’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi

’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi

Sponseret indhold af: Damvig

’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi

Nye teknologier gør, at tandlæger i dag kan levere smukkere, bedre og billigere tænder. Med 3D printteknologi kan ydelser som kroner og facader, som det før tog uger at få fremstillet og tilpasset, leveres samme dag. Ved hjælp af de nye teknologier øges nærheden i behandlingen og dermed mulighederne for patientindflydelse.

Det er en dyr og tidskrævende proces at få nye tænder. Det skyldes blandt andet, at det dentale fag i høj grad er et klassisk håndværk, og at fremstillingen af kroner, facader etc. – som meget anden produktion – i de senere år er flyttet til Sydøstasien. Dermed udføres erstatninger i stigende grad af specialister på store laboratoriefabrikker i blandt andet Kina. Det betyder, at patienter oftest nødt til at vente i ugevis på deres nye tandløsninger, der undervejs i processen rejser frem og tilbage mellem verdensdelene.

”Den lange afstand gør, at der som regel går lang tid, før patienten modtager eksempelvis sin tandlæ-gekrone. Hyppigt skal der efterfølgende ske en ju-stering, når først patienten har prøvet løsningen. Og dermed skal tænderne atter jordkloden rundt, før de forhåbentligt passer perfekt,” siger David Fischer, der er director for R&D software i virksomheden 3Shape.

Nye teknologier reducerer behandlingstiden

3Shape er et dansk væksteventyr, der siden etablerin-gen i 2000 har vokset sig 1500 mand stor ved at spe-cialisere sig i softwareløsninger til tandlægeudstyr, der bygger på digitale 3D scannere.

Ved hjælp af virksomhedens software og en 3D printer kan en tandlæge i dag reducere produktions-tiden og dermed behandlingstiden betragteligt.

”Kombineret med tredjepart 3D printere redu-cerer 3Shape’s intraorale scanner og 3D software-løsninger tid- og rumdimensionen betragteligt. Og det kommer patienter til gavn på hele kloden. Med de rette 3D scannere, 3D printere og tilhørende sofistikerede software kan komplicerede tandlægeop-gaver fremover udvikles ’on the spot’. I USA anvender man begrebet ’Same Day Dentist’, som handler om, at patienter kan gå fra tandlægen med løsningen inden for kort tid. Det beskriver, hvordan 3D print sikrer en løsning, der sætter patienten i centrum ved at genskabe en nærhed i tid og sted,” siger han.

Komplicerede tandløsninger bliver billigere

Fra scanning og udvikling til tilpasning; 3D scanning og 3D print reducerer tid og distance betragteligt. Det gør, at det samtidig fremover bliver billigere for patienter at få udført komplicerede tandløsninger. Desuden giver den nye 3D teknologi patienten nye muligheder for at få bedre indflydelse på, hvordan tandløsningen ser ud – eksempelvis om der er far-vemæssige justeringer, der skal foretages. Tænder er en essentiel del af ens personlige identitet, og med de nye teknologiske muligheder, som 3D medfører, bliver det lettere og billigere for mange mennesker at få bedre tænder.

3Shape samarbejder med danske Damvig 3D Print Solutions A/S, der som 3Shape ligeledes har hovedkontor i København. Damvig er blandt de danske pionerer inden for 3D print og anerkendes som værende blandt de førende i Nordeuropa, når det handler om at udvikle sofistikerede 3D print-løsninger til en bred vifte af brancher.

Hurtigere prototyper og bedre udvikling

Damvig er vant til at udvikle prototypemodeller til mange forskellige brancher og virksomheder. Især fordi grænserne for hvilke materialer det er muligt at anvende til 3D print konstant udvides, oplever Damvigs produktionsdirektør, Jesper Damvig, at 3D print er inde i en accelererende udvikling.

”Vi får i stigende grad henvendelser fra virksom-heder, der har behov for at speede deres udviklings-processer og time-to-market-processer op. Samtidig oplever vi at flere og flere virksomheder trækker på vores erfaringer, når de skal gennemføre mindre serieproduktioner. Som ofte kan det svare sig at køre ’high mix-low volume’ på 3D print maskiner, fordi opstartsomkostningerne ved traditionel produktion er meget høje,” siger han.

Netop spørgsmålet om, hvordan man optimerer innovationsprocesserne, er blandt de primære årsa-ger til det branchemæssige samarbejde, der er opstået mellem Damvig og 3Shape, fortæller ­David Fischer.

”Vores samarbejde med Damvig har skabt en hurtig prototype-udvikling. Samarbejdet har ac-celereret vores innovationsgrad og har betydet, at 3Shapes designere langt bedre har været i stand til at udvikle nye og mere sofistikerede værktøjer.”

Han ser et stort potentiale i at kombinere 3D print-løsninger på det dentale område med kunstig intelligens (AI).

”Ved at tilføre AI til 3D scanning på det den-tale område kommer der automatisk forslag op til, hvilke løsninger der passer den enkelte patient bedst. Dermed gør den avancerede teknologi, at der kan skabes nye løsninger, som fremadrettet kan øge ef-fektiviteten for tandlægerne,” siger David Fischer.

