Lad forsikrings- og pensionsbranchen supplere det offentlige

Lad forsikrings- og pensionsbranchen supplere det offentlige

Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension

Lad forsikrings- og pensionsbranchen supplere det offentlige

Forsikrings- og pensionsbranchen er et supplement og et ­understøttende element i det velfærdssamfund, vi har skabt i Danmark.

Tekst: Thomas Brenøe, vicedirektør i Forsikring & Pension

Forsikringer og pensionsordninger skaber tryghed for danskerne. Men som branche er vi klar til at tilbyde yderligere services for at sikre, at danskerne får tilbud, der matcher de forventninger, de har til velfærdssamfundet. Det gælder fx inden for ældrepleje, forebyggelse af stress og supplement til behandling i det offentlige sundhedssystem. Vores branche står her klar til at tilbyde flere ydelser til kunderne, men der er behov for en debat om, hvordan den fremtidige arbejdsdeling mellem offentlige tilbud og private forsikrings- og pensionsopsparinger skal være. Som forholdene er nu, er der for lille et råderum til, at vi kan tilbyde kunderne de ydelser, som de efterspørger.

Samspillet mellem den offentlige og private sektor er afgørende for, at vi kan sikre, at velfærdssamfundet tilfredsstiller borgernes ønsker, forventninger og krav i fremtiden. Det skal vi tage alvorligt. For eksempel bliver antallet af borgere, der går på pension de kommende år ikke blot større, det gør forventningerne til, hvordan tilværelsen som pensionist skal leves, også, idet fremtidens ældre har sparet mere op til pension.

Når man hele livet har sparet op til tilværelsen som pensionist, mener vi, at det er rimeligt, at man får den alderdom, man ønsker – og at man ikke er begrænset af de tilbud, der kan finansieres af de offentlige kasser. Har man et ønske om flere og mere omfattende serviceydelser, end det offentlige tilbyder, bør man kunne supplere med egenbetaling for at få den kvalitet og servicemængde, man har sparet op til via sin arbejdsmarkedspension. Derfor bør vi lade pengene følge de enkelte borgere for at fremme et velfærdssamfund, hvor borgerne kan få de serviceydelser, de ønsker.

Som branche har vi ikke nogen holdning til, hvad grundniveauet for offentlige ydelser skal være, men arbejdsmarkedspensionerne har medvirket til en højere levestandard for pensionister i Danmark, og derfor har vi også et ansvar for at imødekomme deres differentierede ønsker til pensionisttilværelsen. I dag er borgerne låst af offentlige tilbud. Vi ønsker at skabe mere fleksibilitet og skræddersyede tilbud til de ældres behov og krav. Vi vil gerne være med til at finde politiske løsninger for et udvidet samarbejde mellem den offentlige og private sektor for at sikre, at borgernes behov og krav også indfries i fremtidens velfærdssamfund.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...

Der er huller i pensionsosten

Der er huller i pensionsosten

Der er huller i pensionsosten

I Danmark har vi et godt pensionssystem. Men det er ikke uden mangler. Ældre Sagen vil forbedre forholdene.

Tekst: Ældresagen

At det danske pensionssystem er ret unikt, ved man udmærket i Ældre Sagen. Det er af eksperter flere gange blevet udpeget til at være verdens bedste, bl.a. fordi vi har folkepensionen, der giver alle et vist indkomstgrundlag, og fordi vi fremover vil justere folkepensionsalderen opad, i takt med at danskerne bliver ældre. Men i organisationen møder man også hver dag medlemmer, som er frustrerede over deres pensionssituation. Og Ældre Sagen ser også på hullerne i pensionsosten – de udfordringer, som gør, at pensionssystemet skal justeres. Et af problemerne er, at ikke alle får sparet op til egen alderdom:

”Også i fremtiden vil vi se en gruppe pensionister, der af forskellige årsager ikke selv har sparet op til pensionen. Vi ser også, at vi i dag har en gruppe folkepensionister med lave- og mellemstore indkomster, der får for lidt ud af at have sparet op i en pensionsordning, fordi de bliver for kraftigt modregnet voldsomt i deres folkepension,” siger Michael Teit Nielsen, der er vicedirektør i Ældre Sagen.

