Sponseret indhold af: Aalborg Universitet

Foto: Colourbox

11. september, 2018

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

De populære emner indenfor transport har i mange år været cyklisme og offentlig ­transport, især metroer og ­letbaner. Privatbilisme er også altid et emne, der kan vække stærke meninger, se blot diskussionen om afgifter på nye biler. ­Godstransport derimod, er et transportemne, der har levet i skyggen i mange år.

Tekst: Kristian Hegner Reinau, Lektor i trafik og transport Aalborg Universitet, Leder af Freight Transport Research Group.

Lastbiler er i vid udstrækning den ryggrad, der holder samfundet kørende. Men ikke desto mindre forbinder de fleste nok umiddelbart godstransport med trængsel på motorvejene, cabotagekørsel og udenlandsk arbejdskraft samt problemer med højresvingsulykker. Dette er dog en skam, for ikke blot har vi i Danmark en række succesfulde logistikvirksomheder, der gør sig bemærket på det internationale marked, vi har også en industri, der er ved at gennemgå en teknologisk revolution. Anvendelsen af nye teknologier og nye data, er i disse år ved at gøre industrien både mere konkurrencedygtig og grønnere.

Lektor Kristian Hegner Reinau, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet

Det, der de seneste år har karakteriseret industrien, er en stadig hårdere konkurrence. Kravene fra kunderne stiger, såvel fra private som fra virksomheder. Vi vil gerne modtage vores varer samme dag, som vi bestiller dem. Vi gider ikke at vente en hel dag på en pakke, vi vil have et præcis klokkeslæt for levering. Vi vil vide præcis hvor vores pakker er, hele vejen fra afsender til os. Derudover, så vil vi i stigende grad også gerne passe på miljøet, så transporten skal også være så grøn som muligt. Samtidigt udfordres logistikvirksomhederne også af stigende trængsel på vejene.

Tomme lastvogne på vejene

En stor udfordring i industrien er tomkørsel. I EU er 24% af alle kørte lastvogns­kilometer tomkørsel, mens lastvogne med last i gennemsnit er lastet 57%. Det vil sige, at i gennemsnit er hver fjerde lastvogn, vi ser på vejene, tom, og resten er groft sagt halvtomme. Den store udfordring i dag er derfor, hvordan dette kan forbedres. Et kraftigt voksende forskningsemne indenfor godstransportforskningen er derfor collaborative logistics. Her fokuseres der på, hvordan nye teknologier og nye data kan gøre det muligt for logistikvirksomheder at dele kapacitet, for derved at minimere tomkørsel og optimere udnyttelse af lastevne.

Selv om det lyder simpelt at dele kapacitet, er det enormt svært i praksis. Der er i de seneste år sket en konsolidering indenfor logistikindustrien, og logistikvirksomhederne bliver større og større. Derudover er brugen af underleverandører også voksende. Dermed bliver planlægningen og informationsflowet i industrien ofte meget komplekst. Netop derfor er det afgørende, at forskningen kan hjælpe med at udvikle de nye systemer og metoder, der er nødvendige for at løse denne udfordring. Og netop her, er danske virksomheder og dansk forskning med helt fremme i førerfeltet.

Neutral tredjepart

Forskningsprojektet DiRECTLY, der er ledet af Freight Transport Research Group på Aalborg Universitet, er et samarbejde mellem nogle af de førende virksomheder indenfor godstransportindustrien i Danmark og forskningsmiljøer i Danmark og Storbritannien. Målet med projektet er at udvikle et collaborativ logistics beslutningsstøttesystem, der igennem real-time data og tracking af lastvogne gør det muligt for store logistikvirksomheder, at dele overskydende kapacitet eller gods igennem en neutral tredjepart. Projektet har kørt siden januar 2017 og slutter i sommeren 2020, hvor systemet skal være testet i operation hos de medvirkende logistikvirksomheder.

Indtil videre, findes der ikke collaborative logistics systemer, der kan anvendes af store logistikvirksomheder, og DiRECTLY systemet vil derfor være det første af sin art i verden, hvis projektet når sit mål i sommeren 2020. Implikationerne vil være store, for hvis DiRECTLY systemet fungerer for virksomheder, der fragter gods i Danmark, så vil det fungere over hele Europa, og kunne skabe signifikante forbedringer i godstransportindustrien, og samtidigt mindske trængsels- og miljøeffekterne fra denne.

DiRECTLY

Databaseret Realtids ­Kollaborativt Logistik System

Projektet er finansieret af ­Innovationsfonden

Innovationsfonden: 10,2 mio.
Samlet projektbudget: 15,1 mio.
Varighed af projektet: 3,5 år

Projektleder: Lektor Kristian Hegner Reinau, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet.

Partnere:

 • Institut for Byggeri og ­Anlæg, Aalborg Universitet
 • Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg ­Universitet
 • Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg ­Universitet
 • Centre for Transport Studies, Imperial College London
 • Gatehouse Holding A/S
 • FREJA­ Transport & ­Logistics A/S
 • Danske Fragtmænd A/S
 • Bech-Bruun
 • Dansk Erhverv
 • Center for Logistik og ­Samarbejde
 • Aalborg Havn A/S

Flere artikler

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Mobilitet Sponseret indhold af: GoAppified Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle GoAppified er et dansk FinTech selskab der bl.a. har udviklet infrastrukturen for det digitale rejsekort til norske Flytoget, så passageren ikke længere behøver at tage...

Nordjylland viser vej

Nordjylland viser vej

Mobilitet Sponseret indhold af: Region Nordjylland Nordjylland viser vej I Nordjylland har vi med målrettet arbejde gennem mange år udviklet en fælles mobilitetsstrategi, som bakkes op af alle kommuner, trafikselskab og regionen. Vi er stolte af, at...

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Mobilitet Sponseret indhold af: DTO Logistik og transport skal bidrage til bundlinien Der er store økonomiske gevinster forbundet med at få styr på transport og logistik Tekst: Kristian Hegner Reinau, Lektor i trafik og transport Aalborg Universitet, Leder...