Michael H. Nielsen

20. september, 2018

Urbanisering, klimatilpasning og grøn omstilling

Når vi planlægger fremtidens boliger, bygninger og byer skal vi tænke anderledes end i dag. Befolkningen flytter sig, energiforsyningen og byggerierne bliver grønnere, trafikken og vejret ændrer sig – og den nye ­teknologi giver nogle muligheder, vi har svært ved at forestille os.

Tekst: Michael H. Nielsen, direktør Erhvervs-og brancheservice i Dansk Byggeri

I bygge- og anlægsvirksomhederne er vi optaget af at levere løsninger på centrale samfundsudfordringer. Og vi kommer ikke uden om urbanisering, klimatilpasning og hele den grønne omstilling, hvor Danmark har en målsætning om at være fri af fossile energikilder i 2050.

Som i resten af verden oplever vi en tilflytning til de større byer. Vi taler om en dobbelt urbanisering. Befolkningen flytter mod universitetsbyer som Ålborg, Århus, Odense og København. Men også mod regionale vækstcentre som Silkeborg, Kolding, Køge og Hillerød. Udviklingen viser et nuanceret billede af urbaniseringen i Danmark.

Den kollektive trafik skal tænkes ind i byplanlægningen fra begyndelsen for at kunne tilbyde attraktiv transport og et alternativ til bilen. Selvkørende biler vil måske om nogle år vende op og ned på hele trafik- og byplanlægningen. Og byerne skal udformes og designes, så de tager højde for klimaændringerne. Vi skal effektivt kunne lede store mængder af regn væk, og ved kystbyerne skal vi kunne beskytte os mod forhøjede vandstande.

I fremtiden vil teknologien i høj grad sætte nye rammer for den måde, vi bygger og udvikler vores byer på. Big data giver nye muligheder for at planlægge og servicere byerne, f.eks. i forbindelse med oplysninger om trafikmønstre, parkering, luftkvalitet og brug af kollektiv trafik. Men teknologien kommer også til at spille en vigtig rolle i den fremtidige energiforsyning.

Den grønne omstilling betyder, at vores energiforsyning i fremtiden skal baseres på vedvarende energikilder som vind, sol og energi fra undergrunden. Det kræver, at vi tænker bygninger og byudvikling ind som en del af energisystemet. Bygninger skal være energieffektive – det gælder også de bygninger, vi renoverer og fornyer. Behovet for energi til opvarmning skal reduceres, og ny teknologi skal gøre det muligt at lagre energi i vores bygninger, når der er rigeligt af den. Og modsat afkoble energiforsyningen, når der er for lidt energi.

Den grønne omstilling handler også om at bringe forbruget af ressourcer og materialer ned. Her spiller byggeri og anlæg en central rolle, fordi 35 pct. af alt det affald, der produceres, kommer herfra. Udvikling af bæredygtighed og cirkulær økonomisk forretningstænkning er nye aspekter, som vi blot lige har taget hul på, men som kommer til at spille en meget mere central rolle i fremtidens bygge- og anlægsbranche.

Flere artikler

Vi udvikler fremtidens byer netop nu

Vi udvikler fremtidens byer netop nu

<script language="javascript" src="https://track.adform.net/adfscript/?bn=23544313"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="https://track.adform.net/C/?bn=23544313;C=0"...

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

<script language="javascript" src="https://track.adform.net/adfscript/?bn=23544313"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a...

Nordjylland viser vej

Nordjylland viser vej

<script language="javascript" src="https://track.adform.net/adfscript/?bn=23544313"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="https://track.adform.net/C/?bn=23544313;C=0"...

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Mobilitet Sponseret indhold af: Aalborg Universitet <a href="http://vbn.aau.dk/da/organisations/ciss--center-for-embedded-software-systems(134a2379-b0af-4f26-aaa6-1cb9d275567a).html" target="_blank"><img style="height:...

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Mobilitet Sponseret indhold af: DTO <a href="http://www.dto-as.dk" target="_blank"><img style="height: 30px; float: right; padding-bottom:5px;" src="http://jptema.dk/wp-content/uploads/2018/09/dto-logo.png"...