Uvildig rådgivning er en god investering

Uvildig rådgivning er en god investering

Foto: Colourbox

Uvildig rådgivning er en god investering

Mens bankerne taber terræn på troværdighed, vinder uvildig rådgivning frem – og med god grund når der bliver regnet på, hvad der kan betale sig. Hvis ikke omkostningerne ved investering skal overstige afkast og æde af formuen, er det om at holde dem nede.

Tekst: Katrine Krebs

Vil du helst betale 48.000 eller 20.000 om året i investeringsomkostninger? Spørgsmålet er let at svare på for de fleste, og opmærksomheden på de store forskelle i omkostninger er da også i tiltagende fokus hos forbrugerne.

På den lange bane kan det sjældent betale sig at jagte de hurtige gevinster

John Halse Petersen, indehaver og finansiel rådgiver, FinansHuset-Viborg ApS

Eksemplet ovenfor er dugfrisk fra FinansHuset-Viborg ApS, hvor en private banking kunde betalte 2,64 procent af sin pension i omkostninger. Hvert eneste år. Efter uvildig rådgivning og omplacering af formuen vil omkostningerne udgøre 1,1 procent det første år og herefter 0,8 procent.

Tænk langsigtet

”Forbrugerrådet TÆNK” anbefaler, at forbrugerne ikke acceptere over 10.000 kroner i årlige omkostninger for hver million, altså maksimalt én procent. Faktum er bare, at det gør de fleste bankkunder, for her er omkostningerne i gennemsnit mellem 1,5 og 2,5 procent. For en portefølje på en million svarer det til mellem 15.000 og 25.000 kroner om året,” opridser John Halse Petersen, der er indehaver og finansiel rådgiver hos FinansHuset-Viborg ApS.

Her udgør de årlige omkostninger til sammenligning mellem 0,6 og 1,2 procent om året afhængig af, hvilke indeks og investeringsfonde, der bliver fulgt. Hos Finanshuset-Viborg ApS er der ret klare holdninger til, hvad der kan betale sig, fortæller John Halse Petersen.

”Hvad der giver størst nettoafkast, ved ingen, før året er omme, men vi anbefaler altid at investere hovedsageligt i passivt forvaltede indeksfonde og følge markedets gennemsnit. På den lange bane kan det sjældent betale sig at jagte de hurtige gevinster,” mener John Halse Peteresen og uddyber:

”Dansk Aktionærforening sammenligner løbende investeringsfonde, og deres undersøgelse viser, at for de første tre kvartaler af 2018 har de passivt forvaltede fonde givet 4,15 procent i afkast mod 1,15 procent hos de aktivt forvaltede. Indrømmet, 2018 har været et specielt år på aktiemarkedet, men vi har ikke bankernes iver efter aktive investeringer, hvor hver handel jo også koster”.

Flere vil vælge uafhængige rådgivere

Det lange perspektiv bliver også foretrukket hos konkurrenter. Finanshuset i Fredensborg har base i Fredensborg og Århus og tilbudt uvildig rådgivning i over 25 år. Her starter hver ny kunderelation med op til en halv times forventningsafstemning for at sikre sig, der er basis for et positivt og langvarigt samarbejde.

Hvis vi ser fem til ti år ud i fremtiden, tror jeg, det er lige så normalt at få uvildig rådgivning fra uafhængige finanshuse frem for at bruge sin bank

Kim Valentin, Finanshuset, Fredensborg

”Vi har kun været her så længe, fordi vi altid har kundernes interesse for øje og er totalt uvildige. Vi ser en tendens til, at kunderne ønsker at frigøre sig fra bankernes kasketrådgivning, der ofte tjener dem selv bedst,” siger Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg og kommer med en forudsigelse:

”Hvis vi ser fem til ti år ud i fremtiden, tror jeg, det er lige så normalt at få uvildig rådgivning fra uafhængige finanshuse frem for at bruge sin bank. Det er det allerede i blandt andet Holland og England, hvor der er langt mere tradition for det. Investeringsrådgivning bør endvidere ikke koste mere end cirka en halv procent af formuen om året, og vi kan lande længere nede for de store formuer”.

Investeringsrådgiveren peger også på, at der er behov for den harmonisering af beskatningen på henholdsvis danske og udenlandske investeringsfonde, som er lovet på frie midler.

