20. september, 2018

Flere bofællesskaber skal give ­seniorer livskvalitet

Bofællesskaber skyder op i de kommende år rundt om i Danmark, og efterspørgslen hos seniorer er stor efter at bo i sådan en bolig. Sammen med en række partnere står Realdania bag nyopførte byggerier, der skal afhjælpe ensomhed blandt ældre.

Tekst: Søs Lindeborg Pedersen

Ensomhed har i de senere år været et kendt og markant samfundsproblem – især for den ældre generation. En undersøgelse fra SFI viser, at ca. 104.000 danskere over 65 år føler sig ofte eller en gang imellem ufrivilligt ensomme.

Det samfundsproblem ønsker Realdania at medvirke til at løse. Derfor har foreningen valgt at afsætte 52 mio. kr. som bidrag til at udvikle og opføre i alt otte seniorbofællesskaber rundt om i Danmark. Realdanias partnere i indsatsen er pensionsselskaber og almene boligorganisationer.

Man kommer til at bo på en rigtig god måde. Der er både en gevinst for den enkelte, men også for samfundet

Per Schulze

Vi har jo en aldrende befolkning i Danmark, og nogle af seniorerne oplever i høj grad ensomhed. Vi kan samtidig se på vores undersøgelser, at 91 pct. af dem, der bor i seniorbofællesskaber, har høj livskvalitet, da denne boform gør, at de ældre får bedre sociale relationer, siger Per Schulze, der er programchef i Realdania.

Stor efterspørgsel efter ­seniorbofællesskaber

Der findes i dag 7.000 boliger i eksisterende seniorbofællesskaber. En SFI-undersøgelse viser, at flere end 80.000 ældre ønsker at bo i et seniorbofællesskab. En stor efterspørgsel til et lille udbud, der oprindeligt undrede Per Schulze.

Normalt vil boligmarkedet opdage, hvis der er efterspørgsel efter en bestemt boform, hvorefter boligformen hurtigt etableres. Men det har ikke været tilfældet med seniorbofællesskaber. Derfor tog vi kontakt til de relevante partnere, der kan medvirke til at få kickstartet markedet og realisere de ældres ønsker. Og de ville heldigvis gerne være med, fortæller programchefen.

Da Realdania arbejder problemorienteret, har organisationen valgt at gå sammen med forskellige pensionskasser og bygherrer for at afhjælpe problemet. Det første seniorbofællesskab vil stå færdig i Valby den 1. april 2019 og bliver opført sammen med pensionskassen PKA og projektudvikler FB Gruppen. Derudover bliver der opført senior­bofællesskaber i Køge og Ry nær Skanderborg med Pensions Danmark, i Aalborg og ­Albertslund sammen med boligforeninger, et i Ringkøbing, som Realdania selv udvikler, og et i Horsens i samarbejde med PFA ­Pension.

PFA vil skabe en god tilværelse i den tredje alder

Seniorbofællesskabet i Horsens med PFA Pension kommer til at bestå af cirka 30 boliger på adressen Blumersgade 1 og står klar i 2020. For PFA handler det ikke kun om, at boligformen sikrer et godt afkast.

For os er det vigtigt at være med til at understøtte det gode seniorliv, som vi kalder det. Som pensionsselskab har vi ansvaret for at skabe en tryg og god tilværelse i den tredje alder for vores kunder, fortæller Jesper Brask Fischer, direktør for Senior Services hos PFA Pension.

PFA oplevede selv den store efterspørgsel efter at bo i et seniorbofællesskab, da de for nyligt holdt informationsmøde for byggeriet. Her dukkede over 100 interesserede op.

”Vi ser et tydeligt kundebehov for disse boliger. For os handler det ikke kun om økonomi og opsparing, men også om de mange andre muligheder, man har som kunde i PFA. Boligen er en central del af livet, og da vi placerer mange milliarder i boligbyggeri og -udvikling, er vi selvfølgelig også med på denne her bølge, fortæller Jesper Brask Fischer.

Derfor har PFA Pension også valgt at gå efter et huslejeniveau, der er tilgængeligt for folk på en lavere pension.

Gevinst for den enkelte og ­samfundet

Det er ikke kun den enkelte senior, der får glæde af at bo i et fællesskab. Det kommer også til gavn for velfærdssamfundet, da der nu er en nabo, der kan hjælpe til. Seniorbofællesskaber giver nemlig op til syv gange lavere træk på offentlige udgifter til praktisk hjælp.

”Man kommer til at bo på en rigtig god måde. Der er både en gevinst for den enkelte, men også for samfundet. Helt konkret ligger der nogle indirekte besparelser, da naboen f.eks. kan hjælpe med nogle praktiske ting i stedet for hjemmehjælperen, lyder vurderingen fra Per Schulze.

Flere artikler

Vi udvikler fremtidens byer netop nu

Vi udvikler fremtidens byer netop nu

<script language="javascript" src="https://track.adform.net/adfscript/?bn=23544313"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="https://track.adform.net/C/?bn=23544313;C=0"...

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

<script language="javascript" src="https://track.adform.net/adfscript/?bn=23544313"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a...

Nordjylland viser vej

Nordjylland viser vej

<script language="javascript" src="https://track.adform.net/adfscript/?bn=23544313"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="https://track.adform.net/C/?bn=23544313;C=0"...

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Mobilitet Sponseret indhold af: Aalborg Universitet <a href="http://vbn.aau.dk/da/organisations/ciss--center-for-embedded-software-systems(134a2379-b0af-4f26-aaa6-1cb9d275567a).html" target="_blank"><img style="height:...

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Mobilitet Sponseret indhold af: DTO <a href="http://www.dto-as.dk" target="_blank"><img style="height: 30px; float: right; padding-bottom:5px;" src="http://jptema.dk/wp-content/uploads/2018/09/dto-logo.png"...