12. november, 2018

Fødevarebranchen skal ruste sig til digitaliseringen

Digitalisering og nye digitale teknologier er blevet en integreret del af de danske fødevare-virksomheder. Men der ligger fortsat et stort uudnyttet potentiale, og kun de virksomheder der favner udviklingen og forstår at udnytte mængden af data vil også være der i fremtiden, vurderer eksperter.

Tekst: Rikke Kokholm

DI Fødevarer har lavet en analyse, hvor godt og vel 70% af de danske fødevarevirksomheder angiver, at digitalisering i høj eller nogen grad bruges til at forbedre eksisterende produkter. Men er det godt nok? Det har vi spurgt Ole Sørensen, ­Senior Vice President i Solar.

”Som udgangspunkt er 70% jo udmærket – men spørgsmålet er hvordan disse 70% tænker digitalisering. Hvordan de bruger den, og her angives at de bruger den til at forbedre eksisterende produkter.Og det er efter min mening netop problemet. For hvis deres del af digitaliseringen blot er et spørgsmål om at sætte strøm til allerede eksisterende processer, hvad så?”

Digitalisering – mere end bare strøm

Det er derfor afgørende, hvorledes man definerer denne digitalisering. Ifølge Birgitte Hass, direktør i IT Branchen, er der to forskellige tilgange:

Digitalisering ­giver nogle helt ­særlige ­muligheder for optimering. Der er ikke den ­virksomhed, der ikke allerede har et leanprogram i ­bestræbelserne på, at ­optimere produk­tionen

Ole Sørensen, Senior Vice President i Solar

”Digitalisering består af to former. Den første er også den mest ligetil – nemlig når man sætter strøm til allerede eksisterende processer. Den anden er, når vi bruger vores data, viden og teknologier til at opfinde og udvikle nye produkter og nye processer.”

Og det er især den sidste form for digitalisering, der ifølge både Birgitte Hass og Ole Sørensen, bør være fokus på. For det er her det største potentiale ligger gemt.

”Det er absolut afgørende, at tænke digitalisering, hvis man vil udnytte sit potentiale til fulde,” forklarer Ole Sørensen. Og han fortsætter:

”Grundlæggende er det både min og Solars holdning, at hvis man som virksomhed ikke forholder sig aktivt til digitaliseringen og de teknologiske tiltag, så går det galt. Det er ikke et spørgsmål om det går galt, men om hvornår det går galt. Det er også derfor, at vi i Solar har en TCO-tilgang, så vi ser på hele værdikæden. Generelt set kan digital samhandel være en del af løsningen for mange fødevarevirksomheder.”

En branche under pres

Kigger man specifikt på fødevareindustrien, så, er det ingen hemmelighed, at branchen har været underlagt vigende indtjening, høje omkostninger og et konstant prispres. Og derfor bør de, ifølge Ole Sørensen, være endnu mere fokuserede på mulighederne ved at digitalisere hele eller dele af deres processer:

Vi skal favne digitaliseringen og forstå ­alvoren og vigtigheden af den. Den forsvinder ­nemlig ikke – tvært i mod! Heldigvis er der rigtig ­mange, der gerne vil hjælpe bl.a. føde­vareindustrien med dette

Birgitte Hass, direktør i IT Branchen

”Digitalisering giver nogle helt særlige muligheder for optimering. Der er ikke den virksomhed, der ikke allerede har et leanprogram i bestræbelserne på, at optimere produktionen. Problemet er blot, at det ikke gør det alene, at man ikke tænker langsigtet nok, og dermed kun er i stand til at forbedre sig lidt år for år. Det er ikke dårligt, men det er små skridt, sammenlignet med de kvantespring man kan tage, hvis man for alvor favner digitaliseringen og de muligheder der ligge her.”

Man risikerer med andre ord, at konkurrenten pludselig har gjort det, man selv har overvejet – men for længe – og dermed er i stand til at tilbyde både bedre og billigere produkter og samtidig tjene penge på det!

Spændende tiltag hos Carlsberg

Heldigvis er Danmark og ikke mindst den danske fødevareindustri, ifølge Birgitte Hass, allerede nået rigtig langt, når det gælder digitalisering:

”Vi må ikke glemme, at Danmark er et vidensland. Vi er strukturerede og ansvarsbevidste og vi vil gerne! Undersøgelser har således påvist, at 30% af de samlede investeringer i dag bruges på kunstig intelligens.”

