Verdensmål sikrer bæredygtige ­investeringer

Verdensmål sikrer bæredygtige ­investeringer

Kristian Jensen (V)

Verdensmål sikrer bæredygtige ­investeringer

Tekst: Kristian Jensen (V), Finansminister

Bæredygtighed vil være et kerneelement i fremtidens investeringer. For alle. Det er ikke min påstand, men Larry Finks. Han er CEO for Blackrock – verdens største kapitalforvalter. Med de 17 verdensmål er der sat en retning for den globale udvikling frem mod 2030 for stater, civilsamfund og virksomheder, herunder kapitalforvaltere og investeringsfonde. Nogle vil måske spørge sig selv, hvad verdensmålene har med investeringer at gøre. Svaret er en hel del.

 Bæredygtige investeringer indebærer ikke, at man skal renoncere på afkast. Der er de sidste 40 år udført mere end 2.200 studier af sammenhængen mellem finansielle resultater og såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social og Governance). Et studie udført i samarbejde mellem forskere og Deutsche Asset & Wealth Management kiggede på samtlige studier og fandt, at 90 pct. af studierne viste, at ESG-kriterier var positive eller neutrale i forhold til finansielle resultater. Og ifølge den schweiziske bank UBS har MSCI’s ESG-indeks siden 1990 leveret bedre afkast end det toneangivende amerikanske S&P 500-indeks – hhv. 11,2 pct. og 10,7 pct.

Der er altså gode grunde til at beskæftige sig med bæredygtige investeringer. Men det kræver, at bæredygtighed tænkes ind i kerneforretningen. Verdensmålene er oplagte at tage udgangspunkt i, når bæredygtighed skal operationaliseres i praksis. Men det kræver nytænkning. Det er også en del af baggrunden for, at FN’s udviklingsprogram (UNDP) i samarbejde med bl.a. Oxford University har lanceret et initiativ, der skal øge de private investeringer i verdensmålene.

Muligheden for at tjene penge på at investere bæredygtigt styrkes af, at de unge generationer er mere optagede af bæredygtighed end tidligere generationer. Ifølge en rapport fra kapitalforvalteren Fidelity angiver 77 pct. af velhavende ”millennials” (årgange fra 1980’erne og 1990’erne), at de investerer i virksomheder, som prioriterer deres miljømæssige og sociale aftryk. Blandt efterkrigsgenerationerne er det kun 30 pct. Den forskel skal ses, i lyset af at der ifølge Deloitte de kommende 15 år alene i USA vil blive arvet aktiver for en værdi i omegnen af 24 billioner USD. Det vil være udtryk for rettidig omhu, at vi alle omstiller os til en mere bæredygtig virkelighed. Hvis du ikke er miljømæssigt og socialt bæredygtig, så vil du heller ikke være økonomisk bæredygtig fremover. Derfor skal verdensmålene være med i alle investeringer.

 Vi er godt med i Danmark, og Larry Fink fremhæver også de nordiske lande. Regeringen vil gerne understøtte bæredygtige investeringer. Både i Danmark og i udlandet. Herhjemme har regeringen sammen med alle Folketingets partier indgået en ny energiaftale, der sætter rammerne for massive investeringer i den grønne omstilling i Danmark de kommende år. Herudover har regeringen indgået aftale om en ny investeringsfond, der skal styrke sociale indsatser, og vi har også gjort det lettere at investere ved at indføre en ny aktiesparekonto. Den danske stat er samtidig hovedaktionær i verdens førende selskab indenfor havvind, Ørsted, som gennem investeringer i grøn teknologi er blevet et af Danmarks mest værdifulde selskaber. Internationalt har vi lanceret en Verdensmålsfond i samarbejde med danske pensionskasser, som skal mobilisere investeringer i verdensmålsrelaterede projekter i udviklingslandene. De bæredygtige afkast er derude. Det er blot om at gribe ud efter dem.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Flere bør investere for alles bedste

Flere bør investere for alles bedste

Foto: Colourbox

Flere bør investere for alles bedste

Liberal Alliance synes, at flere bør investere, og Dansk Aktionærforening ser frem til den nye aktiesparekonto, der skal øge motivationen hos de danske forbrugere.

