Foto: Colourbox

20. november, 2018

Generationsledelse, feedback og videndeling

Hovedparten af alle danske virksomheder i både den ­private og offentlige sektor gennemfører MUS medarbejderudviklingssamtaler viser flere analyser og undersøgelser på området. Professor Emeritus Henrik Holt Larsen har gennem en årrække undersøgt og beskrevet dette område.

Tekst: Kim Staack Nielsen, CEO, DANSK HR

Kim Staack Nielsen, CEO, DANSK HR

Når vi vurderer værdien i MUS, er det vigtigt at se det som dialogen mellem medarbejder og nærmeste chef, hvor muligheden for at sætte fokus på både medarbejderens indsats og afdelingens evne til at understøtte de optimale performancemuligheder for vedkommende. MUS har bevæget sig over i en dialog og vurdering af indsats, performance og trivsel i forhold til de overordnede strategier.

Generationsledelse

En af de større udfordringer, som hovedparten af danske ledere vil stå overfor i de kommende år, er evnen til at kunne lede med­arbejdere, der dækker helt op til fem generationer lige fra dem, der er født før 1945 og op til generationen, som er født i 00’erne og på vej ind på arbejdsmarkedet. Generationsledelse handler om at kunne forstå, hvilke lederstile de forskellige gene­rationer foretrækker, og hvor deres performance og involvering er afhængig af lederens evne til at lede de individuelle behov og krav fra sin afdeling.

Magter man denne ledelsesstil, så vil man kunne se, at performanceresultaterne er på et meget tilfredsstillende niveau, og ansvarsbevidstheden hos den enkelt medarbejder er over gennemsnittet, og dette til fordel både for involveringslysten hos medarbejderne, men også arbejdsglæden og tilfredsheden med egen indsat afspejles i lederens ledelsesstil.

Feedback kultur

En af de egenskaber, der i større grad vil blive efterspurgt af de yngre generationer, er lederens evne til at give feedback både i en formel og uformel kontekst. Den formelle er gennem de mere strukturerede samtaler som MUS eller andre typer af PU (personlige udviklingssamtaler). Disse samtaler vil i dag have en større struktur rettet mod den enkelt medarbejders indsats, performance og evnen til at samarbejde og udvikle sig selv sammen med og gennem sine kollegaer, fremfor en dialog om hvilke kurser man skal på over de kommende 12 måneder.

Den mere uformelle feedback handler om lederens evne til at give løbende feedback og påskønnelse på en mere differencerede måde til de enkelte medarbejdergenerationer, og hvor især de yngre generationer forventer hyppigere og mere uformelle feedback i form af smileys, emojis og verbale klap på skulderen.

Lederen skal dog også huske de verbale påskønnelser til alle i sin afdeling og i forhold til deres behov, da alle gerne vil se og høre deres leder påskønne deres indsats. De hyppigere feedbacks er kommet for at blive, og som leder kan man lige så godt begynde at udvikle og arbejde med feedback som et dagligt dialogværktøj til medarbejderne.

Videndeling

Et af de ledelsesværktøjer, som vil kunne øge en organisations evne til at være konkurrencedygtig, er evnen til internt at udvikle processer, som videndeler den rigtige viden for at kunne udføre sit arbejde mest optimalt.
Mange virksomheder arbejder på at udvikle både formelle og uformelle ­metoder til at opnå en større intern videndelingsevne.

Vi taler om formelle systemer som mentor/mentee ordninger, både faglige og kulturmentorer, der på den bedst mulige måde kan indføre og onboarde nye medarbejdere til hurtigere at besidde den viden, der er behov for samt optimere performanceindsatsen, mindske fejl og øge ansvarsbevidstheden og mindske tiden til en ny medarbejder er på samme indsatsniveau, som den person, der forlod stillingen.

Personlige kulturmentorer vil også hurtigere kunne vejlede og indføre medarbejderne i den formelle og uformelle arbejdskultur, som der er i organisationen, og som er den, ledelsen tilstræber.

Lederrolle fremover

Lederen vil også fremover have stor indflydelse på, om organisationen trives og performer mest optimalt, mens lederstilen vil blive mere uformel, mere personlig, mere direkte og dagligt samt løbende tilpasset i sin struktur og form. Denne egenskab skal lederen i dag kunne udvikle og magte på et mere menneskeligt og resultatskabende niveau.

Flere artikler

Første Årets Leder fra kulturens verden

Første Årets Leder fra kulturens verden

Ledelse Sponseret indhold af: Lederne Første Årets Leder fra kulturens verden En med egne ord ”dybt bevæget og dybt taknemlig” Lasse Rich Henningsen, der er direktør for Musikkens Hus i Aalborg, er af Lederne blevet kåret som Årets Leder 2018 Tekst: Michael Monty For...

Digitalisering kræver ny måde at lede på

Digitalisering kræver ny måde at lede på

Ledelse Sponseret indhold af: Lederne Digitalisering kræver ny måde at lede på Lederne sætter på ­konferencen Ledelsens Dag og i en ny tænketank fokus på lederrollen i en verden, hvor teknologi og ­digitalisering spiller en ­stadig større rolle. Tekst: Michael Monty...

Hvem skal være Årets Leder 2018?

Hvem skal være Årets Leder 2018?

Ledelse Sponseret indhold af: Lederne Hvem skal være Årets Leder 2018? Fem ledere fra fem vidt forskellige brancher er nomineret til prisen som Årets Leder 2018, der i morgen på konferencen Ledelsens Dag uddeles for 17. gang. Tekst: Michael Monty ”Det er ekstremt...

Travle ledere kan blive opdateret på 10 minutter om dagen

Travle ledere kan blive opdateret på 10 minutter om dagen

Ledelse Sponseret indhold af: iLEAD Travle ledere kan blive opdateret på 10 minutter om dagen Et nyt samarbejde mellem CBS, Københavns Universitet og Aarhus Universitet søger ledere, som gratis vil afprøve en forskningsbaseret ny app, der skal give viden og sparring...

6 spørgsmål gode ledere kender svaret på

6 spørgsmål gode ledere kender svaret på

Ledelse Sponseret indhold af: Væksthus for Ledelse 6 spørgsmål gode ledere kender svaret på Første gang man bliver leder, er det som at rejse til et fremmed land. Ét er at have en holdning til ledelse og at kende alle teorierne. Noget ganske andet er selv at håndtere...

Offentlige ledere skal være klar til at gå nye veje

Offentlige ledere skal være klar til at gå nye veje

Ledelse Sponseret indhold af: Moderniseringsstyrelsen Offentlige ledere skal være klar til at gå nye veje Den digitale udvikling, ændrede behov hos borgerne og mere komplekse problemstillinger fordrer ifølge ­kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Thomas Molin mod og...

Plads til forbedring, når danskere skal tale business-engelsk

Plads til forbedring, når danskere skal tale business-engelsk

Ledelse Sponseret indhold af: Studieskolen Plads til forbedring, når danskere skal tale business-engelsk Den digitale udvikling, ændrede behov hos borgerne og mere komplekse problemstillinger fordrer ifølge ­kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Thomas Molin mod og...

Mød Millennials med omhu

Mød Millennials med omhu

Ledelse Sponseret indhold af: People Test System Mød Millennials med omhu De globale, digitale Millennials er eftertragtet arbejdskraft, fordi de er energiske, ambitiøse og veluddannede. Deres sammensætning af selvbevidsthed og sårbarhed fordrer en ledelsesstil med...