”Enhver der bygger hus, sørger for at få sig en uvildig rådgiver, fordi de færreste selv kan gennemskue alle detaljerne i et byggeri. Det samme gælder din privatøkonomi, og der er klart en kulturændring på vej blandt bank- og pensionskunderne. Vores kunder ønsker uafhængig rådgivning i forhold til alle formuedele på én gang for at sikre sig, at formuen bliver investeret klogt og uden urimelige omkostninger og med et fornuftigt afkast. Og det får de hos os,” afrunder Kim Valentin.

Flere artikler

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Sponseret indhold af: Koncenton

Koncenton udbyder ejendomsinvesteringer til private og selskabsinvestorer som denne i den nye Aarhus-bydel, Åbyen

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil matche efterspørgslen, og det betyder fornuftige indtjeningsmuligheder på udlejning flere år frem.

En investering i en ejendom med en god beliggenhed i en af Danmarks store byer giver løbende afkast fra de relativt høje boliglejepriser mange år frem. Der er nemlig rift om lejeboliger, og tendensen underbygges af tal fra Danmarks Statistik, som viser, at Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg til sammen får 560.000 nye indbyggere over de næste 30 år. Det vil altså sige markant større efterspørgsel på boliger og følgende stabile løbende afkast for ejendomsinvestorer.

Boligmangel mange år frem

Selvom der stadig er høj byggeaktivitet i både København og Aarhus, vil det være svært for boligmarkedet at balancere boligbehov med lejemål. Til eksempel viser en analyse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at der er behov for 73.000 nye boliger i hovedstadsområdet inden 2025. Københavns Kommune har fastsat en ambition om, at der skal opføres 3750 boliger årligt indtil 2027, men behovet er nærmere det dobbelte. Tilsvarende viser undersøgelser ifølge Dansk Byggeri, at Aarhus mangler cirka 4000 studieboliger, fordi de videregående uddannelser i flere år har optaget flere studerende, end der er boliger til. Dermed er der stadig langt til en boligmæssig balance i de to byer. Den stigende boligmangel kombineret med en lav rente resulterer i en forholdsvis stabil indtjening fra en velbeliggende ejendom, da der kun sjældent er tomme lejemål.

Samlet set gør det markedet for investeringsejendomme attraktivt for både private og de store institutionelle investorer. Et eksempel er Sampension, der har meldt om investeringer i ejendomme for yderligere 7 mia. kr. de kommende år, ligesom PFA øger med 13 mia. kr. fra 47 mia. kr. til 60 mia. kr. hen mod 2020.

Balance i porteføljen

Anders Marcus, der er adm. direktør i Koncenton, som udbyder ejendomsinvesteringer til private og selskabsinvestorer, fortæller, at den rigtige udlejningsejendom er en god forretning alene med de løbende afkast, da lånerenten i øjeblikket er lavere end lejeindtægterne. Så selv hvis ejendommen ikke stiger i værdi, er investeringen et godt alternativ til aktier og obligationer. Han forklarer, at en portefølje bestående udelukkende af aktier og obligationer kan være risky business:

Ejendomsinvestering er et robust alternativ i aktie- og obligationsporteføljer

Anders Marcus, adm. direktør, Koncenton

”Det gode er, at det lave renteniveau har gjort det billigere at låne penge til fast ejendom. Men samtidig bliver afkastene på bankindestående, statsobligationer og realkreditobligationer meget lave. En dansk 10-årig statsobligation giver i dag en effektiv rente på omkring 0,37 pct., som nogle investorer er tilbøjelige til at imødegå ved at tage flere aktier ind i ­porteføljen. Og så er man sårbar i forhold til de op- og nedture, som aktiemarkedet veksler mellem,” siger Anders Marcus og peger på, at vi i øjeblikket er inde i den længste periode nogensinde med bull market, altså generelt stigende aktie­priser.

Kriser påvirker ikke lejepriser

Det er på den baggrund, at den alternative investering i ejendomme, skal ses. Ejendomme er en mulighed, man kan investere i med et fornuftigt forhold mellem afkast og risiko.

”Over tid stiger og falder prisen på en boligejendom ligesom andre elementer i en portefølje, men vi så for eksempel under finanskrisen, at lejepriserne på boliger i ­København og Aarhus var relativt upåvirkede. De giver altså stabile, løbende ­indtægter, hvilket tiltrækker flere og flere investorer, der ikke nødvendigvis har ­behov for en ultra-likvid investering. Disse investorer bruger ejendomsinvestering som et robust alternativ i deres aktie- og obligations­porteføljer,” siger Anders Marcus.