Tekst: Katrine Krebs

”Investering er en social aktivitet. Ved at investere sine ressourcer i virksomheder gør man både noget godt for sig selv og verden til et bedre sted. Investering skaber fremgang, der bliver brugt til investeringer, der øger produktiviteten og sikrer en højere realløn,” opremser finans- og skatteordfører for Liberal Alliance, Joachim B. Olsen.

Netop ønsket om få danskerne til at engagere sig mere i de danske virksomheder via investering ligger bag Folketinges aftale om den nye aktiesparekonto, der træder i kraft fra januar 2019. Ordningen bliver hilst velkommen af Dansk Aktionær­forening.

Motivation til investering

”Vi lever i en tid, hvor det koster penge at have penge stående i banken. Som forbrugere betaler vi gebyrer og får ikke noget i rente. Samtidig bliver vi ældre, så behovet for at spare op til pensionen vokser. Derfor er det en god idé at flere investerer, og historisk set giver aktiemarkedet den bedste forretning,” lyder det fra Mikael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening.

Hvis vi gjorde aktiebeskatningen flad som i Sverige, ville samtalen om spisebordet komme til at handle om aktiekurser og virksomhedsudvikling frem for real­kreditlån og friværdi

Joachim B. Olsen, finans- og skatteordfører, Liberal Alliance

Cirka to tredjedele af alle private investerede midler er ejet af aldersgruppen over 60 år, men Dansk Aktionærforening oplever dog en tiltagende investeringslyst også fra unge og især for kvinder. Håbet er at aktiesparekontoen kan være en motivationsfaktor for endnu flere.

”Besparelsen fra 27 til 17 procent i aktieavancebeskatning kan mærkes, men 50.000 er dog stadig et begrænset beløb. Vi havde gerne set, at denne grænse var højere til at begynde med men håber, at mange danskere vil prøve den nye ordning,” siger Mikael Bak.

Direktøren hos Dansk Aktionær­forening ser også et potentiale i den kommende aktiesparekontoen som for eksempel børneopsparing. Alle medlemmer af en husstand kan få deres aktiesparekonto, så en familie på fire personer vil samlet set kunne investere op til 200.000 kroner til den lavere skattesats.

Valg der former fremtiden

Netop beskatning af investering i aktier er en sten i skoen hos Liberal Alliance.

”Vi har den højeste kapitalbeskatning i OECD1. Fordi det reelle afkast er så chokerende lavt, er det ikke attraktivt nok at investere i danske virksomheder, hvad der ville komme hele samfundet til gavn.
I stedet sparer folk op i deres egne huse,” konstaterer Joakim B. Olsen og foreslår en løsning.

Mikael Bak, direktør, Dansk ­Aktionærforening

”Hvis vi gjorde aktiebeskatningen flad som i Sverige, ville samtalen om spisebordet komme til at handle om aktiekurser og virksomhedsudvikling frem for real­kreditlån og friværdi”.

Mens Finans – og skatteordføreren fra Liberal Alliance især peger på den samfundsmæssige gevinst ved lavere aktiebeskatning og som følge deraf øget investeringslyst, nævner Dansk Aktionærforening en anden tendens. Gennem investeringer er det muligt at præge verdens udvikling i en ønsket retning, fortæller dirktør Mikael Bak:

”De seneste år har FN verdensmål fået en central plads i debatten, og der er kommet fonde og indeks, der har fokus på kun at investere i virksomheder med bæredygtige formål og principper. Det er en bølge, der kun lige er gået i gang, og som vi tror vil blive større i de kommende år”.

Motivation til investering

Aktiesparekontoen bliver indført fra januar 2019 for at gøre investering mere attraktivt. Her kan opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser placeres til en skat på 17 procent af afkastet. Der kan oprettes én aktiesparekonto pr. person og med et loft på 50.000 kroner i 2019. Intentionen er at lade loftet vokse med endnu 50.000 de følgende år.

