Automatisering er en løftestang for pensionskassernes værditilbud

Automatisering er en løftestang for pensionskassernes værditilbud

Foto: Colourbox

Automatisering er en løftestang for pensionskassernes værditilbud

Pensionsbranchen har tradition for at fokusere på afkast og omkostninger. Derfor er der potentiale for skabe besparelser gennem automatisering af interne processer såvel som kundevendte funktioner.

Tekst: Jakob Lindmark Frier

Konkurrencen i den danske pensionsbranche er hård. Mange kæmper om lønmodtagernes gunst i en arena hvor afkast og omkostninger traditionelt er i fokus. Automatiseringen er blevet et vigtigt våben i kampen for at reducere omkostningerne og forblive konkurrencedygtig.

Men automatiseringen åbner også op for nye muligheder på kundefronten og skaber brugerinvolvering.

Digitaliseringen som løftestang

For pensionsselskaberne giver digitaliseringen nye muligheder. Det er i dag muligt at forudsige hvilken betydning bestemte begivenheder i livet får for produkterne og kundens pensionsopsparing.

”Teknologien skaber nye mulighed for at vi kan blive mere relevante overfor vores kunder. Før du kan automatisere, kræver det, at du er fuldstændig klar over, hvad du tilbyder kunden – at du har en god forståelse for, hvad du sætter i system. For os har automatisering været løftestang til at øge relevansen af vores værditilbud til vores kunder,” siger John Glottrup, der er Chief Development Officer i Danica Pension.

Vi skal være dygtige til at minimere omkostninger ved hjælp fra digitalisering og ­automatisering. Det er slet og ret et spørgsmål om at være ­konkurrencedygtige

John Glottrup, Executive Vice President i Danica Pension

Danica Pension har i dag automatiseret meget af kundekontakten gennem en intuitiv platform hvor kunderne ved at svare på få spørgsmål kan få en klar tilkendegivelse af om de sparer tilstrækkeligt op og om de er rigtigt dækket med deres forsikringer.
”Vores digitale services gør det muligt for kunderne selv at få en klar tilkendegivelse af om der er noget de bør kigge på i forhold til deres pensionsforhold. Vi skaber transparens og kan give indikationer for, hvordan kunderne kan opnå de økonomiske rammer for tilværelsen efter pensionering som de stræber efter” siger John Glottrup.

Gå ikke for vidt

”Vi skal hele tiden sørge for at være omkostningseffektive. Vi skal være dygtige til at minimere omkostninger ved hjælp fra digitalisering og automatisering. Det er slet og ret et spørgsmål om at være konkurrencedygtige,” siger John Glottrup.
Betyder det så, at man skal automatisere alt? Ikke hvis man spørger Danica Pension.

Hvor automatisering på mange områder kan træde i stedet for menneskelige ressourcer, forsvinder behovet for vores arbejdskraft ikke. Ifølge en rapport fra McKinsey rækker automatiseringens lange arm ikke ind over jobs, der kræver menneskelig interaktion. Det er nemlig afgørende at bibeholde de funktioner, der tilfører mest værdi til kunderne.

”Vi kigger på forskellige led af kæden, og vi er meget opmærksomme på, at man også nogle gange bare skal nøjes med at forenkle. Øvelsen er oftest at fjerne led, der ikke er værdifulde for kunderne. Når alt der kan blive digitalt, bliver digitaliseret, så bliver det menneskelige meget mere værdifuldt. Når kunderne gerne vil have face to face møder så får det en større værdi end tidligere,” siger John Glottrup.

Flere artikler

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Økonomi Sponseret indhold af: Koncenton Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil...

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Økonomi Sponseret indhold af: Carglass Skån miljøet, når din bilrude får en skade Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil matche efterspørgslen,...

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Økonomi Sponseret indhold af: Insight Events Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser Den digitale transformation stiller hele tiden nye krav til, hvordan pensionsselskaberne skaber den bedste ­kundeoplevelse. Hos henholdsvis PFA og...

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

Økonomi Sponseret indhold af: Danske Bank June vil bryde danskernes investeringsbarrierer Investeringsportalen June vil bryde nogle af de ­barrierer, danskere forbinder med at investere på egen hånd. Danske Bank har udviklet løsningen, der skal gøre det...

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Økonomi Sponseret indhold af: Danske Bank Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav I et holistisk rådgivningsforløb kigger Danske Bank Private Banking ikke alene på pengebeløb og depoter men også på forbrug og dets betydning for...

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Økonomi Sponseret indhold af: Aktiv Firmapension Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed Aktiv Firmapension tror på, at pensionsordningen skal være nærværende i dagligdagen, så den ikke kun er aktuel, når en medarbejder bliver syg,...

Sundhedsforsikring  til alle

Sundhedsforsikring til alle

Økonomi Sponseret indhold af: Sundhedsagenturet Sundhedsforsikring til alle Hvorfor opstår behovet for en sundhedsforsikring, når vi lever i et af verdens bedste og mest trygge lande? Tekst: Dennis Osbæck, Partner, Sundhedsagenturet En sundhedsforsikring...