Egen opsparing skal gælde alle

Folkepensionen skal også i fremtiden være fundamentet i det danske pensionssystem, men den er ikke tilstrækkelig til at sikre alle en god nok indkomst som ældre.

”Arbejdsmarkedsbaserede pensionsordninger omfatter ikke alle, og der er en stor restgruppe, som ikke selv sparer op til deres pension, eller sparer alt for lidt op. Når de går på pension, vil de stort set ikke have anden indkomst end folkepension og ATP,” siger Michael Teit Nielsen.

Derfor foreslår Ældre Sagen, at der skal være en obligatorisk pensionsopsparing for alle, der ikke allerede har en tilstrækkelig supplerende opsparing, i størrelsesordenen 20.000 kr. om året. For dem, som er på kontanthjælp og lignende, må staten træde til og bidrage til opsparingen.

”Staten kommer i sidste ende alligevel til at hjælpe dem, der ikke har sparet nok op, i form af bl.a. ældrecheck og andre supplerende ydelser. Derfor kan staten se det som om en investering i en fremtidig besparelse, for opsparingsbidraget vil spare fremtidige udgifter til ældrecheck mv.,” siger Michael Teit Nielsen.

Regulering og modregnestykke

Et andet problem er, at folkepensionen ikke bliver reguleret fuldt ud. Når der reguleres efter lønudviklingen, sker der typisk et fradrag på 0,3 pct.:

”Det lyder måske ikke af meget, men set hen over alle de år, der har været dette fradrag i reguleringen, har det betydet, at en pensionist med kun folkepension og ATP får 8.000 kr. mindre i pension, før skat, om året. Det er for os desuden et principielt spørgsmål, at denne forskelsbehandling må ophøre,” siger Michael Teit Nielsen.

…der er en stor ­restgruppe, som ikke selv sparer op til deres pension, eller sparer alt for lidt op. Når de går på pension, vil de stort set ikke have anden indkomst end folkepension og ATP

Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen

Regeringen og Dansk Folkeparti har tidligere i år indført et ekstra skatte­fradrag til dem, der indbetaler til deres pensionsordning. Det har man gjort for at forsøge at opveje den kraftige ­modregning i folkepensionen, som mange med små og mellemstore indkomster oplever. Den meget kraftige modregning er det, der teknisk kaldes ”samspils­problemet”.

”I Ældre Sagen finder vi det paradoksalt, at regeringen kun har gjort noget for de erhvervsaktive, der fremover vil mærkesamspilsproblemet. Men dem, der mærker det her og nu, er blevet totalt overset. Det er en mangel, som statsministeren har medgivet os i et interview i vores medlemsblad,” siger Michael Teit Nielsen.

Over sommeren har Ældre Sagen udarbejdet et forslag, som giver dem af de nuværende folkepensionister, der mærker samspilsproblemet, en kompensation svarende til den, der gives de kommende pensionister. Og fundet en udformning, der udfases i takt med, at kommende pensionister er blevet ”forhåndskompenseret” via skattefradrag.

”Vi mener, det er en fair og salomonisk løsning og håber, at regeringen og Dansk Folkeparti bliver inspireret af forslaget i deres forhandlinger om finansloven for 2019,” slutter Michael Teit Nielsen.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...

Pensionsbranchen investerer fem ­gange mere i grøn end i sort energi

Pensionsbranchen investerer fem ­gange mere i grøn end i sort energi

Karsten Beltoft, Forsikring & Pension

Pensionsbranchen investerer fem ­gange mere i grøn end i sort energi

Når danskernes pensionskroner skal yngle verden over, investeres der i dag næsten fem ­gange så mange ­penge i grøn energi i forhold til investeringer i sorte energikilder. Det er en ­markant ­stigning igennem de ­seneste år. ­Pensionsbranchen understøtter dermed i stigende grad ­samfundets grønne omstilling. Det viser en ny undersøgelse fra Forsikring & Pension.

