Sponseret indhold af: Sundhedsagenturet

3. september, 2018

Sundhedsforsikring til alle

Hvorfor opstår behovet for en sundhedsforsikring, når vi lever i et af verdens bedste og mest trygge lande?

Tekst: Dennis Osbæck, Partner, Sundhedsagenturet

En sundhedsforsikring sikrer hurtig og optimal behandling af sygdom og skader. Med lange ventetider på f.eks. speciallæger, er det ikke svært at forstå at mange i Danmark har en sundhedsforsikring. Størstedelen af de privatansatte er i dag omfattet af en sundhedsforsikring via deres ansættelse.

De fleste sundhedsforsikringer tilbyder udover en lang række af behandlingsformer også en garanti for hvor mange dage man maksimalt skal vente på behandling. Listen af behandlinger som er dækket omfatter f.eks. speciallæger, fysioterapeuter, psykolog, psykiater, zoneterapi, kiropraktik, ergoterapi, privathospital, misbrugsophold, genoptræning etc.

Men det tog lang tid inden at forsikringerne fik ordentligt fat. I 2002 blev det betragtet som et personalegode uden beskatning for den ansatte. Det blev starten på en konstant vækst i antallet af forsikrede. Dette til trods for et lovindgreb i 2012, som fjernede en del af skattefriheden, og forventningen var derfor at mange ville takke nej til forsikringen fremover. Beskatningen gælder dog kun fritidsdelen og er så lille et beløb at væksten i antallet af forsikrede fortsatte ufortrødent.

Personalegoder er en naturlig del af en privat ansættelse og derfor har private ­arbejdsgivere altid ­fokus på at finde ­diverse goder som kan lokke og fastholde medarbejdere til netop deres arbejdsplads

Dennis Osbæck, Partner, Sundhedsagenturet

I dag er Mølholm Forsikring Danmarks største udbyder af sundhedsforsikringer og deres historie starter ved at en række læger så at tendensen i sundhedssystemet var at ventetiden blev længere og længere. De stiftede derfor Mølholm Forsikring og LEGO valgte kort tid efter at give deres medarbejdere en Mølholm Forsikring i julegave. Mange andre virksomheder begyndte nu at få fokus på hvorfor at LEGO valgte at give deres medarbejdere en sundhedsforsikring, når vi altid har været stolte af vores sundhedsvæsen.

Vil væksten fortsætte?

Det korte svar er ja, for vi har glemt den store gruppe af offentligt ansatte! Og hvorfor har vi glemt dem, når de trækker det store læs med at få samfundet til at fungere?

Personalegoder er en naturlig del af en privat ansættelse og derfor har private arbejdsgivere altid fokus på at finde diverse goder som kan lokke og fastholde medarbejdere til netop deres arbejdsplads. I det offentlige har man ikke samme mulighed for at tilbyde personalegoder i samme omfang.

Netop den udfordring tog Dennis Osbæck op i 2014 og satte det mål at få sundhedsforsikringer ud til offentligt ansatte. Det blev til et par års konceptudvikling i samarbejde med et par kommuner som så muligheden i at kunne ligestille deres ansatte bedre i forhold til privatansatte. Løsningen er et fordelagtigt tilbud til kommunens ansatte og udbydes på en avanceret IT-platform.

Valg af forsikringsselskab faldt på Mølholm Forsikring fordi deres udgangspunkt er at kunden er i trygge hænder kombineret med markedets bedste forsikringsvilkår. Sundhedsagenturet ApS blev stiftet og i april 2016 blev de første forsikringer solgt til offentligt ansatte gennem www.kommunesundhed.dk.

Sundhedsagenturet har i dag en lang række kommuner som kunder, hvor tilbuddet spredes ud til kommunens ansatte. Sundhedsagenturet er også en del af et større samarbejde mellem en række leverandører af sundhedsrelaterede ydelser som udvikles i samarbejde med kommunerne.

