”En løsning, hvor brugerne kan finde og sammenligne de forskellige mobilitets­muligheder i forhold til for eksempel pris og tid, være et stort skridt fremad. Her kunne Rejseplanen være en god løsning som allerede er meget populær blandt danskerne, ” ­fortæller Torben Andersen, adm. direktør for GreenMobility. Foto: Scanpix

11. september, 2018

Fremtidens mobilitet

Trængslen og forureningen stiger i takt med, at flere og flere får adgang til eget køretøj. Når det kombineres med, at vi samler os i og omkring de større byer, hvor infrastrukturen er bare lige kan udvides, så er det helt ­essentielt, at vi gentænker vores daglige ­mobilitet. Nogle af svarende skal findes i udvikling af Intelligente Transportsystemer (ITS) og ­Mobility as a Service (MaaS).

Tekst: Christoffer Greenfort, Chefkonsulent Dansk Erhverv, Sekretariatschef Dansk Mobilitet

På det helt basale plan ejer en person et befordringsmiddel for at kunne transportere sig selv rundt. Der vil naturligvis også være en del af det, der baserer sig på selve ejerskabet, men overvejende er det ønsket om at være mobil, hvad enten det er til og fra arbejde eller i fritiden.

For de fleste husholdninger fylder mobilitetsbehovet en betydelig post i det månedlige budget. Biler og cykler skal indkøbes, forsikres og serviceres, ligesom den kollektive trafik trækker sin del af budgettet, uanset om den bruges regelmæssigt eller mere sporadisk.

Christoffer Greenfort,
Chefkonsulent Dansk Erhverv

Det er her MaaS kommer ind og tilbyder mobilitet der er direkte tilpasset den enkeltes behov. Kernen i MaaS er, at bringe en bruger fra sit opholdssted til en destination, når der er et direkte behov for det, på den nemmeste, hurtigste, mest sammenhængende måde, til en på forhånd aftalt pris, der passer til personen. Miljøbelastningen en given tur har, kunne ligeledes være en del af brugeren valg. Selve transportformen er i princippet underordnet, og det er op til den enkelte at træffe beslutningen om, hvilke der skal indgå i transporten.

Den helt fundamentale antagelse i forhold til MaaS er, at den daglige transport hverken er en hobby eller et ønske om blot at komme fra A til B.

Folk tager blandt andet til og fra arbejde, afleverer og afhenter børn og køber ind. Når mange køber en bil for at kunne gøre de ting er det langt hen ad vejen for at sikre, at de faktisk kan få gjort tingene til tiden og i kombination.

Brugeren i fokus

Helt essentielt for MaaS er, at det er brugeren der er i fokus. Traditionelt set har de rejsende været henvist til at sammensætte deres transport ud fra, hvad de gængse tilbud, som tog og bus, kunne tilbyde og tilpasse deres dagligdag derefter.
Det kommer ikke til at betyde, at den kollektive trafik dør, men at folk vil kunne vælge, hvorvidt de vil kombinere denne med andre tilbud eller fx blot tage en delebil frem til deres destination. Den skræddersyede sømløse transport går igennem en blanding af offentlige, private og delte transportløsninger over mange forskellige transportformer.

Mobilitetsløsninger

Et eksempel på det, som vi alle kender, er Rejseplanen, der kan kombinere gang, cykling og kollektiv trafik. Vi er derfor et godt stykke af vejen, men der er stadig langt igen til vi ser et fuldt integreret MaaS system i vores dagligdag. Et andet eksempel er Google Maps, der tilføjer kørsel i bil til listen over transportmuligheder.

På sigt forventer vi at se mere avancerede MaaS løsninger, hvor afregningen håndteres samlet på tværs af leverandører – eventuel i en form for abonnement

Torben Andersen, adm. direktør for GreenMobility

Derudover er der ved at være udstrakt adgang til fx delebiler, hvis der er sikkerhed for, at der altid vil være en i umiddelbar nærhed af os, som kan findes via en app på vores telefon og derefter bookes, betales, anvendes og efterlades ved vores destination.

