Peter Birk Sørensen, Formand for Klimarådet

12. juni, 2018

Omstillingen til et grønt og mere bæredygtigt samfund skal gå stærkere

Den grønne omstilling skal op i tempo, hvis Danmark skal indfri ambitionen om at blive et såkaldt lave­missionssamfund, der er uafhængigt af fossile brænd­sler. Lige nu forhandler Folketingets partier om politiske initiativer frem mod 2030, og der er behov for, at vi finder de mest bæredygtige og langtidsholdbare løsninger. Alle skal bidrage, hvis vi skal nå i mål.

Tekst: Peter Birk Sørensen, Formand for Klimarådet

Klimaforskerne fortæller, at ud­ledningen af drivhusgasser i verden som helhed skal ned på næsten nul i midten af dette år­hundrede, hvis vi skal undgå uoprettelig skade på vores klimasystem. Det er med andre ord helt afgørende, at den grønne omstilling kommer til at stå højt på den politiske dagsorden.

Parisaftalen fra december 2015 skaber en overordnet ramme for, at verdens lande kan samarbejde om at reducere udlednin­gen af drivhusgasser, men landenes nu­værende ambitioner er for lave til at opnå målet om at holde den globale tempera­turstigning et godt stykke under to grader. Derfor skal der snart forhandles om at stramme op på landenes klimamål.

Udover at skulle bidrage til verdens reduktion af drivhusgasser har vi i Dan­mark også en rolle som foregangsland, der kan inspirere og rådgive andre lan­de. Det kan være i forhold til udbygning med vedvarende energi og bæredygtig og effektiv udnyttelse af naturressourcerne. Det kan både skabe indtægter til Dan­mark fra eksport af grøn teknologi og give os indflydelse på omstillingen i udlandet, idet store lande som Kina, Indien og USA interesserer sig for det danske eksempel.

Netop i år skal de danske politikere træffe beslutning om en energipolitisk aftale, som rækker frem mod 2030. Her er det afgørende, at ambitionsniveauet bliver højt, og at initiativerne peger frem mod den langsigtede ambition om et la­vemissionssamfund i 2050. Regeringen vil også i år komme med et udspil, der skal sikre reduktion af landbrugets og transportsektorens udledninger af driv­husgasser. Det er vigtigt, at alle sektorer bidrager til den grønne omstilling, ellers når vi ikke målet om et samfund med ud­ledninger tæt på nul.

Der er bred folkelig opbakning og stor interesse for at bidrage til omstillingen. Derfor er det vigtigt, at alle danskere har mulighed for at træffe klimavenlige valg. Det kan både være i forbindelse med re­novering af bygninger og i det daglige, når der købes ind. Her kan information og rådgivning spille en nyttig rolle, men politikerne kan også understøtte et bæ­redygtigt og klimavenligt forbrug ved at sætte en pris på forurening gennem vores afgiftssystem.

Klimarådet rådgiver om omstillingen til et lavemissionssamfund i 2050 baseret på vedvarende energi. Rådet har blandt andet peget på muligheder for at omstille energi­systemet, transportsystemet og landbruget på en effektiv og billig måde. Samtidigt har rådet anbefalet, at Danmark øger sit ambiti­onsniveau allerede i 2030, så vi ikke udsky­der omstillingen for længe.

Vejen mod et grønt og mere bæredyg­tigt samfund starter i dag, og der er ikke tid til omveje, hvis vi skal nå frem i tide.

Flere artikler

En ambitiøs linje  for fremtidens energi- og klimapolitik

En ambitiøs linje for fremtidens energi- og klimapolitik

Bæredygtighed En ambitiøs linje for fremtidens energi- og klimapolitik Med den grønneste energiaftale i danmarkshistorien blev samtlige partier i ­Folketinget i sommer enige om at afsætte sammenlagt ca. 20 mia. kr. til den grønne omstilling. Energiaftalen...

Vertikale skove og planter på job i byen

Vertikale skove og planter på job i byen

Bæredygtighed Vertikale skove og planter på job i byen Når Building Green løber af stabelen d. 31.oktober og 1. november, gæstes Forum i ­København blandt andre af den italienske stjernearkitekt Stefano Boeri, grund­lægger af det Milanobaserede...

Hvad vil I dog med økologisk tøj?

Hvad vil I dog med økologisk tøj?

Bæredygtighed ”Hvad vil I dog med økologisk tøj?” Dansk mode med god samvittighed: Det kan sagtens lade sig gøre at producere lækkert tøj uden at efterlade en beskidt, træls miljøregning til efterkommere her på Jorden. På ti år har virksomheden Knowledge...

Kampen mod madspild er først lige begyndt

Kampen mod madspild er først lige begyndt

Bæredygtighed Kampen mod madspild er først lige begyndt Stop Spild Af Mad har vokset sig til en omfattende folkebevægelse, som samarbejder med EU, FN og samtlige danske regeringer siden 2009. I spidsen for hidtil 10 års arbejde i madens tjeneste står...

Discount med holdning – også til madspild

Discount med holdning – også til madspild

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Rema 1000 Discount med holdning – også til madspild Madspild er et stort problem – også i detailbranchen. Derfor har REMA 1000 gennem de sidste ti år været ­bannerfører på området. Kampen mod madspild er ­blevet en vigtig del af...

Klima og forretning går hånd i hånd med SDG Accelerator

Klima og forretning går hånd i hånd med SDG Accelerator

Bæredygtighed Klima og forretning går hånd i hånd med SDG Accelerator Fra kakao og honning til banklån for bønder. Det er kun ét eksempel ud af 30 forretningsideer fostret i ligeså mange danske virksomheder, der over to år deltager i SDG Acceleratoren. Et...

Cirkulær økonomi – gammel vin på nye flasker?

Cirkulær økonomi – gammel vin på nye flasker?

Bæredygtighed Sponseret indhold af: Danske Tegl Cirkulær økonomi – gammel vin på nye flasker? Cirkulær økonomi er det nye sort, men faktisk er det gammel vin på nye flasker. I hvert tilfælde når det handler om murværk og tagsten. I gamle dage flyttede bonden nemlig...