Kilde: Erhvervsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Bæredygtighed er en trend, der ikke kan ­ignoreres – og som forpligter

Bæredygtighed er en trend, der ikke kan ­ignoreres – og som forpligter

Foto: Colourbox

Bæredygtighed er en trend, der ikke kan ­ignoreres – og som forpligter

I september 2015 vedtog man i FN 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og blot et par måneder senere enedes man i Paris om en global klimaaftale. Begge aftaler repræsenterer et skifte mod at sætte bæredygtighed op på den politiske dagsorden – men også i uventet høj grad på radaren for virksomheder, investorer, lokalinstitutioner og den enkelte borger. Det er afgørende for planetens fremtid, at alle sektorer bidrager til at accelerere udviklingen til en reel transformativ omstilling.

Tekst: Laust Leth Gregersen, Globalt Fokus

Laust Leth Gregersen, Globalt Fokus

For første gang i historien har vi i Verdensmålene en global og demokratisk vedtaget plan, der indeholder visionære målsætninger på strengt taget alle essentielle områder af vores liv på planeten. Det er den mest omfattende sociale kontrakt, vi nogensinde har indgået. Det helt særlige ved Verdensmålene er, at i forståelsen af bæredygtighed kobles sociale, økonomiske, miljø- og klimamæssige hensyn uadskilleligt til hinanden.

Naturligt fremhæver virksomheder især mulighederne for at skabe profit ved at investere i bæredygtig udvikling. Men for at opnå Verdensmålene må man altid have et blik for impact med sig – skaber man lokal og bæredygtig udvikling for mennesker? Og for miljø? Alle aktører må forholde sig til alle dimensioner af bæredygtighed i deres arbejde.

I Danmark ser vi en omfattende proces hvor virksomheder, kommuner, institutioner, civilsamfundsorganisationer, ja endda borgere helt ned på husholdningsniveau, forsøger at italesætte og udvikle bæredygtige strategier for deres virke. Undersøgelser viser, at hver fjerde dansker i dag tænker over bæredygtighed, når de står med indkøbskurven i hånden. Overvejelserne giver sig eksempelvis til kende i at hver femte dansker helt fravælger kød en til to dage om ugen. Ifølge Coop er der tale om en blivende trend.

Det faldende kødindtag er et godt eksempel på, hvordan den bæredygtige bevidsthed virkelig tager fart i disse år. Men det er også en forandring, der er nødt til at eskalere, hvis vi skal indfri Verdensmålene og ikke mindst afværge den lurende klimakrise. Den helt nye rapport Transformation is feasible viser, at hvis verdens lande fortsætter arbejdet mod bæredygtig udvikling med samme indsats som over de seneste årtier, vil vi blot nå 10 af de 17 Verdensmål. Og det vil ske på bekostning af planetens grænser for klima, vand, biodiversitet og land.

Vi må spørge os selv hvordan vi fremmer en global bæredygtig økonomi, der giver mulighed for, at alle kan leve anstændige liv fri for fattigdom samtidig med, at klodens grænser respekteres. Ifølge rapporten er det eneste mulige svar en reel transformativ omstilling. Omstillingen skal bygge på at accelerere vedvarende energi, så CO2-udledninger halveres hvert årti. På at øge produktiviteten i bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion. På at lave nye modeller for udvikling i fattige lande og på at reducere den globale ulighed i hidtil uset tempo. Og så skal omstillingen bygges på at investere i uddannelse for alle, i sundhed, kvinders rettigheder og familieplanlægning, så befolkningstilvæksten kontrolleres.

Skal alle Verdensmål opfyldes, er dette ifølge forskernes omfattende studie den nemmeste vej dertil.