Danske virksomheder har allerede fokus på den form for løsninger herunder biludlejningsfirmaerne.

”Alle de danske udlejningsselskaber har igennem de sidste mange år haft delebiler, enten i eget regi eller ved samarbejde med diverse delebils ordninger,” fortæller Søren Lithander Formand for Dansk Mobilitet og Adm. Direktør i Sixt Danmark.

”Biludlejningsbranchen har meget fokus på udnyttelsen af de biler, som de enkelte udlejningsselskaber har til rådighed,” fortsætter Søren Lithander.

”Det er af største vigtighed, at vi alle følger med tiden både med hensyn til udnyttelsen af bilflåden, men også teknologisk. Udviklingen går i disse år fantastisk hurtigt, og vi ser de tekniske løsninger vinde større og større indpas. Vi i Dansk Mobilitet følger denne udvikling meget nøje og har stor interesse i at finde samarbejder på tværs af de forskellige brancher. Vi er meget overbevist om at det er fremtiden. De danske biludlejningsselskaberne har en stor kompetence i at finde de optimale løsninger for kunderne, både servicemæssigt, men også logistisk, så vi hilser MaaS og IOT meget velkommen og ønsker at være en aktiv medspiller i udviklingen,” slutter Søren Lithander.

Hvad er næste skridt?

Børsen i hjertet af København. Èt område hvor mange mennesker dagligt passerer på cykel, bil og med offentlig transport.

Ser vi ud over den brede vifte af spillere på indenfor MaaS tegner der sig et billede af individuelle løsninger. Virksomhederne udvikler deres egne app-løsninger til at håndtere deres egne produkter, eventuelt med kobling til deres direkte samarbejdspartnere, hvilket giver udfordringer i forhold til at nå næste fase indenfor MaaS.

”Der er ingen tvivl om at MaaS åbner store muligheder for at accelerer udvikling mod mere effektive, delte og miljøvenlige transport løsninger.  I første omgang vil en løsning, hvor brugerne kan finde og sammenligne de forskellige mobilitets­muligheder i forhold til for eksempel pris og tid, være et stort skridt fremad. Her kunne Rejseplanen være en god løsning som allerede er meget populær blandt danskerne, ” fortæller Torben Andersen, adm. direktør for GreenMobility, en dansk delebilsordning, der alene anvender miljø­venlige elbiler.

”På sigt forventer vi at se mere avancerede MaaS løsninger, hvor afregningen håndteres samlet på tværs af leverandører – eventuel i en form for abonnement. Samtidig tages der hånd om brugeroprettelse, kundesupport med videre ét samlet sted på tværs af forskellige mobilitetsformer. Det er her vi for alvor kommer til at se MaaS brede sig ud i Danmark og verden, ” afslutter Torben Andersen.

Flere artikler

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle

Mobilitet Sponseret indhold af: GoAppified Digitalt rejsekort gør rejsen let for alle GoAppified er et dansk FinTech selskab der bl.a. har udviklet infrastrukturen for det digitale rejsekort til norske Flytoget, så passageren ikke længere behøver at tage...

Nordjylland viser vej

Nordjylland viser vej

Mobilitet Sponseret indhold af: Region Nordjylland Nordjylland viser vej I Nordjylland har vi med målrettet arbejde gennem mange år udviklet en fælles mobilitetsstrategi, som bakkes op af alle kommuner, trafikselskab og regionen. Vi er stolte af, at...

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport

Mobilitet Sponseret indhold af: Aalborg Universitet Den teknologiske revolution ­indenfor godstransport De populære emner indenfor transport har i mange år været cyklisme og offentlig ­transport, især metroer og ­letbaner. Privatbilisme er også altid et...

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Logistik og transport skal bidrage til bundlinien

Mobilitet Sponseret indhold af: DTO Logistik og transport skal bidrage til bundlinien Der er store økonomiske gevinster forbundet med at få styr på transport og logistik Tekst: Kristian Hegner Reinau, Lektor i trafik og transport Aalborg Universitet, Leder...