20. november, 2018

Sådan bliver fremtidens leder en succes

Tre eksperter giver deres bud, hvilke kompetencer og egenskaber fremtidens leder skal have for at blive en succes på et arbejdsmarked med blandt andet øget digitalisering og krav om klar kommunikation

Tekst: Michael Monty

Kim Staack Nielsen, CEO i Dansk HR

”Først og fremmest skal lederne fortsætte med det, de gør. Fremtidens ledere er nemlig allerede på vej i den rigtige retning – der er bare nogle lederegenskaber, som skal forfines. Vi er i Danmark og Skandinavien på forkant i forhold til ledernes kompetencer sammenlignet med resten af verden. Derfor handler det om at dygtiggøre sig yderligere inden for de områder, som vi siden finanskrisen har haft fokus på i Danmark.”

”Medarbejdere i Danmark er meget selvstændige og ansvarsbevidste sammenlignet med lande som Tyskland, England, USA og Frankrig. For lederne betyder det, at de har en vigtig rolle med at vise tillid. Tilliden fra ledernes side er det, som gør, at medarbejderne bliver innovative, engagerede og tør udfordre sig selv så vel som organisationen.”

”En anden lederegenskab, som bliver stadig mere vigtig, er evnen til at give feedback. De nye generationer på arbejdsmarkedet ønsker hyppig feedback – det være sig den uformelle i løbet af dagen i form af en smiley eller et ”godt gået, Peter”, men også hurtigt at få besked, hvis der er noget, de gør forkert.”

”For HR-cheferne og -lederne vil mange procedurer og arbejdsgange blive anderledes fremover som følge af, at stadig flere danske og udenlandske specialister bliver projektansat i kortere perioder. Det er en tendens, vi allerede ser, og som vil blive mere udbredt.”

Peter Holmen Møller, ejer af Konkret HR

”Jeg er overbevist om, at kravene til fremtidens leder vil være høje og mere komplekse. Dog er der to kompetencer, som i min optik overskygger alt andet:

Dels skal fremtidens leder have stor selvindsigt – i styrker såvel som begrænsninger. Som en afgørende del af lederens selvindsigt handler det om at identificere sit eget ledelsesmæssige ståsted, hvor nøglebegreber som personligt værdigrundlag og ’hvad er mit hvorfor’ er omdrejningspunktet. Jeg oplever, at mange ledere ikke har taget stilling til dette, og som følge heraf savner de følgeskab fra medarbejderne omkring dem.

Og dels skal fremtidens leder være en god kommunikatør. God ledelse staves k-o-m-m-u-n-i-k-a-t-i-o-n. Man skal kunne stille sig op på ølkassen og sætte en klar retning, og man skal kunne føre dialog med alle på tværs af organisationen netop for at sikre, at drømmen og visionen er forstået og accepteret. Jeg er stærkt inspireret af Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolles bog ”Dreams and details”, som netop handler om lederes evne til at formulere og kommunikere drømmene og visionerne for virksomheden. Og jeg vil gå så langt som til at sige, at hvis man som leder ikke kan udtrykke sine drømme og intentioner, skal man finde sig et andet job!”

Trine Schou Sundgaard, direktør og partner i Hald&Lie

”En særligt vigtig lederkompetence i fremtiden er, at ledere skal turde sætte gang i lederevalueringer af sig selv. Vi har i flere år oplevet, at når folk skifter job og bliver spurgt, hvorfor de skifter, svarer mange, at det er på grund af dårlig ledelse. I fremtiden skal lederne være klar til at høre sandheden og klar til at blive målt og vejet med det formål at blive bevidste om, hvad de selv kan gøre bedre. De skal simpelthen have mod til at kigge sig selv i spejlet.”