Fakta

Koncenton udbyder ejendoms­projekter med årlige afkast på 8-10 pct., baseret på lejeboliger i Danmarks største vækstbyer. Indskuddet starter ved 750.000 kr., og der kan investeres via private frie midler, pensionsmidler eller selskabsmidler, og Koncenton varetager alt ifm. udlejning, renovering og administration.

Læs mere på www.koncenton.com

Flere artikler

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Ny direktør vil vise vejen til en GOD investering

Ny direktør vil vise vejen til en GOD investering

Ny direktør vil vise vejen til en GOD investering

“De private investorer skal stå sammen og stille tydelige krav til de børsnoterede selskaber”, sådan lyder målsætningen fra den nye direktør i Dansk Aktionærforening.

Mikael Bak har stået i spidsen for Dansk Aktionærfore­nings 13.000 medlemmer siden september 2018, og målet for hans indsats er klart: “Vi vil gerne have flere private danske investorer til at melde sig ind i vores forening. Både for at få uddannelse, events og analyser, men bestemt også for at støtte det store arbejde, som vi gør blandt andet på selskabernes generalforsamlinger”.

Mikael Bak

Mikael Bak fortæller, at Dansk Aktionærforening hvert år er til stede på mere end 50 generalforsamlinger i børsnoterede selskaber rundt om i landet. Her går en repræsentant fra foreningen på talerstolen for at stille kritiske spørgsmål til selskaberne på vegne af de private investorer.

For at styrke arbejdet har Mikael Bak introduceret et helt nyt koncept, som han kalder “Vejen til en GOD investering”. Det handler om fokus gennemsigtighed, ­ordentlighed og dygtighed, hvor de tre forbogstaver tilsammen danner ordet, GOD. “Alle selskaber vil opleve perioder med modgang og kursfald, og særligt her er der behov for at vi kan stille tydelige forventninger om netop disse tre faktorer.”, udtaler Mikael Bak.

Konceptet for en GOD ­investering:

G for Gennemsigtighed:
De private investorer har krav på at relevante informationer, der kan have betydning for både køb og salg af selskabets aktier skal være tilgængelige for alle aktionærer. Ifølge Mikael Bak er der en god tradition for, at danske børsnoterede selskaber har god disciplin, når det gælder om at leve op til netop kravet om gennemsigtighed, men det sker dog, at man ser selskaber, som har uklare årsrapporter eller som undlader at offentliggøre oplysninger, som de burde have oplyst.

O for Ordentlighed:
Ordentlighed er ifølge Mikael Bak ikke et ord, der bliver brugt ofte, men det beskriver præcist, hvad mange aktionærer ønsker sig. “Ordentlighed dækker over en forventning om, at vi skal kunne stole på, at ledelsen altid tager etik og moral alvorligt. Det kan det knibe med nogle gange. Seneste savnede vi en større grad af ordentlighed i Danske Banks håndtering af hvidvask-sagen”. Ifølge Mikael Bak handler ordentlighed også om, at de almindelige aktionærer kan stole på en fair værdiansættelse, når et nyt selskab går på børsen. Ordentlighed kan også komme i fokus, hvis ledelsen begunstiger sig selv med uforholdsmæssigt høje lønninger eller optioner.

D for Dygtighed:
“Det er en kendt sag, at en dygtig ledelse kan få selv et halvdårligt produkt til at vækste, mens det modsatte sjældent er tilfældet. Selskabernes evne til at finde de talentfulde og ekstraordinært dygtige ledere er det, der for alvor gør forskellen, når der skal skabes afkast”, lyder det fra Mikael Bak. “Vi skal huske fejre de mange dygtige ledere, som vi har rundt om i de danske selskaber. Dygtighed og talent er den vigtigste faktor både i medgang og modgang”.

Flere artikler

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...