Tekst: Forsikring & Pension

For hver dansk pensionskrone, der investeres i olie-, kul- og gasselskaber rundt omkring i verden, investeres der i dag fem kroner i grønne, vedvarende energikilder som vindmøller, solenergi og biobrændsel. Og udviklingen har været markant de seneste år. I 2014 var der kun tre gange så mange grønne investeringer i forhold til investeringer i fossile brændstoffer. Det viser en ny undersøgelse fra Forsikring & Pension, der har lavet en opgørelse blandt brancheorganisationens medlemsselskaber.

”Det er et rigtig flot resultat, at danske pensionsselskaber investerer fem gange mere i grøn energi end i sort energi. Specielt hvis man tager i betragtning, at godt 85 procent af verdens energiforbrug i 2017 stammede fra sort energi og kun 15 procent fra grøn,” siger underdirektør Karsten Beltoft fra Forsikring & Pension og henviser til en opgørelse af verdens energiforbrug lavet af BP Statistical Review of World Energi.

Pensionsbranchen understøtter klimamålene

Den nye brancheundersøgelse viser samtidig, at på blot fire år er den danske pensionsbranches samlede investeringer i vedvarende energi mere end fordoblet fra 41 milliarder kroner i 2014 til 101 milliard kroner i 2017. Det fremgår desuden, at mere end 80 procent af pensionsselskabernes energiinvesteringer i dag er placeret i vedvarende energi. Pensionsbranchen understøtter dermed i stigende grad samfundets grønne omstilling og yder et væsentligt bidrag til at opfylde verdenssamfundets langsigtede målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning. Det er der også behov for, hvis EU’s samlede CO2-udledninger skal reduceres med i alt 40 procent indtil 2030 for at leve op til to-gradersmålet fra klimaaftalen i Paris, siger Karsten Beltoft.

De danske pensionsselskaber investerede i 2014 1,4 procent af den samlede danske pensionsformue i vedvarende energi. I 2017 var andelen steget til 3,4 procent. Den samlede pensionsformue er siden 2014 steget fra 2.700 milliarder kroner til 3.000 milliarder kroner i 2017.

Pensionsselskabernes investeringer i fossile brændstoffer har siden 2014 ligget nogenlunde stabilt på 0,7 procent af den danske pensionsformue.

Udfasning af fossile investeringer

Forbruget i Danmark fordeler sig i dag mellem fossil energi og grøn energi i forholdet 70/30, og samfundet er derfor stadig dybt afhængig af fossil energi. For ti år siden var denne fordeling 80/20, og for 20 år siden var den 90/10 ifølge tal fra Energistyrelsen.

Det er et rigtig flot ­resultat, at danske pensionsselskaber investerer fem gange mere i grøn energi end i sort energi

Karsten Beltoft, Forsikring & Pension

Selv om verdenssamfundet fortsat i stort omfang efterspørger fossile brændsler til varme, elektricitet og transport, er det fra politisk hold i mange lande, herunder Danmark, besluttet at udfase brugen af fossile brændsler og erstatte dem med grønne energikilder for derved at leve op til målsætningerne i Paris-aftalen.

Derfor giver det også god mening, at pensionsselskaberne på sigt også udfaser deres engagement i den fossile energisektor og omlægger deres investeringer. Og her kan vi altså se, at der er sket en positiv udvikling, og at selskaberne derfor allerede spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, siger Karsten Beltoft.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...

Pædagogernes Pension: ­Ansvarlighed i hjertet af ­investeringsprocessen

Pædagogernes Pension: ­Ansvarlighed i hjertet af ­investeringsprocessen

Sponseret indhold af: PBU

PBU investerer bl.a. i solcelle ­projekter i sydeuropa Foto: iStock

Pædagogernes Pension: ­Ansvarlighed i hjertet af ­investeringsprocessen

Hos Pædagogernes Pension er ansvarlighed afgørende for de investeringer, pensionskassen engagerer sig i, og de forvaltere, der samarbejdes med. Pædagogernes ­Pension tror på, at ansvarlighed og det solide afkast går hånd i hånd. Derfor skal ansvarlighed integreres helt ind i hjertet af investeringsprocessen.