Tilsammen vil disse skridt udløse et skifte i det globale system imod en ny udvikling i de kommende årtier. Rapporten afslører, at hvis vi baserer implementeringen af Verdensmålene på konventionel vækstpolitik, kan vi ikke indfri en bæredygtig udvikling for alle. Verdensmålene kan derfor ikke blot anskues som en profitmulighed. Målene er et socialt og bæredygtigt forandringsprojekt i global skala, hvortil accelerering af investeringer og forretningsudvikling fra eksempelvis danske virksomheder kan være et instrument, men ikke målet i sig selv. Verdensmålene er en social kontrakt, hele verden har underskrevet i fællesskab. De er en vision for bæredygtig udvikling, men der må kæmpes for at de implementeres på det rette grundlag, hvor vi holder fokus på menneskers rettigheder til et godt liv, og hvor planetens grænser tages seriøst.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Coop tilbyder opsparing med fokus på ansvarlighed

Coop tilbyder opsparing med fokus på ansvarlighed

Foto: Colourbox

Coop tilbyder opsparing med fokus på ansvarlighed

Coop har skabt en investeringsforening, hvor ansvarlighed og lave omkostninger ­kommer til at gå hånd i hånd. Og ­foreningen er ikke en lukket fest. Faktisk kommer en tredjedel af de nuværende investorer fra ­andre banker end Coop Bank.

Tekst: Uffe Vind

Miljø, sociale spørgsmål og god selskabsledelse er i de senere år kommet meget mere i fokus end tidligere, og med Coops allerede eksisterende engagement i ansvarlighed har det været naturligt at skabe en investeringsforening med netop det som omdrejningspunkt.

”Danskerne efterspørger opsparingsmuligheder, hvor man får en god forrentning og lave omkostninger, uden at miljøhensyn og arbejdsvilkår for ansatte sættes over styr,” siger Allan Nørholm, der er administrerende direktør i Coop Bank og bestyrelsesmedlem i Coop Opsparing, som den nye investerings­forening ­hedder.

Hul i markedet

At der er efterspørgsel efter opsparing og ansvarlighed er ikke grebet ud af den blå luft:

”Vi ved fra undersøgelser, at medlemmerne af Coop generelt lægger vægt på bæredygtighed og ansvarlighed, og at de udover dagligvarehandel efterspørger tilbud og fordele på mange andre ydelser. For eksempel billigt brændstof til bilen, ferierejser og finansielle ydelser,” fortæller Allan Nørholm og fortsætter:

”Vi er medejere af OK (lavprisbenzinselskab, red.), tilbyder attraktive rejsemuligheder via samarbejdspartnere, har skabt Coop Bank og nu en investeringsforening, så på den måde prøver vi at efterleve medlemmernes ønsker.

Og det er andre end ’cooperatister’, der mener. Udover at Coop Opsparing er kommet flot fra start så har Coop Bank vokseværk.

”Vi er rykket ind i top 40 blandt danske banker og har de senere år haft en stabil kundetilgang på imellem 20.000 og 25.000 om året,” fortæller den administrerende direktør.

Mere på vej

Han understreger, at indtaget af flere kunder ikke skal gå ud over det lave omkostningsniveau i banken og Coop Opsparing. Samtidig lægger han dog ikke skjul på, at der vil komme flere finansielle produkter fra Coop og nævner blandt andet pensions­opsparing og børneopsparing som oplagte emner.

Hvordan tør I love både lave ­omkostninger og god forrentning i Coop Opsparing?

”Det, der blandt andet driver investeringsomkostninger op, er, at man hopper ind og ud af forskellige aktier og andre investeringer. For nogle går det godt i en periode, men kigger man helt overordnet på investeringer, kan det ikke lade sig gøre at slå markedet. Én investors gevinst er en anden investors tab. Derfor investerer vi i primært i passivt forvaltede indeksfonde (se faktaboksen Om Coop Opsparing),” siger Allan Nørholm.

