12. november, 2018

Bæredygtige fødevareemballager sikres igennem innovativ designtænkning

Tekst: Jakob Zeuthen, Miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv og Johanna Guldborg Skotte, Service ­Designer i Hatch & Bloom

De Plastressourcer som bruges til fødevareemballager er en stor udfordring for miljøet. Alt for meget emballage ender i forbrændingen, fordi det ikke er fremstillet, så det kan genanvendes. Det bidrager til CO2-udledning, som igen bidrager til klimaforandringer. Og fordi plast er skabt af olie, er der heller ikke uanede mængder af det – det er en begrænset ressource, som vi skal passe på, og som repræsenterer en økonomisk værdi. Plast er kommet i strid modvind på det seneste, men vi skal huske på, at vi ikke kan undvære plasten, og skal bruges mere bæredygtigt. Derfor tog vi og et projektkonsortium fat og udviklede syv dogmeregler med tilhørende operationelle designprincipper, der kan fremstille bæredygtig og genanvendelig emballage til fødevarer. Med designtænkning som metode blev det vist, at det er muligt at re-designe almindelige fødevarebakker til at være ressourceeffektive i materialeforbruget og 100 % genanvendelige i den cirkulære økonomi. Det skete uden at gå på kompromis med holdbarheden, minimering af madspild, brugerfunktionalitet og fødevarebeskyttelse. At kunne indgå i den cirkulære økonomi er særligt vigtigt for fremtidens emballager, fordi EU indfører producentansvar for emballager og et designkrav for 100% genanvendelse inden 2025.

Projektet viste, at det er praktisk muligt at bruge designtænkning til at udvikle bæredygtige og genanvendelige fødevareemballager af høj kvalitet ved at optimere betingelserne for sortering og genanvendelse i forhold til økonomi, ensartethed, genanvendelsesgrad og kvalitet af den genanvendte plast. Det forretningsmæssige potentiale i at genanvende plast sikres igennem en systemisk løsning, hvor alle led i værdikæden investerer i en transformation hen mod genanvendelse. For alle led i værdikæden omfatter det, foruden et massivt fokus, også investeringer i maskinel, teknologi, logistik og produktion. Projektets bud på en løsning understøtter det økonomisk attraktive i at gå ind i genanvendelse.

Hvis genanvendelse skal være økonomisk attraktivt, er der i dag to primære udfordringer.

Udfordring 1

Den første udfordring er at sikre ”volumen af materialet der skal gå til genanvendelse”. Der findes i dag tre primære plasttyper indenfor fødevareemballage: PP, PE og PET. Anvendelsen af disse plasttyper beror typisk på en kombination af vane, omkostningsbevidsthed, manglende viden og manglende standarder. Fødevareproducenter og detailkæder har ikke haft tilstrækkelig viden til at specificere deres emballage i forhold til maksimal genanvendelse, og derfor har man typisk anvendt den emballage man plejer eller den, der er billigst.

Anvendelsen af tre forskellige plasttyper (foruden flere blandingsmaterialer) betyder, at den samlede fraktion for hver plasttype er for lille, og en aktuel business case for et dansk sorteringsanlæg retfærdiggør ikke de investeringer, det vil kræve.

Løsningen på den udfordring er at finde den plasttype, som er bedst egnet til genanvendelighed i forhold til fødevarer. Ved at fokusere konsekvent på én plasttype og konvertere eksisterende emballage udført i andre plasttyper til denne ene, vil man kunne øge den samlede volumen på denne plastfraktion og dermed skabe større incitament for investeringer i genanvendelse af denne plasttype.

Udfordring 2

Den anden udfordring er det genanvendte materiales ”renhed”. Der findes utallige typer af plastsammensætninger, der øger en emballages performance på forskellige parametre. Multilayer plast er genanvendelsens største fjende, fordi vi ikke har teknologien til at identificere og adskille de forskellige typer af plast, der kan være i én emballage. Men multilayer bruges hyppigt, fordi produktet både er billigt og godt til formålet i det korte perspektiv. 

Mange emballager er sammensat af forskellige materialer, og det er ikke usædvanligt at en bøtte er lavet af én slags plast, forseglingen i en anden, og låget i en tredje, måske farvet plast. Hvis forbrugeren ikke er opmærksom på at adskille disse dele i forbindelse med sorteringen, eller simpelthen ikke kan adskille det, kan det betyde, at produktet ikke genanvendes, eller at det i bedste fald genanvendes til en meget ringere kvalitet end det kunne have været.  

Løsningen er, at vi øger incitamentet for investeringer i og omlægning til genanvendelige emballager. Vi skal altså sørge for at holde de enkelte plasttyper adskilt. Og det koster mere. 

Renhed i plastfraktionerne er, sammen med volumen, afgørende for, at vi kan skabe en business case for genanvendelse af plast fra husholdninger. 

