Foto: Colourbox

13. november, 2018

Din pensionsopsparing er blevet grønnere

Pensionsbranchen investerer fem gange mere i grøn end i sort energi, hvilket er en markant stigning gennem de ­seneste år, viser en undersøgelse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

De seneste fire år har den danske pensionsbranche mere end fordoblet sine investeringer i vedvarende energi fra 41 milliarder kroner i 2014 til 101 milliarder kroner i 2017. Dermed er over 80 pct. af pensionsselskabernes energiinveste­ringer i dag placeret i vedvarende energi. Det viser en undersøgelse fra Forsikring & Pension, der har lavet en opgørelse blandt brancheorganisationens medlems­selskaber.

For hver dansk pensionskrone, der investeres i olie-, kul- og gasselskaber rundt omkring i verden, investeres der i dag fem kroner i grønne, vedvarende energikilder som vindmøller, solenergi og biobrændsel. Og udviklingen har været markant de seneste år. I 2014 var der kun tre gange så mange grønne investeringer i forhold til investeringer i fossile brændstoffer, viser undersøgelsen. Karsten Biltoft, underdirektør i Forsikring og Pension, fremhæver, at det er et rigtig flot resultat, at danske pensionsselskaber investerer fem gange mere i grøn end i sort energi:

”Pensionsbranchen understøtter dermed i stigende grad samfundets grønne omstilling og yder et væsentligt bidrag til at opfylde verdenssamfundets langsigtede målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning. Det er der også behov for, hvis EU’s samlede CO2-udledninger skal reduceres med i alt 40 pct. indtil 2030 for at leve op til to-gradersmålet fra klimaaftalen i Paris.”

Grøn energi en god stabil investering

Men selvom pensionsbranchen på denne måde investerer med samfundssind, så er selskaberne først og fremmest sat i verden for at lave en god forretning til fordel for medlemmernes pensionsopsparinger. Og de alternative investeringer, som omfatter vedvarende energi, har på det seneste vist sig at være netop en god forretning. De alternative investeringer har leveret stabile afkast i en urolig tid på aktiemarkederne, hvilket har reddet nogle af de store pensionskasser fra røde tal på bundlinjen.

Den faste pris, du får for din strøm i 20 år, er umiddelbart en klar fordel, men også en risiko hvis staterne løber fra deres aftaler.

Oliver Peters

Hos investeringsselskabet Obton, der er specialiseret i grønne investeringer, henvender man sig til både private og selskabsinvestorer, der på samme måde ønsker at balancere deres portefølje. I de seneste to store aktieprojekter inden for solenergi har Obtons investorer således fået deres planlagte udbytter, der tilmed er blevet opjusterede og over hele investeringsperioden og forventes at ligge på godt 9 og 10 pct. om året. i gennemsnit. De budgetterede afkast i Obtons aktuelle sol- og vindprojekter ligger på henholdsvis 8 og 7 pct. om året.

Stabile årlige udbytter i fokus

Oliver Peters, investeringsdirektør i Obton, fortæller, at disse grønne investeringer i fx solcelleprojekter principielt henvender sig til alle, men specielt til investorer, som vægter stabile, årlige udbytter højt. Dvs. det, som man i gamle dage typisk fik ved at investere i obligationer.

”For mange er det grønne islæt en ekstra fordel, men grundlæggende investerer danskere i vores projekter, fordi de oplever, der er et godt forhold mellem risiko og afkast, samtidigt med at investeringen ikke er konjunkturfølsom ligesom aktier. Da vores projekter har et minimumsindskud på 750.000 kr., henvender de sig selvsagt lige nu kun til en mindre del af private samt selskaber, for hvem en investering i den størrelse giver mening i forhold til, at de skal sikre sig en god risikospredning af deres formue på flere aktivtyper,” siger Oliver Peters.

Forudsigeligt afkast

Fordelene ved investering i grøn teknologi afhænger ifølge Obton af, hvilken specifik form for teknologi man vælger. Men i fx et solcelleprojekt er en af fordelene, at man investerer i et konjunkturuafhængigt og robust cash-flow, hvor man kender sine indtægter og udgifter 20 år frem i tiden og dermed kan opnå et forudsigeligt afkast år efter år.

”Hvis vi skal se på ulemper, er det primært, at der stadig er et element at støtte. Den faste pris, du får for din strøm i 20 år, er umiddelbart en klar fordel, men også en risiko hvis staterne løber fra deres aftaler. Den risiko er dog blevet markant mindre de senere år i takt med, at støtteelementet er blevet meget lille, og der er faldet dom i EU om, at støtteaftaler skal overholdes,” siger Oliver Peters og henviser til, at den spanske stat fx er blevet dømt til at udbetale erstatning i en sag, hvor den forsøgte at ændre støtte med tilbagevirkende kraft.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...