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Sponseret indhold af: Danske Bank

” Vi bruger meget tid på at uddanne unge mennesker, så de også får et forhold til penge på kort og lang sigt,” siger Lars Ellehave-­Andersen, direktør i Private Banking i Danmark

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

I et holistisk rådgivningsforløb kigger Danske Bank Private Banking ikke alene på pengebeløb og depoter men også på forbrug og dets betydning for opsparing og pension. En digital platform skal give et kunderne indsigt i deres egen økonomi og give et forhold til begreberne ’fast’ og ’slow’ money.

Tekst: Jakob Lindmark Frier

Vi lever længere end tidligere og vi lever mere forskelligt fra hinanden end generationerne før os. Selvom pensionsalderen hæves, betyder det, at vi skal lægge flere penge til side og til forskellige behov. Derfor er det vigtigt, at vi får et bedre overblik af vores formuer for at kunne træffe de rigtige beslutninger nu og her, der også får den rigtige indflydelse på vores tilværelse på lang sigt.
”Vi vil gerne give vores Private Banking kunder en holistisk rådgivning. Det betyder, at vi engagerer os i kundernes drømme for fremtiden for at få en forståelse for, hvordan de gerne vil leve, når de når pensionsalderen. Vi taler om deres forbrug på den korte og mellemlange bane, men vi taler også om, hvordan de gerne vil leve senere i tilværelsen,” siger Lars Ellehave-Andersen, der er direktør i Private Banking i Danmark.

Til at teste og illustrerer effekten af kundernes finansielle beslutninger, før de har taget dem, bruger Danske Bank et digitalt værktøj, der giver Private Banking kunder mulighed for at samle alle informationer om det daglige forbrug, investeringer og andre faktorer, der er vigtige for den samlede formue.

”De har adgang til at rette sin Formueprognose og få indsigt i deres eget langtidsscenario. Det gør det muligt at gå på pension som 65-årig og have det samme, som hvis du gik på pension som 67-årig, hvis du er lidt snu med din formuepleje,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Tættere på kunderne

Den finansielle sektor har som branche været sen til at omfavne teknologiens muligheder. Det har ændret sig de seneste år og i tre år er formueplanlægningen sket via en digital platform som kanal mellem rådgiver og kunder. Lars Ellehave-Andersen ser også klare fordele ved digitaliseringen. Den skaber effektive processer og transparens.

”Digitalisering i den finansielle sektor har oftest handlet om at skære omkostninger fra. Men vi kan også konstatere, at mange af de automatiserede processer, der er omlagt og digitaliseret, skaber bedre kundeoplevelser,” siger han og fortsætter:

”Kunderne oplever at få en pensionsformuerådgivning, der handler om deres valg og deres drømme i stedet for at en bankrådgiver fortæller dem, hvordan de skal leve deres liv. Så vi vender hele dialogen til at være på kundens præmisser og det er her, vi opnår størst succes.”

I nogens øjne kan et pensionsdepot se ud af rigtig meget. Men det skal fordeles ud over resten af vores liv, og når vi lever længere og længere, kræver det at vi er mere opmærksomme på hvordan vores forbrug påvirker vores økonomien på lang sigt. Det kan en Formueprognose også vise.

”Rent økonomisk kan du sidde ganske fint i dit hus plus din feriebolig de første ti år af din pensionstilværelse, men så kan du risikere, at pengene begynder at svinde op. Det er jo også en væsentlig del af rådgivningen,” siger Lars Ellehave-Andersen.

De første, de næste og de sidste skridt

For at give en komplet og holistisk rådgivning skildrer Danske Bank mellem to typer forbrug.

”’Fast money’ er dit forbrug lige nu og her. Det kan du forholde dig til, fordi det er nærværende. ’Slow money’ er behovet for at forbruge på den lange bane med pensions­opsparingen, huset og investeringer. Vi skal skabe bro mellem de to typer af forbrug i vores rådgivning,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Rent økonomisk kan du sidde ganske fint i dit hus plus din ­feriebolig de første ti år af din pensions­tilværelse, men så kan du risikere, at pengene begynder at svinde op

Lars Ellehave-Andersen, direktør i Private Banking i Danmark

Mange af bankens Private Banking kunder ønsker at der skal være penge på kontoen, når det store timeglas rinder ud og andre gange kan formuer skifte hænder pludseligt. Danske Bank rådgiver også kunder til at foretage det bedste generationsskifte. Mange kunder er virksomhedsejere og skal tage stilling til om virksomheden skal sælges. Andre afsætter deres virksomheder uden for familien og det kræver også rådgivning.

