Foto: Nicky Bonne

20. september, 2018

Vi har brug for en urbaniseringspolitik

Der er sket meget store omvæltninger i Danmark. Se blot på de nye bydele, som skyder op i bl.a. København, Odense, Aarhus og Aalborg. Vi står midt i en meget omfattende ny bølge af urbanisering, som minder om den urbanisering, der startede i slutningen af 1800-tallet i forbindelse med industrialiseringen.

Tekst: Henrik Friis, Branchedirektør, Erhvervs- og brancheservice.

Danmark er et af de lande, som oplever den største vækst i tilflytningen til storbyområder. Ifølge EU´s statistiskorganisation Eurostat har Danmark i årene 2007-2012 oplevet den femtestørste befolkningstilvækst i storbyområder i Europa. Selvom kun 22 pct. af den danske befolkning bor i storbyområder, så er det her, at den største befolkningsvækst findes. Og denne udvikling fortsætter med stor hast.

Indbyggertallet i København og Aarhus forventes således at stige frem mod 2030 med hhv. 25 pct. og 16 pct. Hvis urbaniseringen tager til, vil tilflytningen blive større.

Henrik Friis, Erhvervs- og brancheservice

Det er en udvikling, som også ses i ­Norge og Sverige, som har oplevet den største og næststørste vækst i storbyområder i Europa. Fælles for de nordiske lande har været, at urbaniseringen har været mindre i forhold til f.eks. Frankrig, Tyskland, Spanien, Holland, Belgien og Storbritannien, men det er ved at ændre sig.

Danmark er også kendetegnet ved, at vi har mange store provinsbyer, der også oplever relativ høj befolkningsvækst. Tages de store provinsbyer med, bor over 70 pct. af danskerne i byområder, og tilflytningen til byerne fortsætter de kommende år. Det gælder både til de største byer, men også inden for de enkelte kommuner, hvor der sker tilflytning fra land til by. KL har i deres projekt om urbaniseringens konsekvenser for kommunerne meget rammende karakteriseret denne udvikling som dobbelt urbanisering.

Ny planlægning og organisering er nødvendig

Den tiltagne urbanisering kræver ændringer i både investeringer, byplanlægning og kollektive trafik. Der er brug for en ny urbaniseringspolitik, der skaber bedre rammer til planlægning af byernes udvikling, de offentlige investeringer i og omkring byerne og den kollektive trafik.

En fællesnævner er ønsket om at mindske trængslen og frigøre areal til nye byrum, rekreative aktiviteter og grønne områder, der skaber attraktivitet og samspil mellem byens indbyggere. Der skal derfor også være bedre muligheder for at bygge i højden, da dette er arealbesparende.

Det er også vigtigt, at den gennemkørende trafik ledes uden om byernes centrum, så der kommer bedre fremkommelighed. Strøget midt i København er et tidligt eksempel på ønsket om at lede den gennemkørende trafik uden om centrum. I dag er der brug for at lede trafikken udenom de store indfaldsveje til København ved at få en østlig ringvej og havnetunnel.

Den kollektive trafik skal tænkes ind i byplanlægningen fra begyndelsen af for at kunne tilbyde et attraktivt transporttilbud og alternativ til bilen. Det er sket i f.eks. Ørestanden og i den kommende bydel i Nordhavnen med metroen, men der skal i endnu højere grad planlægges stationsnærhed ind i byplanlægningen i forhold til boliger og arbejdspladser, så snart de første streger tegnes. I f.eks. Singapore startes der ligefrem med at se på udbygningen af den kollektive trafik, inden der planlægges nye bydele og kvarterer.

Foto: Ricky John Molloy

Land og by er ikke hinandens ­modsætninger

Der er meget stor fokusering på landdistrikter, og hvordan væksten her kan stimuleres. Det er godt, men desværre er der en tendens til, at udviklingen i byerne overses.

Land og by ikke hinandens modsætninger, men gensidige forudsætninger. Der er relativt korte afstande i Danmark og en god infrastruktur, der skaber sammenhæng. Det giver mulighed for pendling og arbejdskraftområder, der omfatter forstæder og landdistrikter. Vækst i byerne skaber derfor bosætningsmuligheder udenfor byerne.

Mange glemmer, at København og Malmö ikke konkurrerer med Aarhus, Odense eller Næstved, men med Stockholm og metropoler som Hamborg og Berlin, ligesom Aarhus ikke konkurrerer med Aalborg og Odense, men med Hamborg og Oslo. Vi har derfor brug for at få en urbaniseringspolitik, der vil komme hele landet til gavn.

Flere artikler

Vi udvikler fremtidens byer netop nu

Vi udvikler fremtidens byer netop nu

Byggeri Sponseret indhold af: COWI Vi udvikler fremtidens byer netop nu Med den stigende urbanisering får bæredygtig byudvikling øget betydning både herhjemme og i udlandet, siger markedsdirektør Søren Adamsen fra COWI, som alene i Danmark er involveret i...

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Mobilitet Sponseret indhold af: GoAppified Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle GoAppified er et dansk FinTech selskab der bl.a. har udviklet infrastrukturen for det digitale rejsekort til norske Flytoget, så passageren ikke længere behøver at tage...

Nordjylland viser vej

Nordjylland viser vej

Mobilitet Sponseret indhold af: Region Nordjylland Nordjylland viser vej I Nordjylland har vi med målrettet arbejde gennem mange år udviklet en fælles mobilitetsstrategi, som bakkes op af alle kommuner, trafikselskab og regionen. Vi er stolte af, at...

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Mobilitet Sponseret indhold af: Aalborg Universitet Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport De populære emner indenfor transport har i mange år været cyklisme og offentlig ­transport, især metroer og ­letbaner. Privatbilisme er også altid et...

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Mobilitet Sponseret indhold af: DTO Logistik og transport skal bidrage til bundlinien Der er store økonomiske gevinster forbundet med at få styr på transport og logistik Tekst: Kristian Hegner Reinau, Lektor i trafik og transport Aalborg Universitet, Leder...