Din pensionsopsparing er blevet grønnere

Din pensionsopsparing er blevet grønnere

Foto: Colourbox

Din pensionsopsparing er blevet grønnere

Pensionsbranchen investerer fem gange mere i grøn end i sort energi, hvilket er en markant stigning gennem de ­seneste år, viser en undersøgelse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

De seneste fire år har den danske pensionsbranche mere end fordoblet sine investeringer i vedvarende energi fra 41 milliarder kroner i 2014 til 101 milliarder kroner i 2017. Dermed er over 80 pct. af pensionsselskabernes energiinveste­ringer i dag placeret i vedvarende energi. Det viser en undersøgelse fra Forsikring & Pension, der har lavet en opgørelse blandt brancheorganisationens medlems­selskaber.

For hver dansk pensionskrone, der investeres i olie-, kul- og gasselskaber rundt omkring i verden, investeres der i dag fem kroner i grønne, vedvarende energikilder som vindmøller, solenergi og biobrændsel. Og udviklingen har været markant de seneste år. I 2014 var der kun tre gange så mange grønne investeringer i forhold til investeringer i fossile brændstoffer, viser undersøgelsen. Karsten Biltoft, underdirektør i Forsikring og Pension, fremhæver, at det er et rigtig flot resultat, at danske pensionsselskaber investerer fem gange mere i grøn end i sort energi:

”Pensionsbranchen understøtter dermed i stigende grad samfundets grønne omstilling og yder et væsentligt bidrag til at opfylde verdenssamfundets langsigtede målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning. Det er der også behov for, hvis EU’s samlede CO2-udledninger skal reduceres med i alt 40 pct. indtil 2030 for at leve op til to-gradersmålet fra klimaaftalen i Paris.”

Grøn energi en god stabil investering

Men selvom pensionsbranchen på denne måde investerer med samfundssind, så er selskaberne først og fremmest sat i verden for at lave en god forretning til fordel for medlemmernes pensionsopsparinger. Og de alternative investeringer, som omfatter vedvarende energi, har på det seneste vist sig at være netop en god forretning. De alternative investeringer har leveret stabile afkast i en urolig tid på aktiemarkederne, hvilket har reddet nogle af de store pensionskasser fra røde tal på bundlinjen.

Den faste pris, du får for din strøm i 20 år, er umiddelbart en klar fordel, men også en risiko hvis staterne løber fra deres aftaler.

Oliver Peters

Hos investeringsselskabet Obton, der er specialiseret i grønne investeringer, henvender man sig til både private og selskabsinvestorer, der på samme måde ønsker at balancere deres portefølje. I de seneste to store aktieprojekter inden for solenergi har Obtons investorer således fået deres planlagte udbytter, der tilmed er blevet opjusterede og over hele investeringsperioden og forventes at ligge på godt 9 og 10 pct. om året. i gennemsnit. De budgetterede afkast i Obtons aktuelle sol- og vindprojekter ligger på henholdsvis 8 og 7 pct. om året.

Stabile årlige udbytter i fokus

Oliver Peters, investeringsdirektør i Obton, fortæller, at disse grønne investeringer i fx solcelleprojekter principielt henvender sig til alle, men specielt til investorer, som vægter stabile, årlige udbytter højt. Dvs. det, som man i gamle dage typisk fik ved at investere i obligationer.

”For mange er det grønne islæt en ekstra fordel, men grundlæggende investerer danskere i vores projekter, fordi de oplever, der er et godt forhold mellem risiko og afkast, samtidigt med at investeringen ikke er konjunkturfølsom ligesom aktier. Da vores projekter har et minimumsindskud på 750.000 kr., henvender de sig selvsagt lige nu kun til en mindre del af private samt selskaber, for hvem en investering i den størrelse giver mening i forhold til, at de skal sikre sig en god risikospredning af deres formue på flere aktivtyper,” siger Oliver Peters.

Forudsigeligt afkast

Fordelene ved investering i grøn teknologi afhænger ifølge Obton af, hvilken specifik form for teknologi man vælger. Men i fx et solcelleprojekt er en af fordelene, at man investerer i et konjunkturuafhængigt og robust cash-flow, hvor man kender sine indtægter og udgifter 20 år frem i tiden og dermed kan opnå et forudsigeligt afkast år efter år.

”Hvis vi skal se på ulemper, er det primært, at der stadig er et element at støtte. Den faste pris, du får for din strøm i 20 år, er umiddelbart en klar fordel, men også en risiko hvis staterne løber fra deres aftaler. Den risiko er dog blevet markant mindre de senere år i takt med, at støtteelementet er blevet meget lille, og der er faldet dom i EU om, at støtteaftaler skal overholdes,” siger Oliver Peters og henviser til, at den spanske stat fx er blevet dømt til at udbetale erstatning i en sag, hvor den forsøgte at ændre støtte med tilbagevirkende kraft.