1. maj 2018 blev tilbuddet udvidet til at omfatte alle offentligt ansatte. ”Vi har siden 2016 fået nye kunder dagligt og vi fortsætter vores arbejde med at få de sidste kommuner til også at hjælpe med at få budskabet ud. Samtidig har vi løbende dialog med mange nye offentlige instanser og fortsætter det store arbejde i at få f.eks. de offentliges pensionsselskaber til at se på vores løsning” udtaler Sundhedsagenturets Dennis Osbæck og fortsætter ”belønningen for dette arbejde, fås når vi får de gode historier fra folk som har benyttet forsikringen og som nu er vore ambassadører rundt i landet”.

”Amerikanske tilstande”

Et udtryk som mange bruger når vi taler om ydelser vi selv betaler, men som mange mener er en del af vores velfærdssystem. Er vores sundhedssystem så dårligt som vi gør det til? Desværre er der altid fokus på de dårlige oplevelser, også i velfærden. Vi glemmer at der dagligt er mange gode oplevelser og som fortjener mindst lige så meget opmærksomhed som de dårlige som altid stjæler billedet. Hvorfor vælger mange så alligevel at købe en sundhedsforsikring? Det nemme svar er at det giver tryghed og denne tryghed koster minimalt. Samtidig fylder frygten for at miste sit job ved sygdom, at have smerter og skulle vente længe på behandling også en rolle. Vi hører hele tiden om besparelser, nedskæringer, ændringer i offentlige ydelser og ikke mindst problematikken omkring førtidspension.

Førtidspension blev i mange år givet til for mange og derfor så vi udgiften eksplodere og noget måtte gøres. Førtidspension betyder for mange en isolation hvor man svækkes psykisk, fysisk og socialt. Derfor er der en ide i at få alle syge til at have et tilhørsforhold til en arbejdsplads uagtet at det kun kan blive få timer. Trods mange forsøg er det stadig ikke lykkedes at finde den helt rette løsning og vi diskuterer igen om ressourceforløbet, som leder op til en eventuel tilkendelse af førtidspension, skal afskaffes eller ændres.

”Huller i osten” i verdens bedste pensionssystem

Har vi så flere udfordringer end at hjælpe med at få sundhedsforsikringer integreret i det offentlige? Skal man nævne en enkelt udfordring som stadig mangler fokus, kunne det være de tilfælde vi møder hvor sundhedsforsikringen ikke kan helbrede den syge, og livet herefter besværliggøres og arbejde kun er muligt i mindre grad eller helt umuligt.

Vi ser en masse artikler om folk som ikke får tilkendt førtidspension, fordi de kan arbejde minimalt.

Betyder det noget om man får ­tilkendt en førtidspension eller ej?

Ja, desværre er der meget stor forskel for den sygedomsramtes fremtidige indkomst om der tilkendes førtidspension eller ej, afhængig af deres pensionsselskabs forsikringsbetingelser.

Forskellen ligger i invalidedækningen (TAE-tab af erhvervsevne dækning) som man typisk er omfattet af i en pensionsordning via arbejdsgiver. Hullet i osten, er at hvor de privatansatte typisk får en udbetaling ved 50% tab af arbejdsevne (og allerede efter 3 måneders sygdom) får en offentligt ansatte typisk først får udbetaling ved tilkendelse af førtidspension eller varigt 2/3 tab af arbejdsevne (hvor tidshorisonten kan være årevis).

Det betyder at en syg offentligt ansat efter en afskedigelse må nøjes med sygedagpenge (maksimalt 18.645 før skat) og som udgangspunkt i maksimalt 6 måneder. Herefter skal den syge medarbejder i et langt ressourceforløb hvor ydelsen er en del lavere. Problematikken gælder også for mange store grupper af overenskomstansatte f.eks. håndværkere, hvis lønindkomst i mange tilfælde ligger langt over disse satser.