Vi ved fra under­søgelser, at medlemmerne af Coop generelt lægger vægt på bæredygtighed og ansvarlighed, og at de udover dagligvarehandel efterspørger tilbud og fordele på mange andre ydelser

Allan Nørholm, administrerende direktør, Coop Bank

”Den eneste 100 procent sikre faktor i forrentningen af ens opsparing er omkostningerne, og de trækker ned. Man kan godt have flotte afkast, men er omkostningerne høje, så vokser ens opsparing alligevel ikke ret meget,” siger han og afviser desuden, at eksempelvis miljøhensyn er lig med lavere afkast af ens investeringer.
”Vi ser ingen indbygget modsætning imellem fokus på ansvarlige investeringer med høj ESG-rating (se faktaboksen Hvad er ESG) og gode afkast. ESG-fonde giver nogenlunde samme afkast som lignende indeksfonde – ofte mere. Men som med alting andet i investeringsverdenen kan man ikke udstede garantier,” understreger Allan Nørholm.

Om Coop ­Opsparing

Fokus på ansvarlighed i forhold til miljø, sociale spørgsmål og måden et selskab ledes på er sammen med lave omkostninger nøgleordene i investeringsforeningen.

Investeringsforeningen har tre afdelinger

Forsigtig

Du vil gerne have et bedre afkast end på en højrentekonto, men samtidig kunne sove trygt om natten. Størstedelen af dine investeringer sker i obligationer og det forventede afkast er lavere end i de to andre afdelinger.

Moderat

Du vil gerne have et godt afkast og vælger en ligelig fordeling af aktier og obligationer. Med den lidt større aktieandel, følger en lidt større investeringsrisiko. Det forventede afkast ligger imellem de to andre afdelinger.

Modig

Med flere aktier end obligationer i dine investeringer er du forberedt på, at der kan være perioder med et negativt afkast. Men da det forventede afkast er højere, lader du livrem og seler blive i skabet. Udsvingene er større end i de andre afdelinger, men historisk set betaler aktieinvesteringer sig på sigt.

Fælles for afdelingerne er, at den overvejende del af investeringerne er i indeksfonde, som via passive investeringer i en bred portefølje af værdipapirer har stor risikospredning og følger det generelle afkast i markedet. Afdelingerne indeholder dog også elementer af aktiv forvaltning, blot sker al aktieudvælgelse via indeksprodukter.

Læs mere på coop-opsparing.dk

Hvad er en ESG-rating?

Det er en bedømmelse af centrale parametre, som sætter en ­investor i stand til at ­vurdere, om det er ansvarligt at være medejer af en bestemt virksomhed/investering – både ud fra en investeringsmæssig ­betragtning og fra et omverdensperspektiv:

E står for Environmental og drejer sig om en virksomheds ­miljørelaterede forhold. Eksempelvis hvor meget CO2 den udleder.
S står for Social og handler primært om menneskerettigheder og ­arbejdstagerrettigheder.

G står for Governance. Hvor god en ledelse har virksomheden. Er bestyrelsesmedlemmerne uafhængige og har kompetencer, der er ­relevante i f.t. den specifikke virksomhed/branche.

Zaiga Strautmane, ESG-ekspert

”Når man rater en investering, skal der altid foretages en individuel vurdering af, hvilke ESG-forhold der er særligt relevante at gå i dybden med,” fortæller den uafhængige ESG-ekspert Zaiga Strautmane, der bl.a har været formand for Hermes EOS’s Advisory Board. Hermes foretager ESG-vurderinger for en lang række af verdens allerstørste investorer.

”For eksempel er det langt vigtigere at kigge på en transportvirksomheds miljøpåvirkning end en banks. Og selv om man er et transport­selskab, der i sagens natur skal bruge brændstof, behøver man ikke være miljømæssigt uansvarlig. Maersk Line formåede for eksempel fra 2007 og flere år frem at reducere skibene CO2-udledning med lige så mange tons som hele resten af Danmark,” forklarer hun til Penge & Formue.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Grønne investeringer slår kul, olie, gas – og nu også aktier på afkast

Grønne investeringer slår kul, olie, gas – og nu også aktier på afkast

Sponseret indhold af: Obton

Grønne investeringer slår kul, olie, gas – og nu også aktier på afkast

Grønne investeringer er blevet en attraktiv kilde til afkast blandt investorer og har samtidig udviklet sig til et foretrukket alternativ til investeringer i aktier og obligationer i en portefølje. Investering i vedvarende energi giver nemlig et afkast, der er uafhængigt af konjunkturer.

