Luftfoto af Lindø, hvor næsten 3000 medarbejdere har job hos de 100 virksomheder, som ligger på området.

11. september, 2018

Ny analyse viser havne er lig med job og vækst

Havne er dejlige uderum, men primært kraftcentre for erhverv og industri. ­Havnene er dermed med til at skabe jobs og vækst.

Cirka 1200 medarbejdere er beskæftiget direkte i havnene, men samlet set beskæftiger havnene og havnevirksomhederne små 10 pct. af den samlede beskæftigelse i de respektive havnekommuner. Havnene er derfor afgørende vigtige for vækst og beskæftigelsen i hele Danmark.

Det er jobs inden for hele spektret

– fra havnearbejder til maskiningeniør, fra krydstogtsmanager til revisor. ­Havnene er udgangspunkt for søtransport, som kan være alt fra fisk, gods og biler til vindmøller og krydstogts- og færge­passagerer.

”Havne fylder i danskernes bevidsthed. Vi er en søfartsnation med mange jobs i Det Blå Danmark, og vi har vist alle vores barndomshavn, hvor vi spiste is. Men havne er primært erhvervs- og infrastrukturcentre”, forklarer Tine Kirk Pedersen, direktør i Danske Havne, og fortsætter: ”Danske Havnes oplandsanalyser viser, at erhvervshavnene skaber en værditilvækst på ca. 60 mia. kr. årligt. Medregnes de afledte effekter er værditilvæksten ca. 119 mia. kr. årligt. Det er beskæftigelse og vækst, der skabes naturligt i hele ­Danmark. Fra Hvide Sande til Køge og fra Aalborg til Rønne.”
”Den overordnede samfundsøkonomi betyder, at havnene specialiserer sig, fortsætter, Tine Kirk Pedersen, direktør i Danske Havne, traditionel løsgods og udlejning af arealer er fortsat vigtige forretningsområder for de fleste havne, men der sker også specialisering inden for fx industri og, som vi ser på blandt andet LINDØ port of ODENSE A/S og Thyborøn Havn.”

LINDØ port of ODENSE A/S

Luftfoto af de nye projekt kajfaciliteter på Thyborøn Havn, hvorfra Nissum Bredning ­Havvindmøllepark er blevet installeret.

Et eksempel på en af landets største havne med fokus på specialisering er LINDØ port of ODENSE A/S. Da Odense Havn i 2014 købte Lindø Industripark, var det et møde mellem to havnetyper; den traditionelle godshavn i Odense og den nyudviklede industripark på Lindø, hvor en stor maritim- og offshoreklynge var under etablering. ”Vi har målrettet satset på udvikling af den specialiserede klynge og vil nu også styrke indsatsen overfor løsgods, som fremover vil få nye muligheder på Lindø. Hele omdrejningspunktet for vores forretning er, at vi tilpasser os kundernes behov – og tænker agilt og kommercielt. Dét er afgørende for at skabe holdbar vækst og udvikling” siger Carsten Aa, ­Administrerende direktør hos LINDØ port of ODENSE A/S.

Thyborøn Havn er et andet eksempel på en havn, hvor specialiseringen går både i retning af nye aktivitetstyper og effektivisering af de gamle.

Thyborøn Havn – en energisk og fleksibel erhvervs havn

Thyborøn Havn har bevaret sin rod som en solid fiskerihavn og samtidigt løbende udviklet nye forretningsområder, så havnen i dag har fire stærke forretningsområder: ­fiskeri, maritim service, bulk gods og senest offshore. ”Et helt særligt DNA med fleksibilitet, iværksætteri, ihærdighed, servicemindedhed og et unikt samarbejde, er årsagen til hele den udvikling, som Thyborøn Havn har gennemgået, og det skaber nogle fantastiske rammer for vores kunder, som vi er meget stolte af.” udtaler Jesper Holt Jensen, Havnedirektør, Thyborøn Havn. Det vurderes at hele 2600 arbejdspladser og en omsætning på 1,7 milliard DKK kan relateres til Thyborøn Havn i dag.

Havnen og søtransport er ­fremtidens erhvervsklynge og transportform

”Den transformation havnene er inde i, ­taler for, at en tilsvarende analyse om 10 år vil give et billede af en havnesektor med en endnu større betydning, end man ser nu. Søtransport er både nutidens og fremtidens transportform. Vejnettet i store dele af Europa er allerede plaget af trængsel, og miljømæssigt er der ingen tvivl om, at søtransporten fortsat vil være en attraktiv transportform, men det kræver selvfølgeligt, at vi som samfund investerer i nødvendige multimodale løsninger, så det er nemt at skifte mellem transportformerne” afrunder Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne.

fakta

  • Godsomsætningen i havnene lå i 2017 på 94,6 mio. ton. Det er 16,6 ton per dansker.
  • De danske ­erhvervshavne bidrager med mellem 5-15 pct. af den lokale ­beskæftigelse *
  • 20 pct. af al fisk i EU landes af danske fiskere. Det gør Danmark til EU’s største fiskerination. Der blev ­landet fisk for 3,6 mia. kr. i 2017.
  • 80 pct. af Danmarks ­udenrigshandel målt i tons går gennem havnene.

* (Kilde: Oplandsanalyser ­gennemført af Syddansk Universitet og Center for ­Regional- og Turismeforskning) jf. analyse SDU og CRT)

Flere artikler

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

<script language="javascript" src="https://track.adform.net/adfscript/?bn=23544313"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a...

Nordjylland viser vej

Nordjylland viser vej

<script language="javascript" src="https://track.adform.net/adfscript/?bn=23544313"></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><noscript><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="https://track.adform.net/C/?bn=23544313;C=0"...

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Mobilitet Sponseret indhold af: Aalborg Universitet <a href="http://vbn.aau.dk/da/organisations/ciss--center-for-embedded-software-systems(134a2379-b0af-4f26-aaa6-1cb9d275567a).html" target="_blank"><img style="height:...

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Mobilitet Sponseret indhold af: DTO <a href="http://www.dto-as.dk" target="_blank"><img style="height: 30px; float: right; padding-bottom:5px;" src="http://jptema.dk/wp-content/uploads/2018/09/dto-logo.png"...