28. december, 2018

Metalindustrien er foran på point, når det handler om cirkulære løsninger

Danmark har i mange år været foregangsland på den miljømæssige indsats. Tænk bare på vores pantsystem og de avancerede anlæg på vores genbrugsstationer, som muliggør genanvendelse af mange materialer.

Tekst: Jim Hansen, Chefkonsulent i Dansk Industri jimh@di.dk

Nu er økologi og bæredygtighed for alvor blevet internationale fokusområder. Det understreges af FN’s 17 verdensmål. Fordi mange danske virksomheder allerede er langt fremme i udviklingen af miljørigtige og bæredygtige løsninger, og det er en integreret del af virksomhedernes forretningsgrundlag, er det fremtidige forretningspotentiale stort. I metalindustrien er der gode takter.

Uanset hvor i værdikæden din virksomhed befinder sig – materiale- eller underleverandør, fremstillingsvirksomhed – har den et lod i den store globale udviklingsdagsorden, der frem mod 2030 sætter produktion, forbrug og ressourceperspektiver i et nyt lys. De fleste virksomheders produktion forbruger ressourcer og energi og det belaster miljøet – det gælder alle, både små, mellemstore og store virksomheder.

Find din virksomheds fodaftryk

Er du ikke bevidst om din virksomheds fodaftryk, så gå virksomheden – produktion og produkter – efter i sømmene, og ban vejen for at produktionen er så effektiv og ressourcebesparende, som det er teknisk eller materialemæssigt muligt. En gennemgang kan samtidig være en fin anledning til at indgå i dialog med dine leverandører og dine kunder om forbedringer og udvikling. Der vil nærmest per definition være en skarp sammenhæng mellem en optimeret og en bæredygtig produktion. Et oplagt sted at tage fat er bedre ressourceudnyttelse, mindre spild (som selvfølgelig cirkuleres tilbage i ressourcekredsløbet) samt udvikling af produkter og komponenter. -Et første og vigtigt skridt!

De fleste virksomheders produktion forbruger ressourcer og energi og det belaster miljøet

Jim Hansen, Chefkonsulent i Dansk Industri

Næste skridt er at se på hvorledes det produkt, du har sendt på markedet – uanset om det har kort eller lang levetid – passer ind i et cirkulært ressourcekredsløb? Her er svaret en cirkulær designstrategi. En strategi der sikrer at produktet er udformet så det kan genbruges til nye formål, eller kan skilles og materialerne genanvendes i produktionen af nye produkter – uden eller med minimale tab af ressourcer.

Cirkulær designstrategi

ReCreate som er B&O’s første skridt i en cirkulær designstrategi, er et godt eksempel på at udnytte den høje kvalitet og lange levetid produkterne oprindelig er født med – tilføre det ny trådløs teknologi og forlænge produkternes levetid yderligere.

Er du nået hertil i den ”grønne” omstilling af din virksomhed er du langt, og kan begynde at høste de konkurrencefordele der skal sikre din virksomhed videre vækst og udvikling – på et bæredygtigt og cirkulært grundlag.

Aluminium og andre metaller er skabt til cirkulær økonomi

Produkter fremstillet af aluminium findes overalt i vores hverdag. I boligen finder man metallet i vinduesrammer, køkkenredskaber, emballager og elektronik. Aluminium er desuden et af arkitekter og ingeniørers foretrukne materiale til opførelse af broer, facader til byggeri og i solcellerammer, vindmøller og kabler…. Vi møder det i moderne transportmidler til befordring af personer eller fragt, på skinner og til vands og i luften. Det er metallets fysiske egenskaber (styrke, vægt, korrosionsbestandige og vedligeholdelsesvenlige overflader, ledningsevne m.v.) der baner vejen for den fortsatte vækst i anvendelsen af metallet, og det er metallets genanvendelsesegenskaber der opfylder den cirkulære dimension…!

Metal har nemlig den unikke egenskab, at den kan anvendes til et formål og efter omsmeltning genanvendes i nye produkter igen og igen, hver gang uden at metallet mister sine oprindelige egenskaber. Omsmeltning fra skrot til ny råvareressource er samtidig så energieffektivt, at der kan spares helt op til 95% energi, ved at smelte skrot fremfor at udvinde metallet fra ny jomfruelig råvare.

Derfor er genanvendelse af aluminium en integreret del af den danske og europæiske aluminiumindustri. En erhvervssektor med årlige indtægter på næsten 40 mia. euro og som – direkte og indirekte – beskæftiger over en mio. mennesker.

Flere artikler

Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion

Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion

Produktion Sponseret indhold af: AAU Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion Automation er nøgleordet når det kommer til Industri 4.0. Men dansk industri har nogle helt særlige karakteristika der sætter krav til en særlig tilgang til Industri 4.0...

Innovationsfabrik på vej

Innovationsfabrik på vej

Produktion Sponseret indhold af: AAU Innovationsfabrik på vej I Nordjylland er der masser af industri og udvikling, og nu starter AAU sammen med erhvervslivet Innovation Factory North op – et sted hvor udvikling, innovation og forskning skal arbejde tæt...

Trekantområdet har store ambitioner

Trekantområdet har store ambitioner

Produktion Sponseret indhold af: Trekantomraadet Trekantområdet har store ambitioner Trekantområdet er Vestdanmarks vigtigste vækstcenter og hele Danmarks produktionscentrum. For at understøtte og styrke væksten har områdets syv kommuner forenet kræfterne...

Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere

Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere

Produktion Sponseret indhold af: SDU Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere Robotforskere fra SDU har udviklet robotter, som er så rappe på fingrene, at de kan tage små skruer og skrue dem fast med en skruetrækker. Forskerne bag de banebrydende...

’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi

’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi

Produktion Sponseret indhold af: Damvig ’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi Nye teknologier gør, at tandlæger i dag kan levere smukkere, bedre og billigere tænder. Med 3D printteknologi kan ydelser som kroner og facader, som det før tog uger at få...

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion Sponseret indhold af: B&R Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov Det kræver fleksibilitet at kunne levere de ­individuelt tilpassede ­produkter, forbrugerne i tiltagende grad ­efterspørger. ­B&R Industrial Automation har...