linje  for fremtidens energi- og klimapolitik

En ambitiøs linje for fremtidens energi- og klimapolitik

Bæredygtighed En ambitiøs linje for fremtidens energi- og klimapolitik Med den grønneste energiaftale i danmarkshistorien blev samtlige partier i ­Folketinget i sommer enige om at afsætte sammenlagt ca. 20 mia. kr. til den grønne omstilling. Energiaftalen...

Vertikale skove og planter på job i byen

Vertikale skove og planter på job i byen

Bæredygtighed Vertikale skove og planter på job i byen Når Building Green løber af stabelen d. 31.oktober og 1. november, gæstes Forum i ­København blandt andre af den italienske stjernearkitekt Stefano Boeri, grund­lægger af det Milanobaserede...

Hvad vil I dog med økologisk tøj?

Hvad vil I dog med økologisk tøj?

Bæredygtighed ”Hvad vil I dog med økologisk tøj?” Dansk mode med god samvittighed: Det kan sagtens lade sig gøre at producere lækkert tøj uden at efterlade en beskidt, træls miljøregning til efterkommere her på Jorden. På ti år har virksomheden Knowledge...

Kampen mod madspild er først lige begyndt

Kampen mod madspild er først lige begyndt

Bæredygtighed Kampen mod madspild er først lige begyndt Stop Spild Af Mad har vokset sig til en omfattende folkebevægelse, som samarbejder med EU, FN og samtlige danske regeringer siden 2009. I spidsen for hidtil 10 års arbejde i madens tjeneste står...

Discount med holdning – også til madspild

Discount med holdning – også til madspild

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Rema 1000 Discount med holdning – også til madspild Madspild er et stort problem – også i detailbranchen. Derfor har REMA 1000 gennem de sidste ti år været ­bannerfører på området. Kampen mod madspild er ­blevet en vigtig del af...

Klima og forretning går hånd i hånd med SDG Accelerator

Klima og forretning går hånd i hånd med SDG Accelerator

Bæredygtighed Klima og forretning går hånd i hånd med SDG Accelerator Fra kakao og honning til banklån for bønder. Det er kun ét eksempel ud af 30 forretningsideer fostret i ligeså mange danske virksomheder, der over to år deltager i SDG Acceleratoren. Et...

Cirkulær økonomi – gammel vin på nye flasker?

Cirkulær økonomi – gammel vin på nye flasker?

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Danske Tegl Cirkulær økonomi – gammel vin på nye flasker? Cirkulær økonomi er det nye sort, men faktisk er det gammel vin på nye flasker. I hvert tilfælde når det handler om murværk og tagsten. I gamle dage flyttede bonden nemlig...