”Det handler især om at spørge medarbejdere, men også lederkolleger, kunder og samarbejdspartnere: Hvor er jeg rigtig god til, og hvor mangler jeg kompetencer? Der skal naturligvis svares anonymt for at sikre så ærlige svar som muligt. Og som leder skal man være klar over, at det forpligter ekstremt meget. Har man først sat gang i en lederevaluering, har man også sagt til medarbejderne, at det, I svarer, vil jeg gerne lytte til, og jeg vil arbejde med mig selv i forhold til de punkter, hvor jeg er udfordret.

”Det er samtidig vigtigt, at ledere har respekt for, at de ikke kan eller skal være gode til det hele. Lederrollen bliver stadig mere kompleks i fremtiden og derfor tror jeg, at ledelse i stigende grad sker i et fællesskab af nogen mennesker, der kan noget forskelligt. Nogen er f.eks. gode til udvikling, men knap så gode til at sikre stabilitet i organisationen. Derfor handler det om at udnytte hinandens kompetencer.”

Flere artikler

Første Årets Leder fra kulturens verden

Første Årets Leder fra kulturens verden

Ledelse Sponseret indhold af: Lederne Første Årets Leder fra kulturens verden En med egne ord ”dybt bevæget og dybt taknemlig” Lasse Rich Henningsen, der er direktør for Musikkens Hus i Aalborg, er af Lederne blevet kåret som Årets Leder 2018 Tekst: Michael Monty For...

Digitalisering kræver ny måde at lede på

Digitalisering kræver ny måde at lede på

Ledelse Sponseret indhold af: Lederne Digitalisering kræver ny måde at lede på Lederne sætter på ­konferencen Ledelsens Dag og i en ny tænketank fokus på lederrollen i en verden, hvor teknologi og ­digitalisering spiller en ­stadig større rolle. Tekst: Michael Monty...

Hvem skal være Årets Leder 2018?

Hvem skal være Årets Leder 2018?

Ledelse Sponseret indhold af: Lederne Hvem skal være Årets Leder 2018? Fem ledere fra fem vidt forskellige brancher er nomineret til prisen som Årets Leder 2018, der i morgen på konferencen Ledelsens Dag uddeles for 17. gang. Tekst: Michael Monty ”Det er ekstremt...

Travle ledere kan blive opdateret på 10 minutter om dagen

Travle ledere kan blive opdateret på 10 minutter om dagen

Ledelse Sponseret indhold af: iLEAD Travle ledere kan blive opdateret på 10 minutter om dagen Et nyt samarbejde mellem CBS, Københavns Universitet og Aarhus Universitet søger ledere, som gratis vil afprøve en forskningsbaseret ny app, der skal give viden og sparring...

6 spørgsmål gode ledere kender svaret på

6 spørgsmål gode ledere kender svaret på

Ledelse Sponseret indhold af: Væksthus for Ledelse 6 spørgsmål gode ledere kender svaret på Første gang man bliver leder, er det som at rejse til et fremmed land. Ét er at have en holdning til ledelse og at kende alle teorierne. Noget ganske andet er selv at håndtere...

Offentlige ledere skal være klar til at gå nye veje

Offentlige ledere skal være klar til at gå nye veje

Ledelse Sponseret indhold af: Moderniseringsstyrelsen Offentlige ledere skal være klar til at gå nye veje Den digitale udvikling, ændrede behov hos borgerne og mere komplekse problemstillinger fordrer ifølge ­kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Thomas Molin mod og...

Plads til forbedring, når danskere skal tale business-engelsk

Plads til forbedring, når danskere skal tale business-engelsk

Ledelse Sponseret indhold af: Studieskolen Plads til forbedring, når danskere skal tale business-engelsk Den digitale udvikling, ændrede behov hos borgerne og mere komplekse problemstillinger fordrer ifølge ­kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Thomas Molin mod og...

Mød Millennials med omhu

Mød Millennials med omhu

Ledelse Sponseret indhold af: People Test System Mød Millennials med omhu De globale, digitale Millennials er eftertragtet arbejdskraft, fordi de er energiske, ambitiøse og veluddannede. Deres sammensætning af selvbevidsthed og sårbarhed fordrer en ledelsesstil med...