Oliver Peters er investeringsdirektør i Obton.

Aktier og obligationer er ikke længere bare det, du skal kigge efter, når du skal sammensætte din investeringsportefølje. Du skal også tænke på, hvilke typer aktier du investerer i, og så kan også grønne investeringer med fordel puttes ned i porteføljen. For ikke nok med, at du dermed hjælper den grønne omstilling på vej, du bliver tilmed belønnet for det med et ganske fornuftigt afkast.

Faktisk har de alternative investeringer, herunder vindmølle- og solcelleparker, reddet de danske pensionskunder fra en gigantisk økonomisk lussing som følge af faldet på aktie- og obligationsmarkederne. Ifølge Finans.dk har pensionskæmperne handlet fornuftigt og i tide ved at opkøbe tilstrækkeligt med alternativer, så tabet på aktier og obligationer ikke har slået helt så hårdt igennem på danskernes pensionsopsparinger. Fx tabte ATP over 3 mia. kr. på aktier og obligationer i 1. kvartal, men det meste blev tjent hjem igen på alternative investeringer. Adm. direktør Christian Hyldahl forklarer, at det er vigtigt i en tid med stor usikkerhed på aktiemarkederne netop at have nogle investeringer, som giver mere stabile afkast end de børsnoterede aktier.

Grøn og økonomisk bæredygtig

Ifølge en analyse foretaget af Fossil Free Indexes klarer en aktieportefølje med grønne teknologier og uden klimasyndere sig bedre end markedet generelt både på kort og lang sigt. At investeringer i vedvarende energi er attraktive, ses også ved, at nogle af de største investorer i landet satser mere grønt i disse år, blandt andet gennem solcelleparker og vindmølleparker. De mindre investorer følger trop ved at alliere sig med partnere, der fokuserer på netop store energiprojekter som investering.

Oliver Peters er investeringsdirektør i Obton, som er specialiseret i grønne investeringsformer, og han peger på, at de støtteordninger, der hidtil har båret den grønne omstilling frem, er ved at falde bort. Simpelthen fordi, projekterne efterhånden kan stå selv i takt med, at de vedvarende energianlæg bliver mere effektive og billigere at opføre.

”Kombineret med en massiv global udbygning er det en væsentlig faktor for, at grøn energi er en god og fremtidssikker investering. For eksempel er priserne på solceller raslet ned med 80 pct. på ti år, samtidig med at de er blevet mere effektive og billigere at sætte op, hvilket er en helt utrolig udvikling, der lover godt,” siger han.

Strålende alternativ til aktier og obligationer

Oliver Peters hæfter sig ved, at det som aktie- og obligationsmarkedet ser ud i dag, er ønskværdigt med alternativer i en portefølje, som er uafhængig af det øvrige finansmarked, da aktier er historisk dyre. Obligationer kan være en god modvægt til eventuelle fald i aktiekurser, men han vurderer, at investorer lige nu påfører sig selv en højere risiko ved at vælge en overvægt af aktier for at imødegå de minimale afkast på obligationer.

”En alternativ investering i solenergi giver et attraktivt merafkast i forhold til f.eks. de 10-årige tyske statsobligationer, der pt. ligger på ca. 0,3 pct. Til sammenligning giver solprojekter i samme land 7-8 pct. i afkast fra driften og de afregningspriser, man er garanteret for strømmen,” siger investeringsdirektøren.

