Foto: Colourbox

13. november, 2018

Coop tilbyder opsparing med fokus på ansvarlighed

Coop har skabt en investeringsforening, hvor ansvarlighed og lave omkostninger ­kommer til at gå hånd i hånd. Og ­foreningen er ikke en lukket fest. Faktisk kommer en tredjedel af de nuværende investorer fra ­andre banker end Coop Bank.

Tekst: Uffe Vind

Miljø, sociale spørgsmål og god selskabsledelse er i de senere år kommet meget mere i fokus end tidligere, og med Coops allerede eksisterende engagement i ansvarlighed har det været naturligt at skabe en investeringsforening med netop det som omdrejningspunkt.

”Danskerne efterspørger opsparingsmuligheder, hvor man får en god forrentning og lave omkostninger, uden at miljøhensyn og arbejdsvilkår for ansatte sættes over styr,” siger Allan Nørholm, der er administrerende direktør i Coop Bank og bestyrelsesmedlem i Coop Opsparing, som den nye investerings­forening ­hedder.

Hul i markedet

At der er efterspørgsel efter opsparing og ansvarlighed er ikke grebet ud af den blå luft:

”Vi ved fra undersøgelser, at medlemmerne af Coop generelt lægger vægt på bæredygtighed og ansvarlighed, og at de udover dagligvarehandel efterspørger tilbud og fordele på mange andre ydelser. For eksempel billigt brændstof til bilen, ferierejser og finansielle ydelser,” fortæller Allan Nørholm og fortsætter:

”Vi er medejere af OK (lavprisbenzinselskab, red.), tilbyder attraktive rejsemuligheder via samarbejdspartnere, har skabt Coop Bank og nu en investeringsforening, så på den måde prøver vi at efterleve medlemmernes ønsker.

Og det er andre end ’cooperatister’, der mener. Udover at Coop Opsparing er kommet flot fra start så har Coop Bank vokseværk.

”Vi er rykket ind i top 40 blandt danske banker og har de senere år haft en stabil kundetilgang på imellem 20.000 og 25.000 om året,” fortæller den administrerende direktør.

Mere på vej

Han understreger, at indtaget af flere kunder ikke skal gå ud over det lave omkostningsniveau i banken og Coop Opsparing. Samtidig lægger han dog ikke skjul på, at der vil komme flere finansielle produkter fra Coop og nævner blandt andet pensions­opsparing og børneopsparing som oplagte emner.

Hvordan tør I love både lave ­omkostninger og god forrentning i Coop Opsparing?

”Det, der blandt andet driver investeringsomkostninger op, er, at man hopper ind og ud af forskellige aktier og andre investeringer. For nogle går det godt i en periode, men kigger man helt overordnet på investeringer, kan det ikke lade sig gøre at slå markedet. Én investors gevinst er en anden investors tab. Derfor investerer vi i primært i passivt forvaltede indeksfonde (se faktaboksen Om Coop Opsparing),” siger Allan Nørholm.

Vi ved fra under­søgelser, at medlemmerne af Coop generelt lægger vægt på bæredygtighed og ansvarlighed, og at de udover dagligvarehandel efterspørger tilbud og fordele på mange andre ydelser

Allan Nørholm, administrerende direktør, Coop Bank

”Den eneste 100 procent sikre faktor i forrentningen af ens opsparing er omkostningerne, og de trækker ned. Man kan godt have flotte afkast, men er omkostningerne høje, så vokser ens opsparing alligevel ikke ret meget,” siger han og afviser desuden, at eksempelvis miljøhensyn er lig med lavere afkast af ens investeringer.
”Vi ser ingen indbygget modsætning imellem fokus på ansvarlige investeringer med høj ESG-rating (se faktaboksen Hvad er ESG) og gode afkast. ESG-fonde giver nogenlunde samme afkast som lignende indeksfonde – ofte mere. Men som med alting andet i investeringsverdenen kan man ikke udstede garantier,” understreger Allan Nørholm.

Om Coop ­Opsparing

Fokus på ansvarlighed i forhold til miljø, sociale spørgsmål og måden et selskab ledes på er sammen med lave omkostninger nøgleordene i investeringsforeningen.

Investeringsforeningen har tre afdelinger

Forsigtig

Du vil gerne have et bedre afkast end på en højrentekonto, men samtidig kunne sove trygt om natten. Størstedelen af dine investeringer sker i obligationer og det forventede afkast er lavere end i de to andre afdelinger.

Moderat

Du vil gerne have et godt afkast og vælger en ligelig fordeling af aktier og obligationer. Med den lidt større aktieandel, følger en lidt større investeringsrisiko. Det forventede afkast ligger imellem de to andre afdelinger.

Modig

Med flere aktier end obligationer i dine investeringer er du forberedt på, at der kan være perioder med et negativt afkast. Men da det forventede afkast er højere, lader du livrem og seler blive i skabet. Udsvingene er større end i de andre afdelinger, men historisk set betaler aktieinvesteringer sig på sigt.

Fælles for afdelingerne er, at den overvejende del af investeringerne er i indeksfonde, som via passive investeringer i en bred portefølje af værdipapirer har stor risikospredning og følger det generelle afkast i markedet. Afdelingerne indeholder dog også elementer af aktiv forvaltning, blot sker al aktieudvælgelse via indeksprodukter.

Læs mere på coop-opsparing.dk

Hvad er en ESG-rating?

Det er en bedømmelse af centrale parametre, som sætter en ­investor i stand til at ­vurdere, om det er ansvarligt at være medejer af en bestemt virksomhed/investering – både ud fra en investeringsmæssig ­betragtning og fra et omverdensperspektiv:

E står for Environmental og drejer sig om en virksomheds ­miljørelaterede forhold. Eksempelvis hvor meget CO2 den udleder.
S står for Social og handler primært om menneskerettigheder og ­arbejdstagerrettigheder.

G står for Governance. Hvor god en ledelse har virksomheden. Er bestyrelsesmedlemmerne uafhængige og har kompetencer, der er ­relevante i f.t. den specifikke virksomhed/branche.

Zaiga Strautmane, ESG-ekspert

”Når man rater en investering, skal der altid foretages en individuel vurdering af, hvilke ESG-forhold der er særligt relevante at gå i dybden med,” fortæller den uafhængige ESG-ekspert Zaiga Strautmane, der bl.a har været formand for Hermes EOS’s Advisory Board. Hermes foretager ESG-vurderinger for en lang række af verdens allerstørste investorer.

”For eksempel er det langt vigtigere at kigge på en transportvirksomheds miljøpåvirkning end en banks. Og selv om man er et transport­selskab, der i sagens natur skal bruge brændstof, behøver man ikke være miljømæssigt uansvarlig. Maersk Line formåede for eksempel fra 2007 og flere år frem at reducere skibene CO2-udledning med lige så mange tons som hele resten af Danmark,” forklarer hun til Penge & Formue.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...