Til venstre i faktaboksen beskrives de 7 dogmeregler for bæredygtige og genanvendelige emballager. Ud af disse syv dogmeregler springer en række designprincipper, der er med til at optimere muligheden for genanvendelsen af emballagen.

Man kan læse videre om de 7 dogmer og projektet på http://rethinkplastic.dk

De syv dogmeregler:

  • Arbejd med PET som kan indgå i et åbent kredsløb for ­fødevare­emballager.
  • Arbejd med klar PET, der kan anvendes cirkulært flere gange end farvet PET.
  • Arbejd med monomaterialer for at sikre at den genanvendte plast ikke forurenes.
  • Arbejd med etikettering i folie, plast eller papir med lim, der nemt kan fjernes.
  • Arbejd med udformninger, der optimerer muligheden for tømning hos forbrugeren.
  • Arbejd med udformninger, hvor alle dele nemt kan skilles ad hos forbrugeren eller i forbindelse med genanvendelsen.
  • Arbejd med kommunikation på etiketterne, der informerer om total adskillelse efter brug.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen for at understøtte målsætningerne i den danske ­ressourcestrategi (Danmark uden Affald). Projektkonsortiet Rethink Plastic består af Hatch & Bloom, Dansk Erhverv, ARC, Salling Group, GS1 og Plus Pack.

Designtænkning:

Designtænkning forenkler det komplekse. Metoden tvinger os til at træffe valg og skabe fremdrift, og derfor er den velegnet at bruge i et felt med mange forskellige interesser, værdier og omstændigheder. De fem faser i designtænkning; empathise, define, ideate, prototype og test udgør kernen i projektet.

Læs nærmere på http://rethinkplastic.dk

Flere artikler

Når hygiejne og sikkerhed går op i en højere enhed

Når hygiejne og sikkerhed går op i en højere enhed

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: KEN Hygiene Systems Når hygiejne og sikkerhed går op i en højere enhed Hygiejne drejer sig om mere og andet, end blot at vaske rent. For hvad er rent? I en tid med øget konkurrence og stigende fokus på at de fødevarer vi...

Fremtidens mad og mennesker ­udforskes i Future Consumer Lab

Fremtidens mad og mennesker ­udforskes i Future Consumer Lab

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: Københavns Universitet Fremtidens mad og mennesker ­udforskes i Future Consumer Lab Future Consumer Lab på Københavns Universitet rummer en unik kapacitet i Europa, når det gælder forskning og ­erhvervssamarbejder om, hvordan...

Gå robotterne i møde med åbne arme

Gå robotterne i møde med åbne arme

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: Beckhoff Gå robotterne i møde med åbne arme Mange af os er podet med den opfattelse, at robotter tager vores arbejdspladser. Men både internationale og danske analysetal viser, at antallet af arbejdspladser i industrien er...

Gør udviklingen af ­fødevarer datadreven

Gør udviklingen af ­fødevarer datadreven

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: Columbus Food Gør udviklingen af ­fødevarer datadreven Fødevareproducenter ­styrker evnen til at ­følge med i ­skiftende ­tendenser ved bl.a. at sætte ­kommunikationen med kunderne i system. Tekst: Forfatteren ”Alt er i...

AGA opruster til gavn for dansk industri og miljøet

AGA opruster til gavn for dansk industri og miljøet

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: AGA AGA opruster til gavn for dansk industri og miljøet Som leverandør af levnedsmiddelgasser og -teknologi er gasvirksomheden AGA underlagt forbrugernes stadig stigende krav til fødevarekvalitet og friskhed. I lyset af dette...

Kan du høre det… vi flytter varer for dig

Kan du høre det… vi flytter varer for dig

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: Ellegaard Kan du høre det… vi flytter varer for dig Som leverandør af levnedsmiddelgasser og -teknologi er gasvirksomheden AGA underlagt forbrugernes stadig stigende krav til fødevarekvalitet og friskhed. I lyset af dette møder...

Vi skal have en løsning for de nedslidte!

Vi skal have en løsning for de nedslidte!

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: NNF Vi skal have en løsning for de nedslidte! Som leverandør af levnedsmiddelgasser og -teknologi er gasvirksomheden AGA underlagt forbrugernes stadig stigende krav til fødevarekvalitet og friskhed. I lyset af dette møder AGA...

Fremtiden ­kræver nytænkning i ­Fødevareindustrien

Fremtiden ­kræver nytænkning i ­Fødevareindustrien

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: DTU Fremtiden ­kræver nytænkning i ­Fødevareindustrien Vi er hastigt på vej mod at spise noget helt andet om 20 år. Mad er identitet, oplevelse, turisme, sundhed, politik, og mad er industri og jobs. Vores evne til at arbejde...