Balance i porteføljen

Mens de institutionelle investorer med en pengetank i ryggen har mulighed for at købe direkte ind på hele projekter inden for vedvarende energi, kan private investorer få tilsvarende adgang til de stabile afkast gennem eksempelvis investeringshuset Obton. Grønne investeringer har været Obtons kerneprodukt siden 2009, hvor den købte den første solcellepark. Sidenhen har virksomheden oparbejdet stor erfaring gennem indkøb og administration af mere end 500 store energiprojekter, primært i europæiske lande med en fornuftig balance mellem afkast og risiko. Det har placeret Obton blandt de 10 største indkøbere af solenergi i Europa og virksomheden er i dag den største udbyder af denne type projekter.

”Vi er rigtig godt tilfredse med, at der nu er dokumentation for, at grønne investeringer ikke bare er noget, man foretager med hjertet, men også med et selvsikkert blik på lommeregneren. Investering i vedvarende energiformer har vist sit værd som et naturligt element i en velafbalanceret portefølje af forskellige aktivtyper, og samtidig er afkastene uafhængige af investeringsmarkedet i øvrigt,” siger Oliver Peters.

Læs mere om investeringscasen på www.obton.com

Motivation til ­investering

Obton er Danmarks største udbyder af investeringsprojekter baseret på ejerskabet af store, europæiske projekter i vedvarende energi, hvis afkast er uafhængige af det øvrige finansmarked.

Virksomheden lokaliserer og udvælger solcelleparker og vindmøller, der normalt er forbeholdt store, finansielle aktører og gør dem tilgængelige for private- og selskabsinvestorer med indskud, der starter ved 750.000 kr.

Læs mere på www.obton.com

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Morningstars aktieudsigt Q4 2018: ­aktierne er en smule for dyre

Morningstars aktieudsigt Q4 2018: ­aktierne er en smule for dyre

Foto: Colourbox

Morningstars aktieudsigt Q4 2018: ­aktierne er en smule for dyre

Kommunikationssektoren har fået baghjul, men tilbyder mest værdi for pengene.

Tekst: Daniel Rohr, CFA, Director of Equity Research, North America.

I halen på et fladt første halvår har de globale aktiemarkeder nydt et rimeligt stærkt tredjekvartal, hvor Morningstars Global Markets Index nu er oppe med 4,5 procent siden årets begyndelse. Aggregeret fremstår vores univers af omkring 1.500 dækkede aktier en smule overvurderet og handler med en præmie på 4,5 procent over deres fair værdi på market-cap vægtet basis.

Scanner man efter muligheder på sektor­niveau finder man kommunikationsservice som den billigste, der handler med en rabat på 13 procent relativt til vores fair value per 31. august. Selvom sektoren havde et solidt tredjekvartal med en stigning på 5,2 procent er den stadig nede set over året og er generelt blevet efterladt i støvet bag det globale bull marked. I vores topliste af stock picks på globalt plan indgår blandt andet de europæiske teleselskaber Telefonica og BT Group og det amerikanske Comcast.

Teknologi og healthcare, der har præsteret meget stærkt i 2018 (globale indeks er oppe med hhv. 12,1 og 13,1 procent) ligger nu blandt de dyreste sektorer baseret på vores fundamentale analyser og handler hhv. 8,0 og 6,4 procent over fair værdi. Vi ser dog fortsat nogle perler iblandt dem. Vi ser for eksempel et betragtelig kurs­potentiale i nogle af de store halvleder-navne som Intel og Broadcom.
Morningstars pris/fair value på sektor-niveau findes her, mens man på morningstar.dk kan danne sig et overblik over, hvilke lande, der har de mest over- eller undervurderede aktiemarkeder.

Daniel Rohr, CFA, har ingen positioner i de ovennævnte værdipapirer.

Morningstars

  • Morningstars globale markeds­indeks er indtil ultimo september steget 4,5 procent.
  • Vægtet ud fra market-cap ser vores dækkede aktieunivers ud til at være en smule overvurderet.
  • Kommunikationsservice fremstår billig, mens aktiekurserne inden for tech og sundhed er pebrede.

Læs mere på www.morningstar.dk

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...