Sponseret indhold af: Region Nordjylland

Limfjordsforbindelse 40.000 pendlere skal hver dag krydse Limfjorden ved Aalborg, og beregningen viser at der vil være mindst 3-4000 pendlere, der ikke kan komme på arbejde såfremt et af rørene bliver lukket en enkel dag. Trafikken har nået kritisk trængsel, og den stiger fortsat. Der er de seneste 10 år blevet investeret mindre end 100 mio. i statsvejnettet i Nordjylland. Den eksisterende Limfjordstunnel blev indviet 5. maj 1969, og Nordjylland markerer i maj 2019 forbindelsens 50 års fødselsdag. Fotograf: Peter Halskov.

11. september, 2018

Nordjylland viser vej

I Nordjylland har vi med målrettet arbejde gennem mange år udviklet en fælles mobilitetsstrategi, som bakkes op af alle kommuner, trafikselskab og regionen. Vi er stolte af, at projektet er lykkedes i Nordjylland, men samtidig savner vi en fælles national plan, der på tilsvarende vis kan skabe sammenhæng og styrke mobiliteten i hele landet.

Tekst: Ulla Astman, regionsrådsformand, Region Nordjylland

Den nordjyske mobilitetsstrategi rummer både forslag til forbedringer af infrastrukturen og forslag til, hvordan den kollektive trafik, moderne informationssystemer og fremtidssikrede bredbåndsforbindelser i yderområderne kan fremme mobiliteten i Nordjylland.

For vi skal også påvirke behovet for at blive transporteret og hjælpe borgerne til en mere bæredygtig transportadfærd, hvor bilen anvendes, hvor den er bedst, og andre transportformer som cykel, gang og kollektiv transport anvendes til de ture, hvor de er det mest hensigtsmæssige valg.

Meget mere tog for pengene

I den første fælles nordjyske strategi fra 2009 lagde vi fundamentet for overtagelsen af den regionale togdrift. Efter mange års forberedelse i et godt samarbejde med Transportministeriet, overtog vi i august 2017 al regional togkørsel i Nordjylland. Og efter det første år kan jeg konkludere, at vi har forbedret mobiliteten på skinner med 30% mere togkørsel til glæde for passagererne, og vi er klar til at udvide yderligere, når chancen byder sig. Den udvikling er der allerede blevet kvitteret for af de 15% flere passagerer, som i dag vælger toget. Og med til succeshistorien hører, at vi endda har gennemført forbedringerne med lavere omkostninger end før.

Fra trafikselskab til mobilitetsselskab

Et andet markant initiativ er at vi i fællesskab gennem de senere år har forvandlet Nordjyllands Trafikselskab fra at være et klassisk trafikselskab til at blive et moderne mobilitetsselskab. Det gælder ikke længere blot om at udbyde driftssikker buskørsel men derimod at tilbyde nordjyderne flere transportformer og ikke mindst knytte dem sammen.

Vi har brug for et sammen­hængende motorvejsnet bl.a. til vore internationale havne, til at koble land og by sammen og ikke mindst til at sikre den nødvendige mobilitet på arbejdsmarkedet

Ulla Astman, regionsrådsformand, Region Nordjylland

Et godt eksempel på dette er den nordjysk udviklede app MinRejseplan, som vi glæder os til at præsentere for alle deltagere på verdenskongressen for intelligente transportsystemer i næste uge i København. App’en understøtter netop mobilitet og brugervenlighed med en helt ny måde at tænke kollektiv trafik på, hvor busser samtænkes med bl.a. taxi, delebiler m.v.
Samtidig er vi i fuld gang med at forstærke det regionale hovednet af busser, og vi tilbyder alle nordjyder kørsel med taxi til buspris med vores såkaldte Plustur. Vi starter med som forsøg at styrke Hovednettet i den vestlige akse og i de vestlige kommuner.

Målet er at undgå kørsel med tomme busser i landområderne og i stedet give alle borgere fleksibel transport til nærmeste knudepunkt på hovednettet, så vi sikrer sammenhæng og bedst mulig mobilitet i hele Nordjylland.

Det er en løsning som vist ikke er set andre steder.

Motorvejene i Vendsyssel

Når vi taler mobilitet i Nordjylland, så spiller vejnettet naturligvis også en afgørende rolle. Ikke mindst motorvejene er rygrad i den infrastruktur, som binder regionen sammen. Og selvom flere landspolitikere i årenes løb har sagt morsomheder om lav trafikbelastning på motorvejene i Vendsyssel, så må jeg desværre skuffe dem med, at de har moret sig på et forkert grundlag. Der kører nemlig ligeså mange biler på motorvejene i Vendsyssel som på flere motorveje andre steder i landet, som selvsamme politikere efterfølgende har besluttet.

Det vigtige er da heller ikke at vurdere løsningerne i sig selv, men derimod at se på de mobilitetsproblemer, der er blevet løst. Hvem kan eksempelvis forestille sig alle internationale lastbiler køre på to sporede veje fra Hirtshals til Aalborg sammen med traktorer og mejetærskere? Det er useriøst, og jeg mener, at kritikken nu en gang for alle må høre op. Vi har nemlig brug for et sammenhængende motorvejsnet bl.a. til vore internationale havne, til at koble land og by sammen og ikke mindst til at sikre den nødvendige mobilitet på arbejdsmarkedet.