Flere artikler

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...

Høje ejendomspriser retter fokus mod sunde investeringer

Høje ejendomspriser retter fokus mod sunde investeringer

Foto: Colourbox

Høje ejendomspriser retter fokus mod sunde investeringer

Udvikling af en investeringsejendom med fornuftig drift og gældsafvikling i et langsigtet perspektiv kan vise sig at være mere værdifuldt end udsigten til prisstigninger. Ejendomspriserne er de seneste år vokset med tocifrede ­procenter i blandt andet Københavnsområdet, hvilket formentlig betyder en ende på spekulative køb med kort tidshorisont.

Et buldrende boligmarked og udsigt til stigende renter. Den cocktail har givetvis fået mange til at vifte afvisende med hånden, når talen falder på køb af ejendomme som investering. Men den kombination behøver ikke være negativ, for de meget høje ejendomspriser, vi ser i øjeblikket, betyder overordnet, at det bør være slut med spekulation, hvor man kan lave kortsigtede gevinster på ejendomme, alene baseret på prisstigninger. I stedet bliver der fokus på de sunde langsigtede investeringer.

Sådan lyder det fra Koncenton, der arbejder med investeringer i ejendomme for både private og selskaber. Adm. direktør Anders Marcus ser derfor heller ikke de høje priser som udelukkende dårligt for markedet.

”I den næste periode bliver det det lange træk, hvor man skal se ejendomme som en langsigtet investering, hvor der er fokus på ejendommenes drift, løbende likviditet og gældsafvikling. Det er grundlæggende sundt,” siger Anders Marcus.

Modereret ejendomsmarked

Priserne på boligejendomsmarkedet har de seneste år fået fart i en grad, så vi vist godt kan sige at være sluppet fri af finanskrisens klør. Men de høje priser, som især kendetegner nye lejligheder i fx projektsalg, kan være årsag til, at salget af ejerlejligheder er faldet i 3. kvartal, så det nu ligger 14,3 pct. under niveauet på samme tid i 2017. Flere mæglere peger på, at den nedgang ikke udløser panik, men nærmere er et fingerpeg om, at markedet er ved at finde et mere moderat og naturligt leje.

I den næste periode bliver det det lange træk, hvor man skal se ejendomme som en langsigtet investering, hvor der er fokus på ejendommenes drift, løbende likviditet og gældsafvikling

Anders Marcus

Og selve prisen – eller prisudviklingen – på ejendomme er da heller ikke det eneste, der afgør, om ejendomme er en god investering. For netop med ejendoms­investeringer er prisstigninger blot en del af den gevinst, der ligger i investeringen. Mere betydningsfuldt for denne type investeringer er det løbende afkast, som driften af ejendommen giver. Hvis en ejendom også giver løbende indtægter, kan man godt retfærdiggøre en høj pris. Renteudgifterne spiller dog en rolle, og derfor kan investorer måske tøve lidt med udsigten til stigende renter. For ganske vist er renterne i øjeblikket rekordlave, men langt de fleste analytikere peger dog på, at renterne har pil opad den kommende tid.

Renten er ikke afgørende for gevinst

Ifølge Anders Marcus betyder udsigten til stigende renter dog ikke nødvendigvis det store for de seriøse investorer.

”For investoren med en længere tidshorisont, som har et økonomisk råderum, der gør det muligt at tænke langsigtet, så er driftsoverskuddet på ejendommen afhængigt af låneformen – uafhængigt af renter og økonomisk vækst. På landsplan steg huslejen i boligudlejningsejendomme faktisk under finanskrisen, samtidig med, at ejendommen tabte i værdi. For den langsigtede investor med et fornuftigt lån i ejendommen, betød det altså ikke noget for det løbende driftsoverskud, at ejendommen faldt i pris i en årrække for så at stige igen nogle år efter,” siger Anders Marcus og bemærker, at ejendomsprisernes niveau i et marked med stigende renter vil afhænge af flere faktorer.

”For eksempel hvor hurtigt renterne stiger, og hvor meget de stiger, mens forhold som inflation og arbejdsløshed ligeledes vil spille ind sammen med den demografiske udvikling i, hvor folk bosætter sig.”