”Indenfor private banking arbejder vi med ’Private banking young’ og ’Next generation’. Nogle børn eller unge mennesker kan få adgang til store formuer ret pludseligt uden at have lært hvad det vil sige at have penge, investere penge og forbruge penge. Vi bruger meget tid på at uddanne unge mennesker, så de også får et forhold til penge på kort og lang sigt,” siger Lars Ellehave-Larsen.

De valg, vi træffer, får altså ikke kun betydning vores eget liv men også andres. Det bliver en udfordring i fremtidens rådgivning i takt med at vi efterspørger individuel rådgivning baseret på unikke behov.

”Om få år vil vi se flere, som ikke lever en pensionisttilværelse i klassisk forstand, men arbejder til langt op i 70-års-alderen fordi det giver mening og har nogle kompetencer og ressourcer. Vi vil også se unge mennesker, der tager fem til syv år væk fra arbejdsmarkedet, fordi de har lavet en opsparing eller lånt penge til at realisere drømme eller læse. Har skal vi indrette selve rådgivningssystemet, men også pensionssystemet til at omfavne de grupper af mennesker, der ikke har det klassiske tre-fase-liv,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Flere artikler

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Økonomi Sponseret indhold af: Koncenton Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil...

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Økonomi Sponseret indhold af: Carglass Skån miljøet, når din bilrude får en skade Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil matche efterspørgslen,...

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Økonomi Sponseret indhold af: Insight Events Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser Den digitale transformation stiller hele tiden nye krav til, hvordan pensionsselskaberne skaber den bedste ­kundeoplevelse. Hos henholdsvis PFA og...

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

Økonomi Sponseret indhold af: Danske Bank June vil bryde danskernes investeringsbarrierer Investeringsportalen June vil bryde nogle af de ­barrierer, danskere forbinder med at investere på egen hånd. Danske Bank har udviklet løsningen, der skal gøre det...

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Økonomi Sponseret indhold af: Danske Bank Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav I et holistisk rådgivningsforløb kigger Danske Bank Private Banking ikke alene på pengebeløb og depoter men også på forbrug og dets betydning for...

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Økonomi Sponseret indhold af: Aktiv Firmapension Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed Aktiv Firmapension tror på, at pensionsordningen skal være nærværende i dagligdagen, så den ikke kun er aktuel, når en medarbejder bliver syg,...

Sundhedsforsikring  til alle

Sundhedsforsikring til alle

Økonomi Sponseret indhold af: Sundhedsagenturet Sundhedsforsikring til alle Hvorfor opstår behovet for en sundhedsforsikring, når vi lever i et af verdens bedste og mest trygge lande? Tekst: Dennis Osbæck, Partner, Sundhedsagenturet En sundhedsforsikring...

Forebyggelse af ­arbejdsskader  kan mærkes på bundlinjen

Forebyggelse af ­arbejdsskader kan mærkes på bundlinjen

Forebyggende initiativer som fokus på motion, ­kantineordning og arbejds­stilling, skaber bedre bundlinje hos mange virksom­heder. Foto: Colourbox

Forebyggelse af ­arbejdsskader kan mærkes på bundlinjen

Forebyggende indsatser reducerer antallet af langtidssygemeldte og skaber flere sunde og glade med­arbejdere, der ­præsterer bedre på jobbet. Samtidig mindskes udbetalingerne hos pensionsforvalterne og priserne kan holdes lave. Det er med andre ord en fælles interesse at gribe ind inden skaden er sket.

Tekst: Jakob Lindmark Frier

Det er ingen hemmelighed, at sunde og glade medarbejdere præsterer til stor gavn for virksomhedernes bundlinje. Omvendt rammer det virksomhederne, når sygdom slår benene væk under medarbejdere i kortere eller længere perioder og et usundt arbejdsmiljø påvirker alle parter negativt.

Det mærker den danske pensionsbranche, der er præget af en hård konkurrence, der i årevis har trykket http://jptema.dk/wp-admin/post.php?post=1178&action=edit#priserne i bund. Og det øger presset på pensionskasserne, når flere og flere bliver syge og det kan få konsekvenser for virksomhederne på sigt.

”Når du som virksomhed skal finde en pensionsforvalter, kigger ledelsen blandt andre ting på priserne på livsforsikring, kritisk sygdom og tab af erhvervsevne (TAE) per medarbejder. For at være konkurrencedygtige skruer mange priserne helt i bund med det resultat, at mange selskaber har opbygget betydelige underskud på forsikringsregnskabet. Det er usundt på den lange bane,” siger Poul Henrik Sunke, Partner i Aktiv Firmapension.

Det betyder, ifølge Aktiv Firmapension, at mange pensionskunder kan risikere at blive ramt af pludselige prisstigninger.

Tab af erhvervsevne koster

Tabt erhvervsevne er typisk de dyreste skader. Har man eksempelvis en ung medarbejder, der bliver uarbejdsdygtig og slet ikke kommer tilbage på arbejdsmarkedet igen, kan det løbe op i millioner af kroner. For selvom de fleste sygemeldinger ikke er permanente, koster det stadig for virksomhed og pensionsordning.