Tekst: Michael Jakobsen

Som del af deres overenskomstmæssige løn indbetaler pædagoger hver måned til deres pensionsordning, der varetages af Pædagogernes Pension (PBU). Det bliver i alt til 110.000 medlemmer, hvoraf 60.000 er aktivt indbetalende, og en pensionsformue på ca. 70 mia. kr. Og selvom pensionskassen er sat i verden for at få de betroede kroner til at vokse frem mod medlemmernes otium, er der hos Pædagogernes Pension også en anden ting på dagsordenen – ansvarlighed. Hos PBU går ansvarlige investeringer og solide afkast nemlig hånd i hånd.

Grøn og vedvarende energi er et tema, vi har haft i mere end 12 år. Vi har i øjeblikket ­omkring 3,5 milliarder investeret via eksterne ­fonde, der ­selvfølgelig også skal overholde vores ­ESG-­rammer

Rasmus Juhl Pedersen, Head of ESG

”Vi har defineret en dobbelt bund­linje, hvor vi lægger lige vægt på afkast og ansvarlighed i investeringerne. I den proces har vi styrket ESG-funktionen ved at placere den centralt i forhold til vores investeringsproces. Det indebærer blandt andet, at den ESG-ansvarlige har vetoret overfor nye investeringer og nye forvaltere,” forklarer Rasmus Juhl Pedersen, Head of ESG, en betegnelse, som dækker over miljø, sociale forhold og god selskabs­ledelse.

Ansvarligheden går langt tilbage

Men selvom Pædagogernes Pension skruer kraftigt op for sit fokus på ansvarlighed, har pensionskassen allerede arbejdet med ansvarlige investeringer i årevis. Det er bl.a. sket gennem såkaldte tematiske investeringer indenfor eksempelvis grøn og vedvarende energi eller senest mikrofinans, som er lån til småentreprenører og selverhververe i fx Sydamerika, som ikke har adgang til kommerciel bankforretning.

”Grøn og vedvarende energi er et tema, vi har haft i mere end 12 år. Vi har i øjeblikket omkring 3,5 milliarder investeret via eksterne fonde, der selvfølgelig også skal overholde vores ESG-rammer,” fortæller Rasmus Juhl Pedersen.

Vil gennemsyre hele forretningen

De tematiske investeringer er dog langt fra at udgøre hele PBU’s forretning, og tiden er kommet til, at ansvarlighed kommer til at gennemsyre hele pensionskassen. Hovedparten af Pædagogernes Pensions kapital varetages af eksterne kapitalforvaltere, der sidder tæt på det marked, de investerer i. Derfor overvåger PBU sine forvaltere, en proces hvor pensionskassens ESG-målsætninger nu integreres.


Øverst: Kinesiske syersker. Nederst: Amerikanere demonstrerer imod Walmart. Foto: iStock

”Vi indbygger ESG i vores mandater hos vores kapitalforvaltere. Desuden har vi løbende rapporteringer og diskussioner med forvalterne om, hvordan ESG påvirker virksomheder i porteføljen,” siger Rasmus Juhl Pedersen.

Årets pensionskasse

Det er ikke svigtende resultater, der er årsag til, at Pædagogernes Pension vælger at integrere målsætningerne om ansvarlighed i hele investeringsprocessen. PBU gør sig derimod bemærket ved at levere solide afkast til sine medlemmer, hvilket i 2018 resulterede i udmærkelsen som årets ­arbejdsmarkedspensionskasse, der indstilles af FinansWatch og EY.

”Prisen er baseret på vores performance på afkast og omkostninger og understreger, at vi er i stand til at præstere flotte resultater og samtidig have et stigende fokus på ansvarlighed, ” uddyber Rasmus Juhl Pedersen.