Damvig

Damvig specialist i 3D-print. Siden 1995 har Damvig hjulpet de største danske virksomheder til innovativ udvikling med 3D-printede emner. Virksomheden er pga. sin ekspertise testsamarbejds­partner for de mest innovative 3D-printerproducenter. Kort leveringstid, høj kvalitet, komplet fortrolighed samt præcision i arbejdet er kodeord for virksomheden, der er stiftet og ejet af Jesper Damvig og Susanne Damvig.

Flere artikler

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion Sponseret indhold af: B&R Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov Det kræver fleksibilitet at kunne levere de ­individuelt tilpassede ­produkter, forbrugerne i tiltagende grad ­efterspørger. ­B&R Industrial Automation har...

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Sponseret indhold af: B&R

Billede: Tendensen går mod automatiseret customization fortæller Carsten Clemensen, der er Nordic General Manager for B&R.

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Det kræver fleksibilitet at kunne levere de ­individuelt tilpassede ­produkter, forbrugerne i tiltagende grad ­efterspørger. ­B&R Industrial Automation har udviklet det intelligente transportsystem ­ACOPOStrak, der som ­supplement til det eksisterende ­produktionsapparat ­imødekommer behovet.

Uden at ændre på selve produktionsapparatet kan ACOPOStrak sikre, at slutproduktet kan variere og blive individualiseret i flowet fra færdiggørelse til emballering. Det intelligente transportsystem kan for eksempel sammenflette produkter, så det endelige resultat afveksler fra gang til gang frem for at være standard.

”De store brands har spottet tendensen og sikret sig et produktionsflow, hvor selv individualisering er automatiseret. Tag Coca-Colas flasker med forskellige fornavne eller Adidas’ tilbud om at bygge skoen ud fra personlige præferencer som eksempler,” siger B&R’s Nordic General Manager Carsten Clemensen, der uddyber:

Vores kunder har ­fo­kus på digitalisering og automatisering. Det skaber vækst hos både dem og os, og vi har en agil organisation og et globalt bagland, der sikrer, vi kan imødekomme efterspørgslen

Carsten Clemensen, Nordic General Manager, B&R

”Der er ingen tvivl om, at vi også kommer til at se mere af den slags her i Danmark, især når de store detailkæder skal ruste sig i kampen mod globale spillere som blandt andet Amazon. Det er vigtigt, de kan få produkter på hylderne, der er tilpasset deres bands og varierer efter for eksempel kampagner og sæsoner”.

Producer unikt og on demand

Konkret kan det være en detailkæde, der ønsker en serie af mejeriprodukter tilpasset deres brand. Det kan også være en kæde, der ønsker et alternativ til de klassiske six packs, og i stedet få typer af øl og vand mikset eller få fire eller otte dåser i pakken frem for seks.

”Uanset hvad er der ingen tvivl om, at kundernes ønsker kommer til at variere mere, og at standardvarer ikke længere er nok. Fremstillingsvirksomheder er nødt til at ændre mindset for at tilpasse sig forbrugernes stigende ønske om personalisering, hurtighed og convenience. Fokus skal rykke sig fra masseproduktion til mulighed for unik customization, hvis produktionsvirksomhederne skal klare sig i fremtiden,” mener Carsten Clemensen.

Med ACOPOStrak som ’add on’ til et eksisterende automatiseret transportsystem, kan produktionsvirksomheder styre indhold af emner, emballering og mikset af dem, samt hvor de skal afleveres. Det gør produktionen omstillingsparat og i stand til at levere ’on demand’.

Vigtigt at ruste sig til fremtiden

B&R mener, at intelligente løsninger og automatisering er måden at imødekomme producenternes udfordringer på. Det kræver nytænkning af produktionsmetoder og transport gennem maskiner og produktionssystemer. Og processen er godt i gang.

”Vores kunder har fokus på digitalisering og automatisering. Det skaber vækst hos både dem og os, og vi har en agil organisation og et globalt bagland, der sikrer, vi kan imødekomme efterspørgslen,” forklarer B&R’s Nordic General Manager.

B&R har dansk hovedsæde i Odense, hvor robotklyngen vokser, og flere aktører tager medansvar for, at branchen fremover har de kompetencer, der er brug for. Ansatte fra B&R underviser og planlægger uddannelsesforløb på Syddansk Universitet og virksomheden har tidligere i år deltaget i det landsdækkende ungdomsuddannelsesinitiativ Girls’ Day in Science.

Automatiseret produktion

B&R Industrial Automation er en del af ABB-gruppen og har hovedkontor i Østrig, salgs- og supportnetværk i mere end 70 lande og over 3600 ansatte på verdensplan. Det danske hovedsæde er med i Odenses robotklynge og Gazellevirksomhed for fjerde år i træk.

B&R er globalt blandt verdens største innovative virksomheder inden for automation og proceskontrol. Med styrings-, servo- og robotløsninger, såvel som industri-PC’er og visualiseringssystemer, sætter B&R nye standarder inden for industriel automation.

Flere artikler

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion Sponseret indhold af: B&R Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov Det kræver fleksibilitet at kunne levere de ­individuelt tilpassede ­produkter, forbrugerne i tiltagende grad ­efterspørger. ­B&R Industrial Automation har...