”Psykiske mén er desværre et stigende problem. I Danmark er det eksploderet med stress-sygemeldinger, der jo kan stå på i lang tid,” siger Dennis Osbæck, Partner i Sundhedsagenturet og fortsætter:

”Vi har en kedelig tradition for at parkere vores syge medarbejdere derhjemme og se hvad der sker. Det er simpelthen det farligste, man kan gøre. Men man er heldigvis blevet meget mere opmærksom på at forebygge og gribe ind tidligere.”

Forebyggelse er vejen frem

Hos Aktiv Firmapension og Sundhedsagenturet er man enige om, at der skal være større fokus på at forebygge skader – psykiske som fysiske. I Aktiv Firma­pension arbejder man tæt sammen med den svenske finanskoncern Skandia med henblik på at forebygge skader og sygdomme blandt kundernes medarbejdere. Her har det forebyggende arbejde og en lidt mere realistisk prisfastsættelse været med til at sikre, at Skandias risikoregnskab ikke er ligeså rødt som hos mange af konkurrenterne.

Vi skal også selv ­medvirke til at ­undgå sygdom. Vi har en ­forventning om, at vores sygehusvæsen er vores sikkerhedsnet og samler os op, men vi skal passe på os selv

Dennis Osbæck, Partner, ­Sundhedsagenturet

”I øjeblikket har vi en virksomhed koblet på et forløb der skal forebygge stress. Vi har ret vågent øje på faresignaler, hvor medarbejder er i fare for at gå ned med stress. Indtil videre er det lykkedes os at gribe ind proaktivt og mindsket omfanget af konsekvenserne,” siger Poul Henrik Sunke.

Langt fra mål

Der er dog endnu lang vej for mange virksomheder. Hvad end det er øget fokus på motion, kantineordningen eller kollegernes arbejdsstilling kræver det både tid og penge for virksomheden og initiativ fra medarbejderne.

”Som virksomhed er det ikke umiddelbart en håndgribelig måde at bruge penge og ressourcer på, at medarbejderne ikke bliver mindre syge i længden fordi konsekvenserne udebliver. Derfor er det også en udfordring at overbevise om at forebyggende initiativer hjælper. Men flere af de virksomheder, der gør en aktiv indsats kan mærke det på bundlinjen over tid,” siger Dennis Osbæck og afslutter:

”Vi skal også selv medvirke til at undgå sygdom. Vi har en forventning om, at vores sygehusvæsen er vores sikkerhedsnet og samler os op, men vi skal passe på os selv. Vi lever i et rigt samfund, hvor vi konstant bliver udsat for usunde fristelser, der kan blive til vaner og vi har tilmed fået hjælpemidler til at klare de hårdeste opgaver i hverdagen. Vi får ikke meget motion, hvis ikke vi selv søger det.”

Flere artikler

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Økonomi Sponseret indhold af: Koncenton Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil...

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Økonomi Sponseret indhold af: Carglass Skån miljøet, når din bilrude får en skade Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil matche efterspørgslen,...

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Økonomi Sponseret indhold af: Insight Events Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser Den digitale transformation stiller hele tiden nye krav til, hvordan pensionsselskaberne skaber den bedste ­kundeoplevelse. Hos henholdsvis PFA og...

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

Økonomi Sponseret indhold af: Danske Bank June vil bryde danskernes investeringsbarrierer Investeringsportalen June vil bryde nogle af de ­barrierer, danskere forbinder med at investere på egen hånd. Danske Bank har udviklet løsningen, der skal gøre det...

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Økonomi Sponseret indhold af: Danske Bank Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav I et holistisk rådgivningsforløb kigger Danske Bank Private Banking ikke alene på pengebeløb og depoter men også på forbrug og dets betydning for...

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Økonomi Sponseret indhold af: Aktiv Firmapension Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed Aktiv Firmapension tror på, at pensionsordningen skal være nærværende i dagligdagen, så den ikke kun er aktuel, når en medarbejder bliver syg,...

Sundhedsforsikring  til alle

Sundhedsforsikring til alle

Økonomi Sponseret indhold af: Sundhedsagenturet Sundhedsforsikring til alle Hvorfor opstår behovet for en sundhedsforsikring, når vi lever i et af verdens bedste og mest trygge lande? Tekst: Dennis Osbæck, Partner, Sundhedsagenturet En sundhedsforsikring...

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Sponseret indhold af: Aktiv Firmapension

Øget fokus på bevægelse på arbejdspladsen. Aktiv Firmapension har en lang række samarbejdspartnere, der blandt andet giver ­kunderne billigere ­fitness muligheder. Foto: Colourbox

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Aktiv Firmapension tror på, at pensionsordningen skal være nærværende i dagligdagen, så den ikke kun er aktuel, når en medarbejder bliver syg, dør eller skal på pension. Gennem sundhedsforebyggelse, personlig rådgivning mm. er Aktiv Firmapension, som rådgiver, en aktiv spiller overfor virksomheder og medarbejdere.