Vi har i mange år selv taget ansvar for mobiliteten i Nordjylland, og vi har gennemført store forbedringer på alle de områder, vi selv er herre over. Men vi savner et statsligt engagement på vejområdet. Og her kan jeg desværre konstatere, at staten de seneste 10 år har investeret mindre end 100 mio. kr. i nye anlæg på det nordjyske vejnet ud af en investering på over 24 mia. kr. i resten af landet. Det er under al kritik.

Limfjordstunnelen og den 3. Limfjordsforbindelse

Historisk set er det absolut bedste, der er sket for Nordjylland, på vejområdet dog ikke motorvejene i Vendsyssel. Nej, det er Limfjordstunnelen som blev indviet tilbage i 1969, og som i maj 2019 fylder 50 år. Den er en trafikal livsnerve, som også har været fundamentet for det sammenhængende motorvejsnet til Hirtshals og Frederikshavn.

Limfjordstunnellen har ikke alene skabt mobilitet og fleksibilitet på arbejdsmarkedet i Nordjylland. Den har også bundet os tæt sammen med det øvrige Danmark og med Norge og Sverige, og har i det hele taget haft en kolossal betydning for bl.a. erhvervsudvikling, eksport og turisme.

Men i dag er kapaciteten i Limfjordstunnelen brugt op. Det siger jo næsten sig selv, at infrastruktur bygget for snart 50 år siden for længst er overhalet af trafikudviklingen både internt i Nordjylland og af den internationale trafik, som kører gennem regionen. Samtidig er vi utroligt sårbare fordi Limfjordstunnelen er den eneste motorvejsforbindelse over fjorden. Og skulle det blive nødvendigt at lukke dele af tunnelen i en længere periode pga. uheld eller vedligeholdelse, så vil flere tusinde pendlere dagligt få svært ved at komme til og fra arbejde.

Derfor er det besluttet, at der skal etableres en 3. Limfjordsforbindelse vest om Aalborg over øen Egholm, og vi skal hurtigst muligt i gang med at bygge forbindelsen, så udviklingen i Nordjylland og den internationale eksport ikke bremses yderligere. Det er derfor tvingende nødvendigt, at arbejdet med en anlægslov igangsættes, og at der i den kommende folketingssamling afsættes midler til byggeriet.

Vi ved, at den 3. Limfjordsforbindelse tidligst kan stå færdig om 6-8 år. Derfor skal vi i gang med 3. Limfjordsforbindelse nu.

Fælles masterplan for mobilitet efterlyses

Hvis vi fortsat skal have god mobilitet i hele Danmark, skal vi anvende hele værktøjskassen med kollektiv trafik, cykler og delebiler, og vi skal styrke vores infrastruktur og investere der, hvor der er behov for det.

Vi er i fuld gang i Nordjylland, men vi savner et statslige engagement. Vi forventer, at staten understøtter de regionale bestræbelser på at udvikle Nordjylland ved at investere i den overordnede infrastruktur.

Vi har gennemført store forbedringer på alle de områder, vi selv er herre over. Men vi ­savner et ­statsligt engagement på ­vejområdet.

Ulla Astman, regionsrådsformand, Region Nordjylland

Og vi deltager meget gerne i udarbejdelse af national masterplan for mobilitet, som har fokus på hele landet.
Regeringen siger, at der i øjeblikket ikke er penge til vejanlæg. Derfor skal vi netop nu bruge lejligheden til at lægge en sammenhængende og slagkraftig plan for, hvordan vi anvender midlerne bedst, når investeringer igen bliver mulige. Det er rettidigt omhu.

I Nordjylland er vi vante til at være ­anderledes hurtigt ude af startblokken. Derfor vil jeg også gerne allerede her invitere såvel statsministeren og transportministeren, øvrige samarbejdspartnere og alle andre interesserede til Nordjylland i maj 2019.
Her vil vi nemlig med manér fejre 50 års fødselsdagen for Limfjordstunnelen, som i alle årene har været en uundværlig livsnerve for Nordjylland og en forudsætning for den nordjyske vækst.

Og jeg håber, at statsministeren og transportministeren vil benytte lejligheden til at fortælle, hvornår vi kommer i gang med anlæg af den 3. Limfjords­forbindelse.

Velkommen til Nordjylland!

Regionaltog

Søndag d. 6. august 2017 var en festdag for de nordjyske togpassagerer. For her overtog Nordjyske Jernbaner den regionale togkørsel fra DSB på strækningen Skørping-Frederikshavn med snoreklip af Transportminister Ole Birk Olesen og Regionsrådsformand Ulla Astman. Nordjyske Jernbaner kører nu ca. 30% mere end den kørsel der blev overtaget fra DSB for stort set de samme penge. Omfanget vil stige til ca. 75% i takt med etablering af nyt signalsystem og forbedringer på banen mellem Aalborg og Hjørring. Fuldt udbygget vil der være timedrift Skør­ping-Hirtshals og Skørping-Skagen som en central del af hovednettet.

Flere artikler

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Mobilitet Sponseret indhold af: GoAppified Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle GoAppified er et dansk FinTech selskab der bl.a. har udviklet infrastrukturen for det digitale rejsekort til norske Flytoget, så passageren ikke længere behøver at tage...

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Mobilitet Sponseret indhold af: Aalborg Universitet Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport De populære emner indenfor transport har i mange år været cyklisme og offentlig ­transport, især metroer og ­letbaner. Privatbilisme er også altid et...

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Mobilitet Sponseret indhold af: DTO Logistik og transport skal bidrage til bundlinien Der er store økonomiske gevinster forbundet med at få styr på transport og logistik Tekst: Kristian Hegner Reinau, Lektor i trafik og transport Aalborg Universitet, Leder...