Skal leve op til FN’s Global ­Compact

Når Pædagogernes Pension siger, at deres investeringer er ansvarlige, gøres det på baggrund af FN’s Global Compact, der er et sæt retningslinjer for virksomheders brug af samfundsansvar. Her er de fire hovedområder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption, der også betegnes som ESG-forhold.

”Desuden kigger vi på, hvordan potentielle investeringer og kapitalforvaltere selv arbejder. Vi vurderer, at sociale, miljø­mæssige og etiske forhold har betydning for den langsigtede værdiskabelse i virksomheder. Derfor tror vi på, at bæredygtige virksomheder på længere sigt også er de virksomheder, der giver det bedste afkast. Derfor ser vi ikke noget trade-off mellem ansvarlighed og afkast, tværtimod”.

Ansvarlige investeringer er altså ikke noget, der trækker afkastet nedad, men snarere noget, der skubber i en positiv ­retning.

Efterspurgt af medlemmerne

Samtidig har Pædagogernes Pension ­bemærket en øget interesse for ESG blandt medlemmer og medlemsdelegerede. PBU er 100 procent medlemsejet og har således stort fokus på at have medlemmerne med på råd.

Rasmus Juhl Pedersen, Head of ESG

”Sidst, vi spurgte vores medlemmer, svarede 85 procent af de adspurgte, at ansvarlig investering var vigtig eller meget vigtig for dem. Det er altså et udbredt ønske fra vores medlemmers side, at vi agerer ­ansvarligt,” påpeger Rasmus Juhl Pedersen.
De medlemsdelegerede er medlemmernes repræsentanter, der vælges på lokale generalforsamlinger, og er til for at give medlemmerne en stemme.

”Vi har løbende diskussioner med ­vores delegerede. Senest i november havde vi en temadiskussion omkring fagfore­ningsfrihed og specifikt, om vi fortsat skulle investere i Walmart. Her var de medlemsdelegeredes klare holdning, at det skulle vi ikke. Derfor indstillede vi det til bestyrelsen, der vedtog det kort før sommerferien”.

ESG spreder sig altså på tværs af hele forretningen, hvilket både hænger sammen med Pensionskassens tro på, at ansvarlighed skaber bedre afkast og medlemmernes ønsker.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Sponseret indhold af: Insight Events

Foto: Colourbox

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Den digitale transformation stiller hele tiden nye krav til, hvordan pensionsselskaberne skaber den bedste ­kundeoplevelse. Hos henholdsvis PFA og Sampension arbejdes der strategisk med at skabe digitale løsninger med udgangspunkt i kundernes ønsker.

Tekst: Camilla Nørskov Andersen, Insight Events

Digitalisering er i den grad kommet på dagsordenen, og pensionsbranchen er blot et ud af mange områder, hvor man taler om, hvordan digitaliseringen skal være med til at skabe bedre løsninger, interaktion og kommunikation med kunderne.

Vi har allerede nu et solidt digitalt fundament, men vores digitale ambition kræver, at vi hele tiden fokuserer på, hvordan vi kan blive endnu bedre og sikre, at vi bliver i stand til at levere fremtidens kunde­løsninger

Jens Gammelmark, direktør for kommerciel udvikling hos PFA

Der findes ikke en prædefineret opskrift på, hvordan det digitale bedst implementeres på pensionsområdet, hvor branchen samtidig kæmper med, at mange kunder finder emnet komplekst og uinteressant. Her har det ligeledes længe været til debat, hvordan der bedst skabes balance mellem automatiserede selvbetjeningsløsninger og personlig kontakt.

Kunderne med i udviklingen

Hos PFA kommer nye digitale tiltag til på baggrund af både tendenser og strukturelle ændringer i samfundet samt kundernes ønsker og ideer. Som kundeejet selskab bunder selskabets strategiske fokusområder i udgangspunktet i at skabe den bedst mulige oplevelse og værdi til kunderne.

”Vi har allerede nu et solidt digitalt fundament, men vores digitale ambition kræver, at vi hele tiden fokuserer på, hvordan vi kan blive endnu bedre og sikre, at vi bliver i stand til at levere fremtidens kundeløsninger”, lyder det fra Jens Gammelmark, som er direktør for kommerciel udvikling hos PFA.