Tekst: Michael Jakobsen

I en pensionsbranche fokuseret på at skære i omkostningerne, kan det nødvendige nærvær og den personlige service ofte forsvinde. Men individuel rådgivning kan være afgørende, hvis pensionen skal tilrettelægges ordentligt. Sådan er holdningen hos Aktiv Firmapension, der i markedet oplever, at mere og mere af den individuelle rådgivning til hver medarbejder i dag foregår over FaceTime eller telefon end ansigt til ansigt.

Tilrettelæggelse af strukturen i den individuelle pensionsordning ”under” firmapensions-rammen, er meget vigtig – ikke mindst i den situation, hvor der fra pensionsordningen skal ske udbetaling pga. dødsfald.

”Hvem skal have udbetalingen hvis jeg dør? Hvordan skal udbetalingen deles? Skal der tages hensyn til eventuelle særbørn eller andre forhold?” De arveretslige og begunstigelsesmæssige betingelser er vigtige at have fuldstændig på plads. Og de kan over tid tillige have ændret sig.

Her oplever vi, at det godt kan være lidt svært at sikre, at man forstår hinanden, når rådgivningen ikke foregår face to face. I stedet tror vi på, at face to face samtaler bliver mere nærværende og derfor mere rigtige,” siger Poul Henrik Sunke, Partner i Aktiv Firmapension.

Aktiv Firmapension ønsker at være en aktiv spiller overfor virksomhederne og deres medarbejdere, så pensionsordningen ikke kun er aktuel når medarbejderen bliver syg, dør eller skal på pension.

Forebyggende indsatser

Den personlige rådgivning er blot et eksempel på, hvordan Aktiv Firmapension forsøger at være en aktiv og nærværende samarbejdspartner til virksomheder og medarbejdere.

Aktiv Firmapension forsøger desuden at forebygge og sætte tidligt ind, når en skade opstår. Ideen er, at forsikringerne i mindre grad kommer i spil, eller varigheden af en skade forkortes til glæde for både medarbejder, virksomhed og ­pensionskasse.

”Vi har sammen med Skandia foretaget adskillige sund og rask målinger ude hos vores kunder. Resultaterne har ført til, at der er skabt initiativer på flere af virksomhederne. Én virksomhed arrangerer fælles cykelture for at få øget fokus på bevægelse i dagligdagen. I en anden virksomhed hænger nu træningselastikker rundt omkring i virksomheden, så medarbejderne kan lave skulder og rygøvelser,” siger Poul Henrik Sunke.

Sundt er godt for alle

For Aktiv Firmapension er gode og sunde medarbejdere i alles interesse. Desuden kan det være ligegyldigt at have en god pensionsordning, når du går på pension, hvis du er for syg og dårlig til at bruge dine penge. Derfor har Aktiv Firmapension en lang række samarbejdspartnere, der blandt andet giver kunderne billigere ­fitness muligheder.

”Hvis indsatser på sundhedsområdet gør, at færre bliver syge og færre dør, så er der selvfølgelig færre, der trækker på pensionsordningernes ydelse. Derved kan det være med til at holde priserne på forsikringerne nede,” siger Poul Henrik Sunke. Det er altså i alles interesse at forbedre medarbejdernes sundhed.

Samarbejde med Skandia

En vigtig samarbejdspartner er Skandia, der tilbyder pensions- og sundhedsordninger.

”Vi har samarbejde med Skandia om det hele. Når vi laver en aftale med en virksomhed lægges aftalen ind hos Skandia. Det vil sige, at kunderne registreres i Skandias systemer, mens det er os, der står for rådgivning overfor både virksomhed og medarbejdere – så vi varetager egentlig virksomhed og medarbejderes interesser overfor pensionsleverandøren,” siger Poul Henrik Sunke.

Bedste fra to verdener

Men samarbejdet kan få et nyt islæt i nær fremtid. Skandia annoncerede for nylig, at AP Pension har købt Skandia DK. Handelen er ikke godkendt af myndighederne – herunder konkurrencemyndighederne. Dette forventes at ske omkring årsskiftet. Under forudsætning af, at handelen bliver endeligt godkendt, ser vi i Aktiv Firmapension frem til et fremtidigt konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde.

Poul Henrik Sunke,
Partner i Aktiv Firmapension

”Vi kender som mangeårig aktør i pensionsmarkedet – herunder erfaringer som pensionsmæglere hos flere hos Aktiv Firmapension, AP Pension som et solidt og veldrevet pensionsselskab. Baseret på vores dybe og brede faglige indsigt og erfaring vurderer vi, at såfremt salget bliver godkendt, vil vi evne at tage det bedste fra begge verdener og give til vores kunder,” siger Poul Henrik Sunke og fortsætter:

”Skulle salget mod forventning ikke blive godkendt, fortsætter vi det stærke samarbejde med Skandia og dets konkurrencedygtige produkter og prissætninger til fortsat gavn og glæde for vores kunder. Men som nævnt, er det vores klare opfattelse, at vi på vegne af vores både nuværende og kommende kunder, kan få det bedste ud af situationen, hvis salget, som forventet, går igennem,” siger Poul Henrik Sunke.