Der er således allerede en række eksempler på hvorledes digitaliseringen bruges til nye, nærmest sci-fi-agtige løsninger i fødevareindustrien. Et af dem, er intelligente sensorer udviklet af Carlsberg i samarbejde med bl.a. Microsoft, der har til formål at teste øl gennem smag og duft. Ved at indsamle data på hvordan øl smager, kan man se om en ølgær har potentiale til at producere øl, der smager godt. Og det er vigtigt, hvis man fortsat – som Carlsberg – vil være førende indenfor ølbrygning.

Data – en vigtig forudsætning

Og netop data er et centralt issue, når vi taler digitalisering:

”De har dem alle sammen. Disse bunker at data. Men det kræver transparens at kunne anvende og udnytte dem optimalt,” forklarer Ole Sørensen. Han fortsætter: ”Det gælder om at tænke i behov: Hvilke behov ønsker man at opfylde og hvilke processer involverer det? Og så gælder det om at strukturere data, så de kan udnyttes og kobles med optimerede processer.”

Ifølge Birgitte Hass har vi rigtig mange gode forudsætninger for, at være med helt fremme. Både nu og i fremtiden. Men vi skal fortsat arbejde for det:

”Vi skal favne digitaliseringen og forstå alvoren og vigtigheden af den. Den forsvinder nemlig ikke – tvært i mod! Heldigvis er der rigtig mange, der gerne vil hjælpe bl.a. fødevareindustrien med dette. Vi har jo øvet os længe, og der er efterhånden masser af lignende eksempler og situationer, der kan henvises til og inspireres af,” slutter hun.

Flere artikler

Når hygiejne og sikkerhed går op i en højere enhed

Når hygiejne og sikkerhed går op i en højere enhed

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: KEN Hygiene Systems Når hygiejne og sikkerhed går op i en højere enhed Hygiejne drejer sig om mere og andet, end blot at vaske rent. For hvad er rent? I en tid med øget konkurrence og stigende fokus på at de fødevarer vi...

Fremtidens mad og mennesker ­udforskes i Future Consumer Lab

Fremtidens mad og mennesker ­udforskes i Future Consumer Lab

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: Københavns Universitet Fremtidens mad og mennesker ­udforskes i Future Consumer Lab Future Consumer Lab på Københavns Universitet rummer en unik kapacitet i Europa, når det gælder forskning og ­erhvervssamarbejder om, hvordan...

Gå robotterne i møde med åbne arme

Gå robotterne i møde med åbne arme

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: Beckhoff Gå robotterne i møde med åbne arme Mange af os er podet med den opfattelse, at robotter tager vores arbejdspladser. Men både internationale og danske analysetal viser, at antallet af arbejdspladser i industrien er...

Gør udviklingen af ­fødevarer datadreven

Gør udviklingen af ­fødevarer datadreven

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: Columbus Food Gør udviklingen af ­fødevarer datadreven Fødevareproducenter ­styrker evnen til at ­følge med i ­skiftende ­tendenser ved bl.a. at sætte ­kommunikationen med kunderne i system. Tekst: Forfatteren ”Alt er i...

AGA opruster til gavn for dansk industri og miljøet

AGA opruster til gavn for dansk industri og miljøet

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: AGA AGA opruster til gavn for dansk industri og miljøet Som leverandør af levnedsmiddelgasser og -teknologi er gasvirksomheden AGA underlagt forbrugernes stadig stigende krav til fødevarekvalitet og friskhed. I lyset af dette...

Kan du høre det… vi flytter varer for dig

Kan du høre det… vi flytter varer for dig

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: Ellegaard Kan du høre det… vi flytter varer for dig Som leverandør af levnedsmiddelgasser og -teknologi er gasvirksomheden AGA underlagt forbrugernes stadig stigende krav til fødevarekvalitet og friskhed. I lyset af dette møder...

Vi skal have en løsning for de nedslidte!

Vi skal have en løsning for de nedslidte!

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: NNF Vi skal have en løsning for de nedslidte! Som leverandør af levnedsmiddelgasser og -teknologi er gasvirksomheden AGA underlagt forbrugernes stadig stigende krav til fødevarekvalitet og friskhed. I lyset af dette møder AGA...

Fremtiden ­kræver nytænkning i ­Fødevareindustrien

Fremtiden ­kræver nytænkning i ­Fødevareindustrien

Fødevareindustrien Sponseret indhold af: DTU Fremtiden ­kræver nytænkning i ­Fødevareindustrien Vi er hastigt på vej mod at spise noget helt andet om 20 år. Mad er identitet, oplevelse, turisme, sundhed, politik, og mad er industri og jobs. Vores evne til at arbejde...