Foto: Trekantområdet

28. december, 2018

Produktions­danmarks smørhul

Trekantområdet ligger i Danmarks vigtigste vejkryds.Det gør området attraktivt for
produktionsvirksomheder. Medarbejderne kommer nemt dertil og varerne let derfra.

Tekst: Uffe Vind

Bevæger man sig øst/vest, nord/syd eller modsat over længere afstande i Danmark, så kommer man næsten stensikkert igennem Trekantområdet. Uanset om man rejser i bil eller tog, eller kører med gods i lastbil eller tog, passerer man landstykket imellem Vejle Fjord, Kolding Fjord og ­Lillebælt.

Morten ­Rettig, ­direktør, ­Sekretariatet for ­Sam­arbejdet

I praksis er Trekantområdet dog noget større, i det samarbejdet i dag består af syv kommuner Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle (se faktaboks)

”De syv kommuner i Trekantområdet er i dag ét stort fælles arbejdsmarked, hvor borgere i stigende grad pendler på tværs af kommunegrænserne for at komme til og fra job. Derfor giver det god mening at samarbejde politisk og administrativt om at sikre den nødvendige arbejdskraft til vores virksomheder fremadrettet. Det er ét af samarbejdets absolutte fokusområder. Det smitter positivt af på hele området, når vi tiltrækker nye borgere, fordi et ægtepar måske arbejder i to forskellige kommuner og bor i en tredje. ” fortæller Morten Rettig, der er direktør for Trekantområdet Danmark.

Stærk infrastruktur

Et vigtigt fokuspunkt for samarbejdet i Trekantområdet er fremtidssikring af Danmarks vigtigste vejkryds – herunder den internationale lufthavn i Billund og en af Danmarks største erhvervshavne i Fredericia.

Selv om Trekantområdet er begunstiget af en central beliggenhed og en stærk infrastruktur, kæmper de 7 kommuner i fællesskab for at komme den stigende trængsel til livs. Ikke kun af hensyn til områdets virksomheder og borgere – men af hensyn til vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Trekantområdet har derfor peget på en række nødvendige statslige investeringer i infrastruktur, herunder udbygning af E20/E45 rundt om Kolding, udbygning af E45 Vejle-Skanderborg, ny midtjysk motorvej samt en parallelforbindelse over Lillebælt:

”70 procent af dansk eksport til Europa går via Trekantområdet og, og alene de seneste fem år er trafikmængden steget med næsten 30 procent. Vejdirektoratets analyser viser, at uden udbygning vil vi inden for de kommende 10 år have kritisk trængsel på stort set alle motorveje i Trekantområdet” fortæller Morten Rettig.

Som et helt lavpraktisk eksempel på trafikudviklingen nævner han sin egen tur til og fra arbejdet i Kolding, hvor Trekantområdet Danmark har hjemme. Han pendler fra Sydfyn.

”I dag bruger jeg 10-15 minutter mere i bilen hver vej end tidligere. Og det er på strækningen Lillebælt-Kolding, hvor tempoet i myldretidstrafikken er gået voldsomt ned.”

Selvtilliden i orden

Rundt om i landet sker flere markante initiativer der skal øge sammenhængskraften, i Trekantområdet har man også opfordringen klar.

”Vi ønsker naturligvis at infrastrukturen fungerer uden unødige forsinkelser. Kigger vi overordnet på vores nuværende og kommende produktionsvirksomheder interesser, så er en udbygning af motorvejsnettet i Trekantområdet uomgængelig.”

Jesper Oldenburg,­ ­underdirektør i TDC

Tænkningen i forhold til en anden infrastrukturudbygning – nemlig TDC’s kommende massive investering i et 5G mobiltelefonnet (se faktaboks) – er den samme.

”Hvis vi kommer på 5G-nettet i samme tempo som resten af landet, vil udbygningen også være en fordel for erhvervslivet i erhvervsregionen,” siger Morten Rettig.