Flere artikler

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Økonomi Sponseret indhold af: Koncenton Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil...

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Økonomi Sponseret indhold af: Carglass Skån miljøet, når din bilrude får en skade Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil matche efterspørgslen,...

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Økonomi Sponseret indhold af: Insight Events Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser Den digitale transformation stiller hele tiden nye krav til, hvordan pensionsselskaberne skaber den bedste ­kundeoplevelse. Hos henholdsvis PFA og...

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

Økonomi Sponseret indhold af: Danske Bank June vil bryde danskernes investeringsbarrierer Investeringsportalen June vil bryde nogle af de ­barrierer, danskere forbinder med at investere på egen hånd. Danske Bank har udviklet løsningen, der skal gøre det...

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Økonomi Sponseret indhold af: Danske Bank Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav I et holistisk rådgivningsforløb kigger Danske Bank Private Banking ikke alene på pengebeløb og depoter men også på forbrug og dets betydning for...

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Økonomi Sponseret indhold af: Aktiv Firmapension Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed Aktiv Firmapension tror på, at pensionsordningen skal være nærværende i dagligdagen, så den ikke kun er aktuel, når en medarbejder bliver syg,...

Sundhedsforsikring  til alle

Sundhedsforsikring til alle

Økonomi Sponseret indhold af: Sundhedsagenturet Sundhedsforsikring til alle Hvorfor opstår behovet for en sundhedsforsikring, når vi lever i et af verdens bedste og mest trygge lande? Tekst: Dennis Osbæck, Partner, Sundhedsagenturet En sundhedsforsikring...

Sundhedsforsikring  til alle

Sundhedsforsikring til alle

Sponseret indhold af: Sundhedsagenturet

Sundhedsforsikring til alle

Hvorfor opstår behovet for en sundhedsforsikring, når vi lever i et af verdens bedste og mest trygge lande?

Tekst: Dennis Osbæck, Partner, Sundhedsagenturet

En sundhedsforsikring sikrer hurtig og optimal behandling af sygdom og skader. Med lange ventetider på f.eks. speciallæger, er det ikke svært at forstå at mange i Danmark har en sundhedsforsikring. Størstedelen af de privatansatte er i dag omfattet af en sundhedsforsikring via deres ansættelse.

De fleste sundhedsforsikringer tilbyder udover en lang række af behandlingsformer også en garanti for hvor mange dage man maksimalt skal vente på behandling. Listen af behandlinger som er dækket omfatter f.eks. speciallæger, fysioterapeuter, psykolog, psykiater, zoneterapi, kiropraktik, ergoterapi, privathospital, misbrugsophold, genoptræning etc.

Men det tog lang tid inden at forsikringerne fik ordentligt fat. I 2002 blev det betragtet som et personalegode uden beskatning for den ansatte. Det blev starten på en konstant vækst i antallet af forsikrede. Dette til trods for et lovindgreb i 2012, som fjernede en del af skattefriheden, og forventningen var derfor at mange ville takke nej til forsikringen fremover. Beskatningen gælder dog kun fritidsdelen og er så lille et beløb at væksten i antallet af forsikrede fortsatte ufortrødent.

Personalegoder er en naturlig del af en privat ansættelse og derfor har private ­arbejdsgivere altid ­fokus på at finde ­diverse goder som kan lokke og fastholde medarbejdere til netop deres arbejdsplads

Dennis Osbæck, Partner, Sundhedsagenturet

I dag er Mølholm Forsikring Danmarks største udbyder af sundhedsforsikringer og deres historie starter ved at en række læger så at tendensen i sundhedssystemet var at ventetiden blev længere og længere. De stiftede derfor Mølholm Forsikring og LEGO valgte kort tid efter at give deres medarbejdere en Mølholm Forsikring i julegave. Mange andre virksomheder begyndte nu at få fokus på hvorfor at LEGO valgte at give deres medarbejdere en sundhedsforsikring, når vi altid har været stolte af vores sundhedsvæsen.

Vil væksten fortsætte?

Det korte svar er ja, for vi har glemt den store gruppe af offentligt ansatte! Og hvorfor har vi glemt dem, når de trækker det store læs med at få samfundet til at fungere?

Personalegoder er en naturlig del af en privat ansættelse og derfor har private arbejdsgivere altid fokus på at finde diverse goder som kan lokke og fastholde medarbejdere til netop deres arbejdsplads. I det offentlige har man ikke samme mulighed for at tilbyde personalegoder i samme omfang.

