Sponseret indhold af: Damvig

28. december, 2018

’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi

Nye teknologier gør, at tandlæger i dag kan levere smukkere, bedre og billigere tænder. Med 3D printteknologi kan ydelser som kroner og facader, som det før tog uger at få fremstillet og tilpasset, leveres samme dag. Ved hjælp af de nye teknologier øges nærheden i behandlingen og dermed mulighederne for patientindflydelse.

Det er en dyr og tidskrævende proces at få nye tænder. Det skyldes blandt andet, at det dentale fag i høj grad er et klassisk håndværk, og at fremstillingen af kroner, facader etc. – som meget anden produktion – i de senere år er flyttet til Sydøstasien. Dermed udføres erstatninger i stigende grad af specialister på store laboratoriefabrikker i blandt andet Kina. Det betyder, at patienter oftest nødt til at vente i ugevis på deres nye tandløsninger, der undervejs i processen rejser frem og tilbage mellem verdensdelene.

”Den lange afstand gør, at der som regel går lang tid, før patienten modtager eksempelvis sin tandlæ-gekrone. Hyppigt skal der efterfølgende ske en ju-stering, når først patienten har prøvet løsningen. Og dermed skal tænderne atter jordkloden rundt, før de forhåbentligt passer perfekt,” siger David Fischer, der er director for R&D software i virksomheden 3Shape.

Nye teknologier reducerer behandlingstiden

3Shape er et dansk væksteventyr, der siden etablerin-gen i 2000 har vokset sig 1500 mand stor ved at spe-cialisere sig i softwareløsninger til tandlægeudstyr, der bygger på digitale 3D scannere.

Ved hjælp af virksomhedens software og en 3D printer kan en tandlæge i dag reducere produktions-tiden og dermed behandlingstiden betragteligt.

”Kombineret med tredjepart 3D printere redu-cerer 3Shape’s intraorale scanner og 3D software-løsninger tid- og rumdimensionen betragteligt. Og det kommer patienter til gavn på hele kloden. Med de rette 3D scannere, 3D printere og tilhørende sofistikerede software kan komplicerede tandlægeop-gaver fremover udvikles ’on the spot’. I USA anvender man begrebet ’Same Day Dentist’, som handler om, at patienter kan gå fra tandlægen med løsningen inden for kort tid. Det beskriver, hvordan 3D print sikrer en løsning, der sætter patienten i centrum ved at genskabe en nærhed i tid og sted,” siger han.

Komplicerede tandløsninger bliver billigere

Fra scanning og udvikling til tilpasning; 3D scanning og 3D print reducerer tid og distance betragteligt. Det gør, at det samtidig fremover bliver billigere for patienter at få udført komplicerede tandløsninger. Desuden giver den nye 3D teknologi patienten nye muligheder for at få bedre indflydelse på, hvordan tandløsningen ser ud – eksempelvis om der er far-vemæssige justeringer, der skal foretages. Tænder er en essentiel del af ens personlige identitet, og med de nye teknologiske muligheder, som 3D medfører, bliver det lettere og billigere for mange mennesker at få bedre tænder.

3Shape samarbejder med danske Damvig 3D Print Solutions A/S, der som 3Shape ligeledes har hovedkontor i København. Damvig er blandt de danske pionerer inden for 3D print og anerkendes som værende blandt de førende i Nordeuropa, når det handler om at udvikle sofistikerede 3D print-løsninger til en bred vifte af brancher.

Hurtigere prototyper og bedre udvikling

Damvig er vant til at udvikle prototypemodeller til mange forskellige brancher og virksomheder. Især fordi grænserne for hvilke materialer det er muligt at anvende til 3D print konstant udvides, oplever Damvigs produktionsdirektør, Jesper Damvig, at 3D print er inde i en accelererende udvikling.

”Vi får i stigende grad henvendelser fra virksom-heder, der har behov for at speede deres udviklings-processer og time-to-market-processer op. Samtidig oplever vi at flere og flere virksomheder trækker på vores erfaringer, når de skal gennemføre mindre serieproduktioner. Som ofte kan det svare sig at køre ’high mix-low volume’ på 3D print maskiner, fordi opstartsomkostningerne ved traditionel produktion er meget høje,” siger han.

Netop spørgsmålet om, hvordan man optimerer innovationsprocesserne, er blandt de primære årsa-ger til det branchemæssige samarbejde, der er opstået mellem Damvig og 3Shape, fortæller ­David Fischer.

”Vores samarbejde med Damvig har skabt en hurtig prototype-udvikling. Samarbejdet har ac-celereret vores innovationsgrad og har betydet, at 3Shapes designere langt bedre har været i stand til at udvikle nye og mere sofistikerede værktøjer.”

Han ser et stort potentiale i at kombinere 3D print-løsninger på det dentale område med kunstig intelligens (AI).

”Ved at tilføre AI til 3D scanning på det den-tale område kommer der automatisk forslag op til, hvilke løsninger der passer den enkelte patient bedst. Dermed gør den avancerede teknologi, at der kan skabes nye løsninger, som fremadrettet kan øge ef-fektiviteten for tandlægerne,” siger David Fischer.

Damvig

Damvig specialist i 3D-print. Siden 1995 har Damvig hjulpet de største danske virksomheder til innovativ udvikling med 3D-printede emner. Virksomheden er pga. sin ekspertise testsamarbejds­partner for de mest innovative 3D-printerproducenter. Kort leveringstid, høj kvalitet, komplet fortrolighed samt præcision i arbejdet er kodeord for virksomheden, der er stiftet og ejet af Jesper Damvig og Susanne Damvig.

Flere artikler

Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion

Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion

Produktion Sponseret indhold af: AAU Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion Automation er nøgleordet når det kommer til Industri 4.0. Men dansk industri har nogle helt særlige karakteristika der sætter krav til en særlig tilgang til Industri 4.0...

Innovationsfabrik på vej

Innovationsfabrik på vej

Produktion Sponseret indhold af: AAU Innovationsfabrik på vej I Nordjylland er der masser af industri og udvikling, og nu starter AAU sammen med erhvervslivet Innovation Factory North op – et sted hvor udvikling, innovation og forskning skal arbejde tæt...

Trekantområdet har store ambitioner

Trekantområdet har store ambitioner

Produktion Sponseret indhold af: Trekantomraadet Trekantområdet har store ambitioner Trekantområdet er Vestdanmarks vigtigste vækstcenter og hele Danmarks produktionscentrum. For at understøtte og styrke væksten har områdets syv kommuner forenet kræfterne...

Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere

Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere

Produktion Sponseret indhold af: SDU Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere Robotforskere fra SDU har udviklet robotter, som er så rappe på fingrene, at de kan tage små skruer og skrue dem fast med en skruetrækker. Forskerne bag de banebrydende...

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion Sponseret indhold af: B&R Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov Det kræver fleksibilitet at kunne levere de ­individuelt tilpassede ­produkter, forbrugerne i tiltagende grad ­efterspørger. ­B&R Industrial Automation har...