Dennis Osbæck,
Partner, Sundhedsagenturet

En syg privatansat vil som udgangspunkt være forsikret efter 3 måneders uafbrudt sygdom, og vil derfor ikke opleve løntab, og i mange tilfælde ej heller være en udgift for virksomheden. Det skyldes at virksomheden modtager sygedagpenge fra kommunen og forsikringsydelsen (typisk 30-80% af lønnen samt pensionsbidraget) fra pensionsselskabet. Derfor vælger mange private virksomheder at bakke op om en syg medarbejder og afventer blot at medarbejderen bliver rask igen.

Tidligere var det omvendt de offentligt ansatte som var bedre stillet end de private. Tjenestemandspension har blandt andet givet mange offentligt ansatte en god indtægt i deres liv som pensionister. De offentligt ansatte har i dag typisk en højere pensionsindbetaling men en svagere og ufleksibel forsikringsdel.

”Det er altid nemt at finde fejl og kritisere, men langt sværere at finde en optimal løsning. Vi har fundet den mest optimale løsning på problematikken omkring sundhedsforsikringer til de offentligt ansatte, og jeg vil ikke afvise at vi også vil medvirke til at hjælpe med at løse den anden opgave,” slutter Dennis Osbæck.

Sundhedsforsikring vil gøre en forskel

Tekst: Just Bendix Justesen, forsker på Syddansk Universitet og Partner i Implement

Sundhedsforsikring til offentlige ­ansatte er en rigtig god idé, og det er på tide at offentlige ansatte kan få samme muligheder som privatansatte. Hvis sundhedsforsikringen skal blive en succes i offentlige organisationer, er det afgørende vigtigt, at arbejds­giverne i det offentlige vedkender deres medansvar i forhold til at arbejde med medarbejdersundhed. Dvs. at arbejdsgiverne finansierer eller medfinansierer sundhedsforsikringen, og ikke sender regningen videre til medarbejderne. Flere medarbejdergrupper i vores kommuner har ikke har råd til at betale en forsikring selv.

Just Bendix Justesen, Syddansk Universitet

Hvis arbejdsgiverne i kommunerne ikke hjælper medarbejdergrupperne med størst behov både sundhedsmæssigt og økonomisk bliver det bare endnu et initiativ i rækken, der øger uligheden i sundhed i Danmark. Dvs. et initiativ som ressourcestærke og veluddannede funktionærer og akademikere tilvælger fordi de har råd, og ved at det er vigtigt.

Afslutningsvis er det vigtigt for mig at slå fast, at vi i vores kommuner har tusindvis af hårde fysiske jobs, hvor medarbejdere bliver nedslidt, og hvor en sundheds­forsikring vil gøre en forskel. En arbejdsgiver finansieret eller medfinansieret sundhedsforsikring vil gøre en forskel både på individ, kommune og samfundsniveau.

Flere artikler

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Bankdata: Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen

Økonomi Sponseret indhold af: Bankdata Bankdata: ­Kerneopgaven er ­afgørende for fintech-revolutionen En underskov af fintech-virksomheder er i gang med at ændre hele finansverdenen til et åbent økosystem af tilbud. It-udvikling gør det muligt, og bankerne opruster...

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne

Økonomi Sponseret indhold af: PA Consulting Nye vinde over finanssektoren: Nu kommer fintech-partnerskaberne Det er ikke svært at få øje på udfordringerne, når fintech-startups og finansielle institutioner skal samarbejde. Men et unikt øjeblik er opstået i...

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne

Økonomi Sponseret indhold af: Festina Finance Nyt it-system skal give mere og bedre tid med kunderne Ny it-platform i Middelfart Sparekasse skal frigive tid til kunderne og samtidig forbedre kundeoplevelsen. Tekst: Sebastian Kjær Uanset om der er tale om et nyt job i...

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab

Økonomi Sponseret indhold af: Willis Towers Watson Kundetillid skal sikres gennem risikoberedskab Nye skandaler vil ramme finanssektoren i takt med, at hackere og svindlere bliver dygtigere. Derfor er risikoberedskabet vigtigere end nogensinde før. Kundernes tillid...