Karsten Beltoft, Forsikring & Pension

3. september, 2018

Pensionsbranchen investerer fem ­gange mere i grøn end i sort energi

Når danskernes pensionskroner skal yngle verden over, investeres der i dag næsten fem ­gange så mange ­penge i grøn energi i forhold til investeringer i sorte energikilder. Det er en ­markant ­stigning igennem de ­seneste år. ­Pensionsbranchen understøtter dermed i stigende grad ­samfundets grønne omstilling. Det viser en ny undersøgelse fra Forsikring & Pension.

Tekst: Forsikring & Pension

For hver dansk pensionskrone, der investeres i olie-, kul- og gasselskaber rundt omkring i verden, investeres der i dag fem kroner i grønne, vedvarende energikilder som vindmøller, solenergi og biobrændsel. Og udviklingen har været markant de seneste år. I 2014 var der kun tre gange så mange grønne investeringer i forhold til investeringer i fossile brændstoffer. Det viser en ny undersøgelse fra Forsikring & Pension, der har lavet en opgørelse blandt brancheorganisationens medlemsselskaber.

”Det er et rigtig flot resultat, at danske pensionsselskaber investerer fem gange mere i grøn energi end i sort energi. Specielt hvis man tager i betragtning, at godt 85 procent af verdens energiforbrug i 2017 stammede fra sort energi og kun 15 procent fra grøn,” siger underdirektør Karsten Beltoft fra Forsikring & Pension og henviser til en opgørelse af verdens energiforbrug lavet af BP Statistical Review of World Energi.

Pensionsbranchen understøtter klimamålene

Den nye brancheundersøgelse viser samtidig, at på blot fire år er den danske pensionsbranches samlede investeringer i vedvarende energi mere end fordoblet fra 41 milliarder kroner i 2014 til 101 milliard kroner i 2017. Det fremgår desuden, at mere end 80 procent af pensionsselskabernes energiinvesteringer i dag er placeret i vedvarende energi. Pensionsbranchen understøtter dermed i stigende grad samfundets grønne omstilling og yder et væsentligt bidrag til at opfylde verdenssamfundets langsigtede målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning. Det er der også behov for, hvis EU’s samlede CO2-udledninger skal reduceres med i alt 40 procent indtil 2030 for at leve op til to-gradersmålet fra klimaaftalen i Paris, siger Karsten Beltoft.

De danske pensionsselskaber investerede i 2014 1,4 procent af den samlede danske pensionsformue i vedvarende energi. I 2017 var andelen steget til 3,4 procent. Den samlede pensionsformue er siden 2014 steget fra 2.700 milliarder kroner til 3.000 milliarder kroner i 2017.

Pensionsselskabernes investeringer i fossile brændstoffer har siden 2014 ligget nogenlunde stabilt på 0,7 procent af den danske pensionsformue.

Udfasning af fossile investeringer

Forbruget i Danmark fordeler sig i dag mellem fossil energi og grøn energi i forholdet 70/30, og samfundet er derfor stadig dybt afhængig af fossil energi. For ti år siden var denne fordeling 80/20, og for 20 år siden var den 90/10 ifølge tal fra Energistyrelsen.

Det er et rigtig flot ­resultat, at danske pensionsselskaber investerer fem gange mere i grøn energi end i sort energi

Karsten Beltoft, Forsikring & Pension

Selv om verdenssamfundet fortsat i stort omfang efterspørger fossile brændsler til varme, elektricitet og transport, er det fra politisk hold i mange lande, herunder Danmark, besluttet at udfase brugen af fossile brændsler og erstatte dem med grønne energikilder for derved at leve op til målsætningerne i Paris-aftalen.

Derfor giver det også god mening, at pensionsselskaberne på sigt også udfaser deres engagement i den fossile energisektor og omlægger deres investeringer. Og her kan vi altså se, at der er sket en positiv udvikling, og at selskaberne derfor allerede spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, siger Karsten Beltoft.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...