Netop den udfordring tog Dennis Osbæck op i 2014 og satte det mål at få sundhedsforsikringer ud til offentligt ansatte. Det blev til et par års konceptudvikling i samarbejde med et par kommuner som så muligheden i at kunne ligestille deres ansatte bedre i forhold til privatansatte. Løsningen er et fordelagtigt tilbud til kommunens ansatte og udbydes på en avanceret IT-platform.

Valg af forsikringsselskab faldt på Mølholm Forsikring fordi deres udgangspunkt er at kunden er i trygge hænder kombineret med markedets bedste forsikringsvilkår. Sundhedsagenturet ApS blev stiftet og i april 2016 blev de første forsikringer solgt til offentligt ansatte gennem www.kommunesundhed.dk.

Sundhedsagenturet har i dag en lang række kommuner som kunder, hvor tilbuddet spredes ud til kommunens ansatte. Sundhedsagenturet er også en del af et større samarbejde mellem en række leverandører af sundhedsrelaterede ydelser som udvikles i samarbejde med kommunerne.

1. maj 2018 blev tilbuddet udvidet til at omfatte alle offentligt ansatte. ”Vi har siden 2016 fået nye kunder dagligt og vi fortsætter vores arbejde med at få de sidste kommuner til også at hjælpe med at få budskabet ud. Samtidig har vi løbende dialog med mange nye offentlige instanser og fortsætter det store arbejde i at få f.eks. de offentliges pensionsselskaber til at se på vores løsning” udtaler Sundhedsagenturets Dennis Osbæck og fortsætter ”belønningen for dette arbejde, fås når vi får de gode historier fra folk som har benyttet forsikringen og som nu er vore ambassadører rundt i landet”.

”Amerikanske tilstande”

Et udtryk som mange bruger når vi taler om ydelser vi selv betaler, men som mange mener er en del af vores velfærdssystem. Er vores sundhedssystem så dårligt som vi gør det til? Desværre er der altid fokus på de dårlige oplevelser, også i velfærden. Vi glemmer at der dagligt er mange gode oplevelser og som fortjener mindst lige så meget opmærksomhed som de dårlige som altid stjæler billedet. Hvorfor vælger mange så alligevel at købe en sundhedsforsikring? Det nemme svar er at det giver tryghed og denne tryghed koster minimalt. Samtidig fylder frygten for at miste sit job ved sygdom, at have smerter og skulle vente længe på behandling også en rolle. Vi hører hele tiden om besparelser, nedskæringer, ændringer i offentlige ydelser og ikke mindst problematikken omkring førtidspension.

Førtidspension blev i mange år givet til for mange og derfor så vi udgiften eksplodere og noget måtte gøres. Førtidspension betyder for mange en isolation hvor man svækkes psykisk, fysisk og socialt. Derfor er der en ide i at få alle syge til at have et tilhørsforhold til en arbejdsplads uagtet at det kun kan blive få timer. Trods mange forsøg er det stadig ikke lykkedes at finde den helt rette løsning og vi diskuterer igen om ressourceforløbet, som leder op til en eventuel tilkendelse af førtidspension, skal afskaffes eller ændres.

”Huller i osten” i verdens bedste pensionssystem

Har vi så flere udfordringer end at hjælpe med at få sundhedsforsikringer integreret i det offentlige? Skal man nævne en enkelt udfordring som stadig mangler fokus, kunne det være de tilfælde vi møder hvor sundhedsforsikringen ikke kan helbrede den syge, og livet herefter besværliggøres og arbejde kun er muligt i mindre grad eller helt umuligt.

Vi ser en masse artikler om folk som ikke får tilkendt førtidspension, fordi de kan arbejde minimalt.

Betyder det noget om man får ­tilkendt en førtidspension eller ej?

Ja, desværre er der meget stor forskel for den sygedomsramtes fremtidige indkomst om der tilkendes førtidspension eller ej, afhængig af deres pensionsselskabs forsikringsbetingelser.

Forskellen ligger i invalidedækningen (TAE-tab af erhvervsevne dækning) som man typisk er omfattet af i en pensionsordning via arbejdsgiver. Hullet i osten, er at hvor de privatansatte typisk får en udbetaling ved 50% tab af arbejdsevne (og allerede efter 3 måneders sygdom) får en offentligt ansatte typisk først får udbetaling ved tilkendelse af førtidspension eller varigt 2/3 tab af arbejdsevne (hvor tidshorisonten kan være årevis).

Det betyder at en syg offentligt ansat efter en afskedigelse må nøjes med sygedagpenge (maksimalt 18.645 før skat) og som udgangspunkt i maksimalt 6 måneder. Herefter skal den syge medarbejder i et langt ressourceforløb hvor ydelsen er en del lavere. Problematikken gælder også for mange store grupper af overenskomstansatte f.eks. håndværkere, hvis lønindkomst i mange tilfælde ligger langt over disse satser.