Industri 4.0

Hos TDC er netop nye muligheder for erhvervslivet en væsentlig del af ræsonnementet bag milliarderinvesteringerne i 5G-nettet:

“Med 5G skabes et helt nyt fundament, hvor virksomheder kan optimere egen produktion og skabe nye serviceydelser til deres kunder. Det kan være alt lige fra bedre lagerstyring til sporing af enheder og overvågning af bygninger og afgrøder i landbruget. Vi taler om opbygningen af en helt ny generation af services, der for eksempel giver virksomhederne langt bedre mulighed for at styre og kommunikere med ting uafhængigt af geografisk placering,” siger underdirektør i TDC Jesper Oldenburg.

I Trekantområdet ser man udbygningen som en naturlig af der kaldes Industri 4.0. Begrebet henviser til den omfattende digitalisering af erhvervslivet, der også betegnes som den fjerde industrielle bølge.

”En overgang var der en massiv udflytning af produktion af danske varer til lavtlønslande, men blandt andet Lego har trukket noget af produktionen hjem i erkendelse af, at udvikling af nyt og produktion hænger ganske tæt sammen,” fortæller Morten Rettig og fortsætter:

”Hvis virksomhederne får bedre muligheder for at trække højt specialiseret arbejdskraft i eksempelvis Silicon Valley og samtidig minutiøst kan følge med i den løbende produktion ude i verden, er det kæmpe fordel i en tid, hvor arbejdskraftens frie bevægelighed og begrænsninger i frihandelen er under pres.”

Faktisk ser han den negative udvikling af globaliseringen, som en af de største trusler imod Produktionsdanmarks smørhul, Trekantområdet.

Hvad er trekant­området?

Oprindeligt var Trekant­området primært en geografisk betegnelse og et samarbejde imellem Kolding, Fredericia og Vejle kommuner. I dag omfatter erhvervsregionen også Vejen, Billund, Vejen, Middelfart og Haderslev.

Hvad er 5G?

5G er et udtryk for 5. genera­tions mobilnet, som kan transportere langt større datamængder end tidligere. Groft sagt gav 3G erhvervslivet adgang til WAP og 4G adgang til mail og netsurfing. Med 5G kan man for alvor benytte cloudløsninger og omfattende monitorering og sporing af decentrale enheder. Fremtidig førerløs transport er også afhængig af større datamængder.

Flere artikler

Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion

Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion

Produktion Sponseret indhold af: AAU Industri 4.0 sætter krav til Smart Produktion Automation er nøgleordet når det kommer til Industri 4.0. Men dansk industri har nogle helt særlige karakteristika der sætter krav til en særlig tilgang til Industri 4.0...

Innovationsfabrik på vej

Innovationsfabrik på vej

Produktion Sponseret indhold af: AAU Innovationsfabrik på vej I Nordjylland er der masser af industri og udvikling, og nu starter AAU sammen med erhvervslivet Innovation Factory North op – et sted hvor udvikling, innovation og forskning skal arbejde tæt...

Trekantområdet har store ambitioner

Trekantområdet har store ambitioner

Produktion Sponseret indhold af: Trekantomraadet Trekantområdet har store ambitioner Trekantområdet er Vestdanmarks vigtigste vækstcenter og hele Danmarks produktionscentrum. For at understøtte og styrke væksten har områdets syv kommuner forenet kræfterne...

Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere

Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere

Produktion Sponseret indhold af: SDU Fingernem robot sikrer guld til SDU-forskere Robotforskere fra SDU har udviklet robotter, som er så rappe på fingrene, at de kan tage små skruer og skrue dem fast med en skruetrækker. Forskerne bag de banebrydende...

’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi

’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi

Produktion Sponseret indhold af: Damvig ’Same Day Dentist’ med 3D print teknologi Nye teknologier gør, at tandlæger i dag kan levere smukkere, bedre og billigere tænder. Med 3D printteknologi kan ydelser som kroner og facader, som det før tog uger at få...

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov

Produktion Sponseret indhold af: B&R Produktion skal kunne ramme ­individuelle behov Det kræver fleksibilitet at kunne levere de ­individuelt tilpassede ­produkter, forbrugerne i tiltagende grad ­efterspørger. ­B&R Industrial Automation har...