Jens Gammelmark påpeger desuden vigtigheden af at have de rette kompetencer på plads. PFA har investeret betydeligt i nye digitale ressourcer, som har resulteret i nye kompetencer inden for blandt andet datascience, sociale medier og digital brugerinddragelse. ”Mange af de nye medarbejdere har ikke en pensionsfaglig baggrund, men bidrager med nye perspektiver i forhold til kundeindsigt og forståelse. Det der er intuitivt for os er ikke nødvendigvis for vores kunder, og det er derfor vigtigt med folk, der kan se det fra kundens perspektiv”, fortæller Jens Gammelmark.

Vi har i processen været i tæt dialog med vores kunder, og det er tydeligt, at kunderne efterspørger et ­simpelt overblik og klare ­anbefalinger

Morten Lund Madsen, økonomidirektør, Sampension

Ifølge Jens Gammelmark er der desuden en stor variation i kundernes ønsker, når det kommer til digitale løsninger. ”Nogle har et ønske om selv at kunne ordne alt gennem selvbetjening, mens andre ønsker supplerende personlig rådgivning i højere eller mindre grad. Differentiering af vores kundebase er derfor også et vigtigt strategisk fokusområde, og vi arbejder på at blive bedre til at personalisere kundeoplevelsen i fremtiden”, siger han.

Simpelt overblik og trygheds­skabende rådgivning

En sublim kundeoplevelse i det digitale univers er et vigtigt fokusområde hos Sampension. Her fortæller økonomidirektør Morten Lund Madsen, at de har nedsat en autonom enhed, der i tæt kontakt med ledelsen er i fuld gang med at løfte selskabets digitale løsninger til det næste niveau. ”Vi har i processen været i tæt dialog med vores kunder, og det er tydeligt, at kunderne efterspørger et simpelt overblik og klare anbefalinger. Man træffer ikke nødvendigvis bedre beslutninger ved at få forklaret sit pensionsprodukt ned til mindste detalje”, pointerer han.

Ifølge Morten Lund Madsen har tryghed været et nøgleord for Sampensions arbejde med digitalisering, da mange af deres kunder har givet udtryk for, at tryghed er en vigtig faktor, når det handler om pension. ”Det er vigtigt at understrege, at teknologien og vores nye digitale løsninger primært fungerer som intelligent beslutningsstøtte, da hverken teknogien eller kunderne på nuværende tidspunkt er modne til at lade AI træffe beslutningerne. Vi er stadig personligt til stede for vores kunder, og vi tilbyder nærværende rådgivning med udgangspunkt i kundens behov”, lyder det.

FAKTA

På konferencen Liv & Pension, der afholdes den 18. & 19. september i Charlottehaven i København, vil Jens Gammelmark og Morten Lund Madsen være blandt talerne. Her vil de og en lang række andre eksperter sørge for opdatering og inspiration, og konferencens dage er derudover den oplagte netværksmulighed. 

Læs mere på www.insight­events.dk/events/liv-og-­pension.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

Sponseret indhold af: Danske Bank

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

Investeringsportalen June vil bryde nogle af de ­barrierer, danskere forbinder med at investere på egen hånd. Danske Bank har udviklet løsningen, der skal gøre det nemt og ­intuitivt at investere.

Tekst: Jakob Lindmark Frier

Det er et reelt samfundsproblem, når alt for mange danskere har store private opsparinger stående, der lige så stille bliver spist op af inflationen som følge af den lave rente. I snit løber de frie midler op i 150.000 DKK per dansker. Men ved at investere midlerne i værdipapirer kan man sikre sig, at pengene ikke bliver devalueret.

Men for mange danskere er det komplekst, dyrt og meget risikofyldt at investere ens surt opsparede penge. Derfor har Danske Bank udviklet investeringsplatformen June, der skal være med til at nedbryde barriererne mange danskere møder, når de vil til at investere.