Dennis Osbæck,
Partner, Sundhedsagenturet

En syg privatansat vil som udgangspunkt være forsikret efter 3 måneders uafbrudt sygdom, og vil derfor ikke opleve løntab, og i mange tilfælde ej heller være en udgift for virksomheden. Det skyldes at virksomheden modtager sygedagpenge fra kommunen og forsikringsydelsen (typisk 30-80% af lønnen samt pensionsbidraget) fra pensionsselskabet. Derfor vælger mange private virksomheder at bakke op om en syg medarbejder og afventer blot at medarbejderen bliver rask igen.

Tidligere var det omvendt de offentligt ansatte som var bedre stillet end de private. Tjenestemandspension har blandt andet givet mange offentligt ansatte en god indtægt i deres liv som pensionister. De offentligt ansatte har i dag typisk en højere pensionsindbetaling men en svagere og ufleksibel forsikringsdel.

”Det er altid nemt at finde fejl og kritisere, men langt sværere at finde en optimal løsning. Vi har fundet den mest optimale løsning på problematikken omkring sundhedsforsikringer til de offentligt ansatte, og jeg vil ikke afvise at vi også vil medvirke til at hjælpe med at løse den anden opgave,” slutter Dennis Osbæck.

Sundhedsforsikring vil gøre en forskel

Tekst: Just Bendix Justesen, forsker på Syddansk Universitet og Partner i Implement

Sundhedsforsikring til offentlige ­ansatte er en rigtig god idé, og det er på tide at offentlige ansatte kan få samme muligheder som privatansatte. Hvis sundhedsforsikringen skal blive en succes i offentlige organisationer, er det afgørende vigtigt, at arbejds­giverne i det offentlige vedkender deres medansvar i forhold til at arbejde med medarbejdersundhed. Dvs. at arbejdsgiverne finansierer eller medfinansierer sundhedsforsikringen, og ikke sender regningen videre til medarbejderne. Flere medarbejdergrupper i vores kommuner har ikke har råd til at betale en forsikring selv.

Just Bendix Justesen, Syddansk Universitet

Hvis arbejdsgiverne i kommunerne ikke hjælper medarbejdergrupperne med størst behov både sundhedsmæssigt og økonomisk bliver det bare endnu et initiativ i rækken, der øger uligheden i sundhed i Danmark. Dvs. et initiativ som ressourcestærke og veluddannede funktionærer og akademikere tilvælger fordi de har råd, og ved at det er vigtigt.

Afslutningsvis er det vigtigt for mig at slå fast, at vi i vores kommuner har tusindvis af hårde fysiske jobs, hvor medarbejdere bliver nedslidt, og hvor en sundheds­forsikring vil gøre en forskel. En arbejdsgiver finansieret eller medfinansieret sundhedsforsikring vil gøre en forskel både på individ, kommune og samfundsniveau.

Flere artikler

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering

Økonomi Sponseret indhold af: Koncenton Rift om lejeboliger gør ­ejendomme til en stabil investering Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil...

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Skån miljøet, når din bilrude får en skade

Økonomi Sponseret indhold af: Carglass Skån miljøet, når din bilrude får en skade Investeringsejendomme i landets største byer er et robust alternativ til aktier og obligationer. Der er nemlig lange udsigter til, at udbuddet af lejeboliger vil matche efterspørgslen,...

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser

Økonomi Sponseret indhold af: Insight Events Pensionsbranchens arbejde med digitale kundeoplevelser Den digitale transformation stiller hele tiden nye krav til, hvordan pensionsselskaberne skaber den bedste ­kundeoplevelse. Hos henholdsvis PFA og...

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

June vil bryde danskernes investeringsbarrierer

Økonomi Sponseret indhold af: Danske Bank June vil bryde danskernes investeringsbarrierer Investeringsportalen June vil bryde nogle af de ­barrierer, danskere forbinder med at investere på egen hånd. Danske Bank har udviklet løsningen, der skal gøre det...

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav

Økonomi Sponseret indhold af: Danske Bank Formueprognose skal skabe ­økonomisk tryghed fra vugge til grav I et holistisk rådgivningsforløb kigger Danske Bank Private Banking ikke alene på pengebeløb og depoter men også på forbrug og dets betydning for...

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed

Økonomi Sponseret indhold af: Aktiv Firmapension Aktiv Firmapension: En nærværende pensionsrådgivningsvirksomhed Aktiv Firmapension tror på, at pensionsordningen skal være nærværende i dagligdagen, så den ikke kun er aktuel, når en medarbejder bliver syg,...

Sundhedsforsikring  til alle

Sundhedsforsikring til alle

Økonomi Sponseret indhold af: Sundhedsagenturet Sundhedsforsikring til alle Hvorfor opstår behovet for en sundhedsforsikring, når vi lever i et af verdens bedste og mest trygge lande? Tekst: Dennis Osbæck, Partner, Sundhedsagenturet En sundhedsforsikring...