28. december, 2018

Fremtidens produktion – sammen er vi stærkere

I de senere år har vi løbende set en markant forskel i virksomhedernes evne til at skabe produktivitet. Dette forhold er meget tydeligt, når vi ser på produktivitetsudviklingen. Siden 2005 har der i metalindustrien været en meget lav udvikling, mens maskinindustrien har udviklet sig på niveau med den samlede danske industri.

Tekst: Mark Fisker, Chefkonsulent i Dansk Industri mafi@di.dk

Der er mange årsager til denne forskel og man skal være meget forsigtig med at sammenligne de to. Metalindustrien er typisk underleverandører, der sælger deres tid mens maskinindustrien dækker over producenter af maskiner, anlæg og procesudstyr mm., hvor der kan skabes mere værdi pr. time end hos underleverandøren. De oplever, at prisen på deres ydelser er under konstant pres. Virksomhederne, der klarer sig bedst er dem, der eksporterer, arbejder løbende med at optimere deres arbejdsmetoder samt investerer i maskiner og ny teknologi.

Nye teknologier kan ”booste” industrien

I fremstillingsindustrien følger vi nøje med i de nyeste teknologier, som bl.a. internet of things (IOT), kunstig intelligens (AI) og 3D-print. IOT giver virksomhederne mulighed for at kæde deres nuværende maskiner, processer, medarbejdere, kunder og leverandører sammen i en hidtil ukendt grad via opsamling af data. Den opsamlede data kan konverteres til brugbar information, som til slut kan bruges som et kvalitativt beslutningsgrundlag.

3D-print dækker i dag over en myriade af processer og materialer, som kun meget få har det fulde overblik over. 3D-print giver os muligheden for at fremstille komponenter billigere, lettere og med mere funktionalitet lokalt og ovenikøbet i et væld af materialer. 3D Print teknologien rummer endnu store risici.

Der er store muligheder i deling af resurser, viden og produktions­kapacitet.

De store danske virksomheder vil med egen muskelkraft kunne adaptere de nye teknologier, men vil få brug for hjælp til at udvikle ny viden om materialer, modulært design, produkt- og procesinnovation. For SMV segmentet er historien dog en helt anden. Deres evne til at udvikle sig er afhængig af eksperter og leverandører af udstyr. Til at adaptere 3D-print er der eksempelvis mange nye kompetencer inden for design, materialer, produktion samt kvalitet, der skal mestres samtidig med store investeringer i maskineri, der i første omgang ikke kan udnyttes fuldt ud. Og på grund af udviklingen vil 3D-print teknologi anskaffet i dag, være forældet i løbet af kort tid. Derfor er vi nødt til at se på mulighederne for at tænke i delte løsninger således, at vi tager det bedste fra alle områder.

Vi bliver mere smalle, men vil samarbejde mere på kryds og tværs

Vi vil i de kommende år se et stigende behov for at trække på ekstern viden fra eksperter, forskning og organisationer, der arbejder med at gøre viden tilgængelig for virksomhederne. Underleverandørvirksomhederne vil blive større, de vil automatisere yderligere og vil ved hjælp af IOT og kunstig intelligens øge virksomhedens produktivitet. De vil begynde at tage 3D-print til sig og tænke i delte produktionsløsninger. Producenter af maskiner og andre produkter vil holde op med at producere selv og fokusere mere på produktudvikling og modulært design. Konstruktion- og udviklingsarbejdet vil blive et konkurrenceparameter, og vi vil se flere begynde at designe for andre. F.eks. vil vi begynde at printe dele, der i dag først skal delsamles. Vi vil også se, at der opstår rene 3D-print underleverandører og hybrider med spåntagende bearbejdning. Vores supplychain management (SCM) og montage, vil også få en endnu større betydning end i dag, og vi vil kunne skabe endnu større gennemsigtighed i kæden, ved at benytte IOT og AI.

Vi står derfor nu over for en samfundsmæssig opgave med at få opbygget strukturerne, der skal understøtte industrien med viden og muligheder for at være foran. Det som vi kan tænke har andre allerede tænkt. Udfordringen består i at føre visionerne ud i livet og sørge for at virksomhederne i Danmark ikke sakker bagud inden vi rigtig er kommet i gang. Potentialet er enormt og vi skal fremad.

Flere artikler

Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion

Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion

Produktion Sponseret indhold af: AAU Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion Automation er nøgleordet når det kommer til Industri 4.0. Men dansk industri har nogle helt særlige karakteristika der sætter krav til en særlig tilgang til Industri 4.0...

Innovationsfabrik på vej

Innovationsfabrik på vej

Produktion Sponseret indhold af: AAU Innovationsfabrik på vej I Nordjylland er der masser af industri og udvikling, og nu starter AAU sammen med erhvervslivet Innovation Factory North op – et sted hvor udvikling, innovation og forskning skal arbejde tæt...

Trekantområdet har store ambitioner

Trekantområdet har store ambitioner

Produktion Sponseret indhold af: Trekantomraadet Trekantområdet har store ambitioner Trekantområdet er Vestdanmarks vigtigste vækstcenter og hele Danmarks produktionscentrum. For at understøtte og styrke væksten har områdets syv kommuner forenet kræfterne...

Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere

Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere

Produktion Sponseret indhold af: SDU Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere Robotforskere fra SDU har udviklet robotter, som er så rappe på fingrene, at de kan tage små skruer og skrue dem fast med en skruetrækker. Forskerne bag de banebrydende...

’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi

’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi

Produktion Sponseret indhold af: Damvig ’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi Nye teknologier gør, at tandlæger i dag kan levere smukkere, bedre og billigere tænder. Med 3D printteknologi kan ydelser som kroner og facader, som det før tog uger at få...

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion Sponseret indhold af: B&R Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov Det kræver fleksibilitet at kunne levere de ­individuelt tilpassede ­produkter, forbrugerne i tiltagende grad ­efterspørger. ­B&R Industrial Automation har...