Invester med tålmodighed

Investering i ejendomme er således attraktivt som et supplement til aktier og obligationer i porteføljen for de investorer, der kan tænke langsigtet for en andel af sin formue, og hvor likviditet ikke betyder så meget. Uanset købspris skal man kunne tåle, at investeringen mister i værdi, fordi tiden arbejder for denne type investeringer, og prisen vil stige igen på et tidspunkt.

Den indbyggede risiko er som med alle andre investeringer, at man mod forventning og med meget kort varsel skal realisere sin investering, fortæller Anders Marcus:

”Med ejendomme på kort eller mellemlang sigt vil man kunne risikere tab, hvis man skal sælge på et tidspunkt med dårlige konjunkturer. Dette gælder dog lige såvel for aktier. Aktier kan du altid sælge, men der er perioder, du ikke vil ønske at gøre det, fordi det vil medføre et tab at sælge sine aktier, og her er det ikke anderledes med ejendomme. Forskellen er, at udlejningsejendomme i denne periode fortsat kan generere gode, løbende udbytter.”

Flere artikler

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Sponseret indhold af: Carglass

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Vores biler bliver ofte udskældt som en af de slemme syndere, når talen falder på bæredygtighed og miljøhensyn.

Det handler ikke kun om udledning fra udstødningen, men i stigende grad også om vedligeholdelse og reparationer, der kan være både ressourcekrævende og miljøbelastende.

De færreste ved, at reparationer af bilens ruder også kan foregå under hensyn til miljøet.

”Hvis en bilejer hurtigt får repareret en mindre skade på bilruden – typisk et stenslag – så undgår han eller hun, at ruden revner og ultimativt skal udskiftes. Det gør en stor forskel – også set med miljøbriller, ” siger adm. direktør Carina Bukkehave, Carglass A/S, der er eksperter i både bilrudereparationer og rudeskift.

Mindre CO2 belastning

En forholdsvis enkel reparation er både bedst for bilen, for bankkontoen og for miljøet, lyder det fra Carina Bukkehave.

”En reparation af en bilrude kræver stort set ingen materialer, og er 10 gange mindre CO2 belastende, end hvis den skal skiftes. Et rudeskifte er en større operation, hvor ruden skæres ud med risiko for skader på lak og ­karosseri, ” siger Carina Bukkehave.

Carglass og ejerne – Belron-koncernen – arbejder efter princippet ”Reparation først”.

”Det betyder, at vi, så vidt muligt, forsøger at reparere en forrude frem for at skifte den. Vi har beregnet, at en reparation af stenslag udsender op til 44kb mindre kuldioxid end en udskiftning, ” siger Carina Bukkehave.

Et stenslag er let at reparere

Carglass har repareret bilruder i 30 år, enten via besøg hos én af deres godt 100 mobile teknikere eller på ét af deres nuværende 11 værksteder over hele landet.

Carglass hjælper hvert år mere end 90.000 danskere med skader på bilruden. Hvad enten de har haft et stenslag i forruden, der kan repareres eller en rude, der skal udskiftes.

En reparation af en ­bilrude kræver stort set ingen materialer, og er 10 gange mindre CO2 belastende, end hvis den skal skiftes

Carina Bukkehave, adm. direktør, ­Carglass A/S

Udgangspunktet for Carglass er, at hvis man uheldigvis har fået et stenslag, skal det repareres hurtigt muligt.

Stenslag gør ruder svagere, og hvis ­bilisten ikke får det repareret, risikerer man, at den revner og skal skiftes.

En reparation af et almindeligt stenslag er heldigvis en mindre operation. Hos Carglass sker det ved, at der indføres en speciel lim i skaden. Det tager typisk en halv time.

Forbrugeren vælger selv

Nutidens biler benytter større og tyndere ruder end for bare 10 år siden, og det betyder, at et stenslag hyppigere udvikler sig til en revne, end var tilfældet før i tiden.

”Hos Carglass reparerer vi altid din for­rude, hvis det er muligt, men det er jo op til forbrugeren selv at vælge. Kunden har muligheden for at reducere sin miljøpåvirkning. Det gør man ved at få repareret glasskaden, inden den løber og skal udskiftes, ” siger ­Carina Bukkehave.

Flere artikler

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...