”For folk der skal investere for første gang, kan det virke enormt komplekst. Men det er vigtigt, at de kommer i gang, for der står mange midler på konti rundt omkring, der ikke får det afkast, som de har potentialet til. Derfor er det vigtigt, at danskerne kommer udover de barrierer som står i vejen for deres lyst til at investere,” siger Jakob Beck Thomsen, der er produktchef hos June.

June er bygget ud fra en antropologisk tilgang, som har givet Danske Bank en unik indsigt ind i danskernes syn på investeringer.
”For at investeringer bliver tilgængeligt for alle er det vigtigt, at vi skaber en løsning, hvor processen sker på kundens præmisser. Det skal være fleksibelt, troværdigt og intuitivt, uagtet hvor i livet de befinder sig og hvilken baggrund de har. Vores fornemmeste opgave er at af­mystificere investeringsaktiviteter,” ­siger Jakob Beck Thomsen.

I skrivende stund har mere end 20.000 brugere til sammen investeret over en halv milliard kroner gennem Junes platform og det er en broget brugerskare med en gennemsnitsalder på 40 år, der svinger fra 18 til 73 år.

”Vores tal viser, at vi er lykkedes med at demokratisere investeringer til en bred kundegruppe, der ikke har investeret før. Halvdelen af June-brugerne investerer for første gang og en tredjedel af brugerne er yngre end den gængse investor. Det har været vigtigt for os at give udtryk for, at det ikke kun er forbeholdt velhavende at investere, men at man kan komme langt bare med en fast overførsel på 500 kroner om måneden. Det er der rigtig mange, der benytter sig af,” siger Jakob Beck Thomsen.

Et spørgsmål om risiko

Danske Banks feltarbejde i danskernes investeringsvaner viste også, at når vi endelig investerer, så fordeler vi ofte midlerne over to til tre aktier og vi investerer stort set kun i danske aktier.

Jakob Beck Thomsen, Customer Engagement, Wealth Management i Danske Bank

”Det er en risikabel investeringsstrategi og det kommer tilbage til de barrierer, vi har taget udgangspunkt i. Der er naturligvis altid risici forbundet med at investere, men netop derfor bør man lægge sine æg i mere end én kurv. Derudover skal man også overveje, hvordan man vil sammensætte sin portefølje af investeringer og hvor høj risikoen skal være samlet set,” ­siger Jakob Beck Thomsen.

På Junes platform har Danske Bank sammensat fem forskellige fonde, som afspejler forskellige risici og altså passer til forskellige investeringsbehov fra ’June Defensive’ med mindst risiko til ’June Progressive’, der er den mest risikofyldte fond og indeholder 90 procent aktier. Den har i 2018 givet et afkast på 3,2 procent (Jan-Jul 2018).

”June er for dem, der gerne vil være sikker på en høj risikospredning og som ikke ønsker fuld kontrol over porteføljen. Der er en fast pris og fuld transparens og man kan sætte penge ind når det passer. Det er ikke meningen, at man skal ligge søvnløs om natten fordi man er bekymret for sine investeringer,” siger Jakob Beck Thomsen.

Hvad er særligt ved June?

June er udviklet ud fra fem centrale kriterier, som skal fjerne de barrierer, der ­normalt afholder folk fra at investere:

Enkelt at komme i gang:
Med June får man en personlig investeringsanbefaling på 10 minutter gennem 8 spørgs­mål i en intuitiv og brugervenlig oplevelse.

Tilgængeligt:
June er en fuldt ud digital oplevelse tilgængelig for både Danske Bank kunder og ­ikke-Danske Bank kunder, som kan tilgås hvor og hvornår, det passer brugeren.  

Trygt:
En professionelt ­sammensat investering af aktier og obligationer som løbende bliver justeret og optimeret af Danske Banks erfarne ­eksperter.

Fleksibelt:
Mulighed for at hæve og sætte ind, når kunden ønsker. Uden ­meromkostninger.

Gennemskuelig pris:
Investér ned til 100 kr. til en samlet omkostning på under 1% af det investerede beløb.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...