Ribe havn. Foto: Colourbox

20. september, 2018

Sådan får byer i derområder nyt liv

Flere af landets kommuner oplever fald eller stagnation i indbyggertallet, og det presser byer i udkants­områderne. COWI rådgiver kommuner om, hvad der kan gøres lokalt, og Realdania har åbnet sin pengetank for projekter i ­yderområdernes hovedbyer.

Tekst: Nils-Ole Heggland

Mens økonomien buldrer af sted, og indbyggertallet stiger i Storkøbenhavn, Aarhus og andre større byer, så oplever flere af landets kommuner kun svag vækst og stagnerende eller direkte faldende indbyggertal. Detailhandlen i bymidterne har det svært på grund af nethandel og nye handelsmønstre – selv i hovedbyerne – og i oplandet er skoler og andre funktioner truet af lukning.

Som en af landets største rådgiver- og ingeniørkoncerner er COWI involveret i byudvikling mange steder og i mange faser.

”Vi arbejder bredt med byudvikling – fra den tidlige vision til den konkrete realisering. Vi udarbejder også prognoser for befolkningsudviklingen og aldersfordelingen for mange kommuner. Dermed kommer vi ofte ind i en tidlig fase og arbejder sammen med kommunerne om deres individuelle udfordringer. Nogle steder er det en udfordring, at der bliver færre mennesker i en by, andre steder, at der kommer flere ældre. Det påvirker kommunens beslutninger om fx byudvikling, kollektiv trafik og institutioner,” siger Svend Erik Rolandsen, byudviklingschef i COWI.

Svend Erik Rolandsen,
byudviklingschef i COWI

Kommunerne skal i begyndelsen af hver byrådsperiode udarbejde firårige planstrategier, og her bliver COWI ofte inddraget i rådgivningen. Det kan fx handle om, hvor og hvordan byområder i en kommune skal udvikles.

Styrk bymidten

Et af de generelle råd fra COWI er ifølge Svend Erik Rolandsen at fastholde så mange funktioner som muligt i by­midten.

”I de senere år har vi set en tendens til, at butikscentre bliver placeret i bykernen, fx i Skanderborg, hvor centrene er med til at styrke butikkerne inde i byen. De store centre i udkanten kan nemlig let blive konkurrenter til bymidten. Dog kan det fortsat være en fordel med en placering uden for centrum af eksempelvis store, enkeltstående butikker, der kræver meget plads og skaber meget trafik. Det samme gælder discountbutikker, der foretrækker at ligge tættere på, hvor folk bor.”

Og dér, hvor butiksdøden er indtrådt, kan kommunen spille en vigtig og aktiv rolle:

”Offentlige funktioner eller foreninger kan flytte ind i lokalerne, så de ikke ligger tomme hen, men skaber liv. Andre steder kan friluftstilbuddene udbygges, fx ved havne eller kyster, for at gavne turismen og gøre byen og kommunen til et mere attraktivt sted at bo,” siger byudviklingschefen.

Boliger og skoler

I mindre bysamfund står boliger og skoler ofte højt på dagsordenen.

”Mange landsbyer oplever fraflytning, og det er ikke alle steder, at det er realistisk at vende den udvikling. Her er nogle kommuner dygtige til fx at nedrive forladte huse og fjerne det, der trækker ned og skaber en stemning af fraflytning,” påpeger Svend Erik Rolandsen fra COWI.

Siden kommunereformen i 2007 – da især mange udkantskommuner blev lagt sammen – er flere hundreder små skoler blevet nedlagt. Det har jævnligt udløst kritik, fordi en lukket skole kan forstærke en negativ udvikling i et lille samfund.

Svend Erik Rolandsen ser dog mere nuanceret på det:

”Skolen er en af nøglerne til at sikre liv i en by, og det gør ondt, hvis skolen lukker. Men det er svære beslutninger, der skal træffes ud fra mange hensyn om fx økonomi og det faglige niveau på skolen. Ingen politikere lukker en skole uden at tænke sig grundigt om.”

Fra udkantsbyer til dynamoer

Realdania har i disse år fokus på det, som foreningen til gavn for ”det byggede miljø” kalder hovedbyerne i landets udfordrede kommuner. I første omgang er 73 millioner kroner afsat til projektet ”Hovedbyer på Forkant”.

Vi har spot på de centrale byområder og på, hvordan vi kan styrke bylivet og byernes handels­gader, som forandrer sig i disse år

Astrid Bruus Thomsen, Programchef, Realdania

”Nogle steder vokser hovedbyen, mens indbyggertallet falder i oplandet, men i 12 af de 56 udfordrede kommuner falder befolkningstallet både i den største by og i hele området. Vi vil gerne arbejde for at styrke hovedbyernes rolle som attraktive og levende bycentre, som kan blive dynamoer eller lokomotiver for hele området. Vi har spot på de centrale byområder og på, hvordan vi kan styrke bylivet og byernes handelsgader, som forandrer sig i disse år. Det kan blandt andet ske ved at indpasse nye funktioner som bibliotek eller lokale teater- og kulturforeninger og fx inddrage frivillige kræfter,” fortæller programchef Astrid Bruus Thomsen.

11 hovedbyer har fået mellem en kvart og en hel million kroner til at udvikle projektforslag, der styrker den strategiske planlægning i kommunen. Bagefter er målet at realisere egentlige projekter, som fx kan handle om at forny byrum, skabe forbindelser eller etablere nye, levende funktioner i bymidten.

Astrid Bruus Thomsen understreger, at Realdania på flere andre måder støtter lokal udvikling, blandt andet med projektet ”Landsbyklynger”.

Flere artikler

Vi udvikler fremtidens byer netop nu

Vi udvikler fremtidens byer netop nu

Byggeri Sponseret indhold af: COWI Vi udvikler fremtidens byer netop nu Med den stigende urbanisering får bæredygtig byudvikling øget betydning både herhjemme og i udlandet, siger markedsdirektør Søren Adamsen fra COWI, som alene i Danmark er involveret i...

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Mobilitet Sponseret indhold af: GoAppified Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle GoAppified er et dansk FinTech selskab der bl.a. har udviklet infrastrukturen for det digitale rejsekort til norske Flytoget, så passageren ikke længere behøver at tage...

Nordjylland viser vej

Nordjylland viser vej

Mobilitet Sponseret indhold af: Region Nordjylland Nordjylland viser vej I Nordjylland har vi med målrettet arbejde gennem mange år udviklet en fælles mobilitetsstrategi, som bakkes op af alle kommuner, trafikselskab og regionen. Vi er stolte af, at...

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Mobilitet Sponseret indhold af: Aalborg Universitet Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport De populære emner indenfor transport har i mange år været cyklisme og offentlig ­transport, især metroer og ­letbaner. Privatbilisme er også altid et...

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Mobilitet Sponseret indhold af: DTO Logistik og transport skal bidrage til bundlinien Der er store økonomiske gevinster forbundet med at få styr på transport og logistik Tekst: Kristian Hegner Reinau, Lektor i trafik og transport Aalborg Universitet, Leder...